Włączanie i wyłączanie weryfikacji dwustopniowej

Zaktualizowano Sep 12, 2023

Weryfikacja dwustopniowa (nazywana także uwierzytelnianiem dwustopniowym lub dwuetapowym oraz określana angielskim skrótem 2FA) to opcjonalna, ale zdecydowanie zalecana funkcja bezpieczeństwa, która wprowadza dodatkową warstwę ochrony Twojego konta Dropbox. Włączenie weryfikacji dwustopniowej powoduje, że kiedy logujesz się na konto lub podłączasz nowy komputer, telefon czy tablet, Dropbox oprócz hasła wymaga podania sześciocyfrowego kodu zabezpieczającego. 

Aby proces weryfikacji dwustopniowej działał poprawnie, musisz mieć urządzenie mobilne, które umożliwia odbieranie wiadomości SMS lub na którym działa kompatybilna mobilna aplikacja uwierzytelniająca.

Już korzystasz z dwustopniowej weryfikacji i zablokowałeś(aś) sobie dostęp do konta? Dowiedz się, jak go odzyskać.

Włączanie weryfikacji dwustopniowej

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Bezpieczeństwo.
 5. Przełącz ustawienie Weryfikacja dwustopniowa na .
  • Jeśli widzisz opcję Zarządzane przez jednokrotne logowanie na karcie Bezpieczeństwo, Twój zespół wykorzystuje jednokrotne logowanie (SSO). Oznacza to, że korzystanie z weryfikacji dwustopniowej w Dropbox może nie być możliwe. Skontaktuj się ze swoim administratorem, aby dowiedzieć się więcej.
 6. Kliknij Wprowadzenie.
 7. Ponownie wpisz hasło. 
 8. Wybierz, czy chcesz otrzymywać kod bezpieczeństwa za pośrednictwem wiadomości tekstowej czy aplikacji mobilnej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

Jeśli zdecydujesz się na otrzymywanie kodów zabezpieczających w wiadomościach SMS, będziesz potrzebować telefonu pozwalającego odbierać wiadomości tekstowe (w tym przypadku operator może naliczać opłaty). Wiadomość tekstowa zawierająca kod zabezpieczający zostanie przesłana na Twój telefon przy każdym logowaniu do Dropbox.

Aby otrzymywać kody przy użyciu wiadomości SMS:

 1. Kliknij Użyj wiadomości SMS w czasie konfigurowania weryfikacji dwustopniowej.
 2. Wpisz numer telefonu, na który chcesz dostawać wiadomości tekstowe.
 3. Kliknij Dalej.
 4. Otrzymasz wiadomość z kodem zabezpieczającym. Wpisz ten kod do monitu w witrynie dropbox.com.
 5. Kliknij Dalej.
highlight icon

Uwaga: *Od 9 marca 2023 r. konfigurowanie nowych urządzeń do otrzymywania kodów bezpieczeństwa za pomocą wiadomości tekstowych nie jest obsługiwane dla numeru kierunkowego kraju +92.

Jeśli wybierzesz otrzymywanie kodów zabezpieczających przy użyciu aplikacji uwierzytelniającej, najpierw musisz ją pobrać. Wybrana przez Ciebie aplikacja uwierzytelniająca będzie musiała generować niepowtarzalny czasowy kod zabezpieczający. Większość aplikacji uwierzytelniających może generować kody zabezpieczające nawet, gdy sieć komórkowa/transfer danych nie są dostępne, co może być użyteczne podczas podróży lub w obszarze o słabym zasięgu. Każda aplikacja, która obsługuje protokół jednorazowych haseł czasowych (TOTP), powinna działać. Są to między innymi:

Jeśli stosujesz aplikację uwierzytelniającą, by otrzymywać kody weryfikacyjne, podaj podstawowe i zapasowe numery telefonów.

Aby otrzymywać kody przy użyciu aplikacji mobilnej:

 1. Wybierz Użyj aplikacji mobilnej w czasie konfigurowania dwustopniowego uwierzytelniania.
 2. Dostępne są dwie możliwości:
  • Zeskanuj kod kreskowy (jeśli aplikacja to umożliwia): Otwórz wybraną aplikację i wybierz dodanie nowego konta. Następnie powinno być możliwe użycie aparatu telefonu do zeskanowania kodu kreskowego w witrynie dropbox.com.
  • Wpisz ręcznie klucz tajny: W witrynie dropbox.com zostanie Ci podany klucz tajny przeznaczony do wpisania w aplikacji. Wykonaj odpowiednie czynności w aplikacji, aby dodać nowe konto przy użyciu klucza tajnego.
 3. Kliknij Dalej.
 4. Po skonfigurowaniu aplikacji uwierzytelniającej wpisz wygenerowany przez nią kod zabezpieczający, aby zweryfikować konfigurację i włączyć weryfikację dwustopniową.
 5. Kliknij Dalej.
highlight icon

Uwaga:Użytkownicy korzystający z powłoki Unix lub Linux mogą bezpiecznie wygenerować kod zabezpieczający z wiersza poleceń komputera przy użyciu narzędzia OATH.

Jak zmienić numer telefonu do weryfikacji dwustopniowej

 1. Zaloguj się do dropbox.com w przeglądarce.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Bezpieczeństwo.
 5. Kliknij Edytuj obok numeru telefonu. 
  • Pojawi się prośba o podanie hasła w celu kontynuowania

Jak dodać metodę zapasową do weryfikacji dwustopniowej

Po włączeniu weryfikacji dwustopniowej rozważ także dodanie zapasowego numeru telefonu, który umożliwia odbieranie wiadomości tekstowych. Jeśli kiedykolwiek zgubisz główny telefon lub nie będzie możliwe użycie aplikacji uwierzytelniającej, zapasowy numer telefonu pozwoli Ci otrzymać kod zabezpieczający.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Bezpieczeństwo.
 5. W sekcji Weryfikacja dwustopniowa kliknij Dodaj obok pozycji Metoda zapasowa.
 6. Wpisz swoje hasło.
 7. Wpisz numer telefonu urządzenia zapasowego.

Jak użyć kodu zapasowego do weryfikacji dwustopniowej

Po włączeniu weryfikacji dwustopniowej otrzymasz dziesięć kodów zapasowych. Każdy 8-cyfrowy kod można wykorzystać raz, aby uzyskać dostęp do konta Dropbox w sytuacji awaryjnej. 

Jak znaleźć kody zapasowe

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Bezpieczeństwo.
 5. W sekcji Weryfikacja dwustopniowa kliknij Pokaż obok pozycji Kod odzyskiwania.
 6. Wpisz swoje hasło.
 7. Użyj wyświetlonego kodu lub go zapisz.

Jak korzystać z kodu zapasowego:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Masz problem z uzyskaniem kodu?
 3. Kliknij Wpisz awaryjny kod zapasowy.
 4. Wpisz jeden z awaryjnych kodów zapasowych.
 5. Kliknij Enter.
highlight icon

Uwagi:

 • Przy wpisywaniu kodu zapasowego zwróć uwagę, aby przepisać go poprawnie. Na przykład cyfra jeden może wyglądać jak litera L, a zero jak litera O.
 • Jeśli zostanie wykorzystany ostatni kod zapasowy, pojawi się monit o utworzenie nowych kodów zapasowych.
 • W przypadku utraty telefonu zalecamy również zmianę hasła.

Jak użyć klucza zabezpieczeń do weryfikacji dwustopniowej

Możesz do weryfikacji dwustopniowej użyć klucza zabezpieczeń zamiast 6-cyfrowego kodu zabezpieczającego. Klucz zabezpieczeń to małe urządzenie USB, Bluetooth lub NFC zgodne z jednym z poniższych otwartych standardów:

 • „FIDO Universal 2nd Factor (U2F)”
 • „Web Authentication (WebAuthn)”, znany również jako „FIDO2”

W przeciwieństwie do weryfikacji z użyciem wiadomości SMS lub aplikacji mobilnej, klucz zabezpieczeń nie wymaga oddzielnego zasilania ani połączenia sieciowego. Co ważniejsze, klucze zabezpieczeń wykorzystują uwierzytelnioną komunikację do ochrony przed atakami typu phishing.

Konfigurowanie klucza zabezpieczeń do konta Dropbox

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Bezpieczeństwo.
 5. W sekcji Weryfikacja dwustopniowa kliknij Dodaj obok pozycji Klucze zabezpieczeń. Jeśli nie widzisz tej sekcji, najpierw wykonaj instrukcje dotyczące włączania weryfikacji dwustopniowej.
 6. Wpisz swoje hasło.
 7. Włóż klucz zabezpieczeń do portu USB, a następnie kliknij Rozpocznij konfigurację.

Gdzie mogę korzystać z klucza zabezpieczeń?

Gdy będziesz już mieć klucz zabezpieczeń, może on być włączony zarówno dla osobistego, jak i służbowego konta Dropbox. Może być również stosowany z innymi usługami obsługującymi U2F lub WebAuthn, jak np. Google Apps.

Obecnie klucze zabezpieczeń są obsługiwane tylko w wybranych urządzeniach i przeglądarkach, dlatego musisz najpierw skonfigurować weryfikację dwustopniową na koncie Dropbox i wybrać otrzymywanie kodów przez SMS lub aplikację mobilną. To daje pewność, że będziesz mieć zapasową metodę na wypadek, gdyby urządzenie nie obsługiwało Twojego klucza zabezpieczeń.

Dropbox obsługuje klucze zabezpieczeń tylko podczas logowania się do witryny dropbox.com przy użyciu przeglądarek Chrome lub Firefox. Obecnie nie możesz użyć klucza zabezpieczeń w celu zalogowania się do aplikacji komputerowej lub mobilnej. Bez obaw – nadal możesz używać weryfikacji dwustopniowej przy użyciu wiadomości SMS lub aplikacji mobilnej na urządzeniach i platformach, które nie obsługują standardów U2F lub WebAuthn, lub jeśli nie masz klucza zabezpieczeń.

highlight icon

Uwaga: istnieją różne sposoby aktywacji kluczy bezpieczeństwa. Twój klucz może wymagać stuknięcia lub wciśnięcia przycisku w celu rejestracji. Jeśli masz kłopoty z ukończeniem rejestracji, upewnij się, że Twój klucz jest zgodny ze standardem U2F lub WebAuthn. Możesz również zapoznać się z instrukcją obsługi dla konkretnego urządzenia.

Jak wyłączyć weryfikację dwustopniową

Możesz w każdej chwili wyłączyć weryfikację dwustopniową na koncie Dropbox. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu. 
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Bezpieczeństwo.
 5. Przełącz ustawienie Weryfikacja dwustopniowa na Wył.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.