Jak włączyć jednokrotne logowanie w zespole

Jeśli jesteś administratorem zespołu Dropbox Business korzystającego z taryfy Advanced lub Enterprise, możesz włączyć w zespole jednokrotne logowanie (SSO). Funkcja jednokrotnego logowania umożliwia członkom zespołu dostęp do Dropbox przez zalogowanie się do centralnego dostawcy tożsamości. Dzięki temu członkowie zespołu mogą korzystać z Dropbox bez konieczności zapamiętywania kolejnego hasła.

Jak włączyć jednokrotne logowanie

 1. Przejdź do witryny dostawcy tożsamości i wykonaj wskazówki dotyczące konfiguracji jednokrotnego logowania.
 2. Pobierz kopię certyfikatu X.509 i zanotuj adres URL logowania – będzie Ci potrzebny w kroku 8.
 3. Zaloguj się do Dropbox przy użyciu poświadczeń administratora.
 4. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym.
 5. Kliknij Ustawienia na pasku bocznym.
 6. W sekcji Uwierzytelnianie kliknij Jednokrotne logowanie.
 7. Przełącz ustawienie Jednokrotne logowanie z wartości Wył. na Opcjonalne lub Wymagane.
  • Jeśli wybierzesz Wymagane, członkowie zespołu będą musieli logować się do Dropbox przy użyciu funkcji jednokrotnego logowania, a ich hasła Dropbox nie będą już działać. Natomiast administratorzy nadal będą mogli zalogować się przy użyciu poświadczeń administratora Dropbox.
  • Jeśli wybierzesz Opcjonalne, członkowie zespołu będą mogli logować się do Dropbox przy użyciu funkcji jednokrotnego logowania lub hasła Dropbox.
 8. Kliknij Dodaj adres URL logowania i wpisz adres URL zanotowany w kroku 2. 
  • Opcjonalnie: możesz kliknąć Dodaj adres URL wylogowania, aby dodać adres wylogowania.
 9. Kliknij Prześlij certyfikat, aby przesłać plik .pem certyfikatu pobrany wcześniej.
 10. Kliknij Zastosuj zmiany.
 11. Powiadom zespół.
  • Jeśli zdecydowałeś(aś), że jednokrotne logowanie ma być wymagane, Dropbox powiadomi członków zespołu e-mailem.
  • Jeśli zdecydowałeś(aś), że jednokrotne logowanie ma być opcjonalne, musisz samodzielnie powiadomić członków zespołu.

Po włączeniu jednokrotnego logowania możesz udostępnić te instrukcje pozostałym członkom zespołu.

Wszystkie urządzenia połączone z kontami Dropbox będą nadal działać. Administratorzy nie będą mogli resetować haseł za pośrednictwem Dropbox ani wymagać weryfikacji dwustopniowej, ponieważ od tej pory hasła i zabezpieczenia logowania będą kontrolowane przez dostawcę tożsamości.

Jak znaleźć określony dla zespołu niestandardowy adres URL logowania SSO

Jeśli członkowie zespołu już się zarejestrowali u dostawcy tożsamości, mogą przechodzić bezpośrednio do swoich kont Dropbox przy użyciu niestandardowego łącza. Aby znaleźć określony dla zespołu niestandardowy adres URL logowania SSO:

 1. Zaloguj się do Dropbox przy użyciu poświadczeń administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia
 4. Kliknij Jednokrotne logowanie.
 5. W sekcji Adres URL logowania SSO kliknij Kopiuj łącze

Widzisz błąd potwierdzenia SAML podczas logowania?

Dowiedz się, co zrobić w przypadku komunikatu o błędzie „Nie można zweryfikować potwierdzenia protokołu SAML”.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.