Så här aktiverar du samlad inloggning för teamet

Uppdaterat May 13, 2024
person icon

Informationen i den här artikeln gäller för vissa typer av administratörer på Dropbox Advanced, Business Plus och Enterprise.

Om du är administratör för ett Dropbox-team på Advanced eller Enterprise kan du aktivera samlad inloggning (SSO) för ditt team.Med samlad inloggning kan teammedlemmar få åtkomst till Dropbox genom att logga in på en central identitetsleverantör.Detta innebär att teamet kan nå Dropbox utan att behöva komma ihåg ännu ett lösenord.

Så här aktiverar du samlad inloggning

 1. Gå till identitetsleverantörens webbplats och följ instruktionerna för att konfigurera samlad inloggning.
 2. Ladda ner ett exemplar av X.509-certifikatet och notera inloggningsadressen – du kommer att behöva den i steg 8.
 3. Logga in på Dropbpx med dina inloggningsuppgifter som administratör.
 4. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 5. Klicka på Inställningar på sidomenyn till vänster.
 6. Under Autentisering klickar du på Samlad inloggning.
 7. Växla inställningen Samlad inloggning från Av till antingen Valfritt eller Obligatoriskt.
  • Om du väljer Obligatoriskt måste teammedlemmar logga in på Dropbox med SSO och deras Dropbox-lösenord fungerar inte längre.Administratörer kan fortfarande logga in med sina Dropbox-administratörsuppgifter.
  • Om du väljer Valfritt kan teamet logga in på Dropbox med SSO eller Dropbox-lösenordet.
 8. Klicka på Lägg till inloggningsadress och ange den URL du noterade tidigare i steg 2. 
  • Valfritt: du kan klicka på Lägg till utloggningslänkför att lägga till en utloggningslänk.
 9. Klicka på Ladda upp certifikat för att ladda upp .pem-filen med X.509-certifikatet du laddade ner tidigare.
 10. Klicka på Tillämpa ändringar.
 11. Meddela ditt team.
  • Om du väljer att göra samlad inloggning obligatorisk meddelar Dropbox teammedlemmarna per mejl.
  • Om du gör samlad inloggning frivillig måste du meddela teamet själv.

När du aktiverat samlad inloggning kan du dela dessa instruktioner med resten av teamet.

Alla enheter som är kopplade till Dropbox-konton fortsätter att fungera.Admininstratörer kommer inte att kunna återställa lösenord via Dropbox eller kräva tvåstegsverifiering eftersom lösenord och inloggningar nu styrs av din identitetsleverantör.

Så här hittar du teamets anpassade URL för samlad inloggning

Om teammedlemmar redan loggat in på identitetsleverantörens webbplats kan de fortsätta direkt till Dropbox-kontot genom att använda den anpassade länken. Hitta teamets anpassade inloggningslänk för samlad inloggning:

 1. Logga in på Dropbpx med dina inloggningsuppgifter som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar
 4. Under Autentisering klickar du på Samlad inloggning.
 5. I delen SSO inloggningslänk klickar du på Kopiera länk. 

Får du se ett felmeddelande för SAML-försäkran när du loggar in?

Läs hur du åtgärdar felmeddelandet: ”Det gick inte att validera SAML-försäkran.”

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp