Zarządzaj zespołem, wykorzystując funkcję zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie (EMM)

Zaktualizowano Jan 31, 2024
person icon

W tym artykule opisano funkcję, która jest dostępna tylko dla zespołów Dropbox korzystających z taryfy Enterprise.

Funkcja zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie (EMM) ułatwia organizacjom zarządzanie użyciem aplikacji, sieci i infrastruktury organizacji przez urządzenia mobilne. Dzięki funkcji Dropbox EMM zespoły Dropbox korzystające z taryfy Enterprise mogą przez współpracę z niezależnymi dostawcami EMM zyskać większą kontrolę nad tym, jak członkowie zespołu używają aplikacji mobilnych Dropbox.
 

Za pomocą funkcji EMM administratorzy Enterprise mogą:

 • Ograniczyć korzystanie z aplikacji mobilnych na kontach Enterprise wyłącznie do zarządzanych urządzeń (zapewnionych przez firmę lub osobistych).
 • Zyskać wgląd w korzystanie z aplikacji, w tym w dostępne miejsce i lokalizacje dostępu.
 • Zdalnie czyścić zagubione lub skradzione urządzenia.

Jak włączyć arządzanie mobilnością w przedsiębiorstwie (EMM)

Do włączenia EMM wymagane jest nawiązanie współpracy z zewnętrznym dostawcą EMM na potrzeby zarządzania dostępem do urządzeń mobilnych w organizacji. Gdy już to zrobisz:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji Urządzenia kliknij Zarządzanie mobilnością w przedsiębiorstwie (EMM).
 5. W wyświetlonym menu rozwijanym:
  • Skopiuj otrzymany token uwierzytelniania.
  • Gdy konfigurujesz EMM po raz pierwszy, użyj opcji Tryb testowy, aby zapewnić poprawną konfigurację.
 6. Otwórz konsolę administratora swojego dostawcy EMM:
  • Dodaj aplikacje Dropbox EMM (na iOS) i Dropbox dla systemu Android w sklepie z aplikacjami organizacji.
  • Dodaj konfigurację aplikacji z tokenem uwierzytelniania dla urządzeń z systemem iOS i z systemem Android (jeśli pojawi się prośba o podanie nazwy klucza konfiguracji, użyj wartości team_emm_token).
 7. Wróć do Konsoli administratora Dropbox i dodaj ewentualne dodatki do reguły EMM.
  • Użytkownicy dodani do listy Wyjątki będą mogli się logować przy użyciu zwykłej aplikacji lub aplikacji EMM Dropbox.
 8. Gdy potwierdzisz, że EMM działa zgodnie z oczekiwaniami w trybie Opcjonalne i skonfigurujesz Dropbox u dostawcy EMM, użyj opcji Wymagane, aby ustawić funkcję EMM jako wymaganą u wszystkich członków zespołu.
  • Ta opcja spowoduje wylogowanie użytkowników ze zwykłej aplikacji Dropbox i sprawi, że logowanie będzie dozwolone wyłącznie przy użyciu aplikacji zarządzanej przez EMM.
highlight icon

Uwaga: Zanim określisz funkcję EMM jako wymaganą, powiadom wszystkich członków zespołu, których będzie dotyczyć ta zmiana.

Którzy członkowie zespołu korzystają z Dropbox na urządzeniach mobilnych?

Podczas wdrażania funkcji EMM administratorom mogą przydać się informacje na temat tego, którzy członkowie zespołu mają aktywne sesje przy użyciu aplikacji mobilnej Dropbox – EMM lub zwykłej. Informacje te mogą zapewnić administratorom wgląd w przebieg wprowadzanej zmiany i pomóc w określeniu, kiedy ustawić funkcję EMM jako wymaganą (a nie opcjonalną). Raport o użyciu ułatwia administratorowi określenie wykorzystania aplikacji mobilnej w całej organizacji.
 

Aby utworzyć raport o użyciu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji Urządzenia kliknij Zarządzanie mobilnością w przedsiębiorstwie (EMM).
 5. Otwórz zwijane okno pod sekcją Zarządzanie mobilnością w przedsiębiorstwie (EMM).
 6. Kliknij Utwórz raport o użyciu aplikacji mobilnej.
highlight icon

Uwaga: Po wygenerowaniu raportu administrator zespołu otrzyma e-mail z powiadomieniem, że raport jest gotowy.

Czy włączenie EMM spowoduje zmiany w aplikacjach mobilnych Dropbox?

iOS: w przypadku urządzeń z systemem iOS Dropbox EMM będzie zupełnie nową aplikacją pod nazwą Dropbox EMM dostępną w Apple App Store.

Android: W urządzeniach z systemem Android wprowadziliśmy zmiany w istniejącej aplikacji Dropbox (zamiast tworzenia nowej aplikacji EMM).

highlight icon

Uwaga: każde wdrożenie Dropbox EMM w systemie Android wymaga  architektury Google Android (wcześniej „Android for Work”).

W obu systemach – iOS i Android – ustawienie funkcji EMM jako wymaganej spowoduje, że członkowie zespołu będą musieli pobrać tę nową aplikację Dropbox ze sklepu z aplikacjami organizacji, aby w dalszym ciągu mieć dostęp do swoich kont Dropbox Enterprise.

Czy Dropbox ma preferowanych dostawców EMM?

Dropbox nie ma preferowanego dostawcy EMM, ale współpracowaliśmy dotąd z poniższymi dostawcami i potwierdziliśmy, że nasza aplikacja z nimi działa:

 • AirWatch
 • Centrify
 • IBM Maas360
 • Inventit MobiConnect
 • Matrix42
 • MobileIron
 • Okta
 • SoftBank Business Concierge


Jeśli chcesz korzystać z funkcji EMM udostępnianej przez któregokolwiek z tych dostawców, skontaktuj się z nim bezpośrednio, aby uzyskać więcej informacji i rozpocząć pracę.

Co zobaczą członkowie mojego zespołu po włączeniu EMM?

Po włączeniu i autoryzowaniu funkcji EMM Dropbox będzie szukać tokenu uwierzytelniania przy każdym logowaniu członka zespołu (pod warunkiem, że uzyska on dostęp do aplikacji Dropbox przy użyciu urządzenia zarządzanego przez EMM).
 

Jeśli członek zespołu będzie zalogowany do jednej z aplikacji mobilnych Dropbox, EMM automatycznie go wyloguje i zezwoli na logowanie wyłącznie za pośrednictwem aplikacji zarządzanej przez EMM. To samo dotyczy sytuacji, gdy członek zespołu ma już aplikację Dropbox i próbuje się zalogować.
 

Jeśli członek zespołu spróbuje zalogować się do zwykłej aplikacji Dropbox, próba logowania zostanie zablokowana, a użytkownik zostanie skierowany do aplikacji zarządzanej.
 

Dowiedz się więcej o środowisku członków zespołu w funkcji Dropbox EMM.

Mam problem z tokenem uwierzytelniania – co zrobić?

Jeśli napotkasz problemy z tokenem uwierzytelniania, istnieje prawdopodobieństwo, że nie został on prawidłowo ustawiony u niezależnego dostawcy EMM. Sprawdź, czy token uwierzytelniania z konsoli administratora Dropbox odpowiada tokenowi ustawionemu u dostawcy EMM.
 

Jeśli napotkasz dalsze problemy, w celu ich rozwiązania skontaktuj się z dostawcą EMM.

Po włączeniu EMM jeden z członków zespołu nie może uzyskać dostępu do Dropbox – co zrobić?

Jeśli po włączeniu EMM okaże się, że jeden lub więcej członków zespołu ma problemy z uzyskaniem dostępu do Dropbox, istnieje prawdopodobieństwo, że urządzenie członka zespołu nie zawiera najnowszych ustawień konfiguracyjnych od dostawcy EMM. Aby naprawić tę sytuację, sprawdź ustawienia dostawcy EMM na urządzeniu użytkownika. Oto typowe problemy:

 • Użytkownik nie korzysta z prawidłowej aplikacji mobilnej Dropbox.
 • Zarządzanie urządzeniem nie jest ustawione prawidłowo.
 • Urządzenie nie zawiera najnowszych ustawień konfiguracyjnych.

Dowiedz się więcej o środowisku członków zespołu w funkcji Dropbox EMM.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności