Jak włączyć i wyłączyć uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Zaktualizowano May 05, 2024
person icon

 W tym artykule opisano funkcję dostępną dla wszystkich użytkowników Dropbox.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (znane również jako MFA, weryfikacja dwustopniowa, uwierzytelnianie dwustopniowe lub 2FA) to wysoce zalecana funkcja bezpieczeństwa, która dodaje dodatkową warstwę ochrony do Twojego konta Dropbox. Włączenie uwierzytelniania wieloskładnikowego powoduje, że kiedy logujesz się na konto lub podłączasz nowy komputer, telefon czy tablet, Dropbox oprócz hasła wymaga podania sześciocyfrowego kodu zabezpieczającego. 

 

Aby uwierzytelnianie wieloskładnikowe działało poprawnie, musisz mieć urządzenie mobilne, które umożliwia odbieranie wiadomości SMS lub na którym działa kompatybilna mobilna aplikacja uwierzytelniająca.

 

Już korzystasz z uwierzytelniania wieloskładnikowego i zablokowałeś(aś) sobie dostęp do konta? Dowiedz się jak odzyskać dostęp do konta.

Włączanie weryfikacji dwustopniowej

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Wybierz kartę Bezpieczeństwo.
 5. Przełącz ustawienie Weryfikacja dwustopniowa na .
  • Jeśli widzisz opcję Zarządzane przez jednokrotne logowanie na karcie Bezpieczeństwo, Twój zespół wykorzystuje jednokrotne logowanie (SSO). Oznacza to, że korzystanie z weryfikacji dwustopniowej w Dropbox może nie być możliwe. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać więcej informacji.
 6. Kliknij Rozpocznij.
 7. Ponownie wpisz hasło. 
 8. Wybierz, czy chcesz otrzymywać kod bezpieczeństwa za pośrednictwem wiadomości tekstowej czy aplikacji mobilnej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.
highlighter icon

Uwaga: uwierzytelnianie wieloskłądnikowe można skonfigurować wyłącznie w witrynie dropbox.com. 

Jeśli zdecydujesz się na otrzymywanie kodów zabezpieczających w wiadomościach SMS, będziesz potrzebować telefonu pozwalającego odbierać wiadomości tekstowe (w tym przypadku operator może naliczać opłaty). Wiadomość tekstowa zawierająca kod zabezpieczający zostanie przesłana na Twój telefon przy każdym logowaniu do Dropbox.

Aby otrzymywać kody przy użyciu wiadomości SMS:

 1. Wybierz Użyj wiadomości SMS w czasie konfigurowania uwierzytelniania wieloskładnikowego.
 2. Wpisz numer telefonu, na który chcesz dostawać wiadomości tekstowe.
 3. Kliknij Dalej.
 4. Otrzymasz wiadomość z kodem zabezpieczającym. Wpisz ten kod do monitu w witrynie dropbox.com.
 5. Kliknij Dalej.
highlighter icon

Uwaga: *Od 9 marca 2023 r. konfigurowanie nowych urządzeń do otrzymywania kodów bezpieczeństwa za pomocą wiadomości tekstowych nie jest obsługiwane dla numeru kierunkowego kraju +92.

Jeśli wybierzesz otrzymywanie kodów zabezpieczających przy użyciu aplikacji uwierzytelniającej, najpierw musisz ją pobrać. Wybrana przez Ciebie aplikacja uwierzytelniająca będzie musiała generować niepowtarzalny czasowy kod zabezpieczający. Większość aplikacji uwierzytelniających może generować kody zabezpieczające nawet, gdy sieć komórkowa/transfer danych nie są dostępne, co może być użyteczne podczas podróży lub w obszarze o słabym zasięgu. Każda aplikacja, która obsługuje protokół jednorazowych haseł czasowych (TOTP), powinna działać. Są to między innymi:

Jeśli stosujesz aplikację uwierzytelniającą, by otrzymywać kody weryfikacyjne, podaj podstawowe i zapasowe numery telefonów.

Aby otrzymywać kody przy użyciu aplikacji mobilnej:

 1. Wybierz Użyj aplikacji mobilnej w czasie konfigurowania uwierzytelniania wieloskładnikowego.
 2. Dostępne są dwie możliwości:
  • Zeskanuj kod kreskowy (jeśli aplikacja to umożliwia): Otwórz wybraną aplikację i wybierz dodanie nowego konta. Następnie powinno być możliwe użycie aparatu telefonu do zeskanowania kodu kreskowego w witrynie dropbox.com.
  • Wpisz ręcznie klucz tajny: W witrynie dropbox.com zostanie Ci podany klucz tajny przeznaczony do wpisania w aplikacji. Wykonaj odpowiednie czynności w aplikacji, aby dodać nowe konto przy użyciu klucza tajnego.
 3. Kliknij Dalej.
 4. Po skonfigurowaniu aplikacji uwierzytelniającej wprowadź wygenerowany przez nią kod bezpieczeństwa, aby zweryfikować konfigurację i włączyć uwierzytelnianie wieloskładnikowe.
 5. Kliknij Dalej.
highlighter icon

Uwaga:Użytkownicy korzystający z powłoki Unix lub Linux mogą bezpiecznie wygenerować kod zabezpieczający z wiersza poleceń komputera przy użyciu narzędzia OATH.

Jak zmienić numer telefonu uwierzytelniania wieloskładnikowego

 1. Zaloguj się do dropbox.com w przeglądarce.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Bezpieczeństwo.
 5. Kliknij Edytuj obok numeru telefonu. 
  • Pojawi się prośba o podanie hasła w celu kontynuowania

Jak dodać metodę zapasową do uwierzytelniania wieloskładnikowego

Po włączeniu uwierzytelniania wieloskładnikowego rozważ także dodanie zapasowego numeru telefonu, który umożliwia odbieranie wiadomości tekstowych. Jeśli kiedykolwiek zgubisz główny telefon lub nie będzie możliwe użycie aplikacji uwierzytelniającej, zapasowy numer telefonu pozwoli Ci otrzymać kod zabezpieczający.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Bezpieczeństwo.
 5. W sekcji Weryfikacja dwustopniowa kliknij Dodaj obok pozycji Metoda zapasowa.
 6. Wpisz swoje hasło.
 7. Wpisz numer telefonu urządzenia zapasowego.

Jak używać kodu zapasowego do uwierzytelniania wieloskładnikowego

Po włączeniu uwierzytelniania wieloskładnikowego otrzymasz dziesięć kodów zapasowych. Każdy ośmiocyfrowy kod można wykorzystać raz, aby uzyskać dostęp do konta Dropbox w sytuacji awaryjnej. 

Jak znaleźć kody zapasowe

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Bezpieczeństwo.
 5. Kliknij Pokaż obok pozycji Kody odzyskiwania.
 6. Wpisz swoje hasło.
 7. Użyj wyświetlonego kodu lub go zapisz.

Jak korzystać z kodu zapasowego

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Masz problem z uzyskaniem kodu?
 3. Kliknij Wpisz awaryjny kod zapasowy.
 4. Wpisz jeden z awaryjnych kodów zapasowych.
 5. Kliknij Enter.
highlighter icon

Uwagi:

 • Przy wpisywaniu kodu zapasowego zwróć uwagę, aby przepisać go poprawnie. Na przykład cyfra jeden może wyglądać jak litera L, a zero jak litera O.
 • Jeśli zostanie wykorzystany ostatni kod zapasowy, pojawi się monit o utworzenie nowych kodów zapasowych.
 • W przypadku utraty telefonu zalecamy również zmianę hasła.

Jak używać klucza zabezpieczeń do uwierzytelniania wieloskładnikowego

Do uwierzytelniania wieloskładnikowego możesz użyć klucza zabezpieczeń zamiast sześciocyfrowego kodu zabezpieczeń. Klucz zabezpieczeń to małe urządzenie USB, Bluetooth lub NFC zgodne z jednym z poniższych otwartych standardów:

 • „FIDO Universal 2nd Factor (U2F)”
 • „Web Authentication (WebAuthn)”, znany również jako „FIDO2”

W przeciwieństwie do weryfikacji z użyciem wiadomości SMS lub aplikacji mobilnej, klucz zabezpieczeń nie wymaga oddzielnego zasilania ani połączenia sieciowego. Co ważniejsze, klucze zabezpieczeń wykorzystują uwierzytelnioną komunikację do ochrony przed atakami typu phishing.

Konfigurowanie klucza zabezpieczeń do konta Dropbox

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Bezpieczeństwo.
 5. W sekcji Weryfikacja dwustopniowa kliknij Dodaj obok pozycji Klucze zabezpieczeń. Jeśli nie widzisz tej sekcji, przed kontynuowaniem postępuj zgodnie z instrukcjami „Włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe” powyżej.
 6. Wpisz swoje hasło.
 7. Włóż klucz zabezpieczeń do portu USB, a następnie kliknij Rozpocznij konfigurację.

Gdzie mogę korzystać z klucza zabezpieczeń?

Gdy będziesz już mieć klucz zabezpieczeń, może on być włączony zarówno dla osobistego, jak i służbowego konta Dropbox. Może być również stosowany z innymi usługami obsługującymi U2F lub WebAuthn, jak np. Google Apps.

Obecnie klucze zabezpieczeń są obsługiwane tylko w wybranych urządzeniach i przeglądarkach, dlatego musisz najpierw skonfigurować weryfikację wieloskładnikową na koncie Dropbox i wybrać otrzymywanie kodów przez SMS lub aplikację mobilną. To daje pewność, że będziesz mieć zapasową metodę na wypadek, gdyby urządzenie nie obsługiwało Twojego klucza zabezpieczeń.

Dropbox obsługuje klucze zabezpieczeń tylko podczas logowania się do witryny dropbox.com przy użyciu przeglądarek Chrome lub Firefox. Nie możesz użyć klucza zabezpieczeń w celu zalogowania się do aplikacji komputerowej lub mobilnej. Bez obaw – nadal możesz używać weryfikacji wieloskładnikowej przy użyciu wiadomości SMS lub aplikacji mobilnej na urządzeniach i platformach, które nie obsługują standardów U2F lub WebAuthn, lub jeśli nie masz klucza zabezpieczeń.

highlighter icon

Uwaga: istnieją różne sposoby aktywacji kluczy bezpieczeństwa. Twój klucz może wymagać stuknięcia lub wciśnięcia przycisku w celu rejestracji. Jeśli masz kłopoty z ukończeniem rejestracji, upewnij się, że Twój klucz jest zgodny ze standardem U2F lub WebAuthn. Możesz również zapoznać się z instrukcją obsługi dla konkretnego urządzenia.

Jak wyłączyć uwierzytelnianie wieloskładnikowe

W dowolnym momencie możesz wyłączyć uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla swojego konta Dropbox. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swój awatar (zdjęcie profilowe lub inicjały) w prawym górnym rogu. 
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Bezpieczeństwo.
 5. Przełącz ustawienie Weryfikacja dwustopniowa na Wył.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.