Dropbox dla zespołów: czy administratorzy mogą zobaczyć moje konto?

Jeśli jesteś członkiem konta zespołu Dropbox, administrator może uzyskać dostęp do Twojego konta za pomocą funkcji „Zaloguj jako użytkownik”. Administrator może zalogować się na Twoje konto, aby wykonać dowolną z następujących czynności:

  • Wyświetlanie struktury folderów danego członka zespołu
  • Udostępnianie plików i folderów innym osobom
  • Wyświetlanie, otwieranie i pobieranie plików
  • Usuwanie plików lub przywracanie usuniętych

Uwaga: funkcja „Zaloguj jako użytkownik” nie pozwala administratorowi na otwarcie i dostęp do Twojego osobistego konta, jeśli połączyłeś(-aś) osobiste konto Dropbox z kontem Dropbox zespołu. Będzie mógł jednak wyświetlić nazwę i adres e-mail połączonego konta osobistego.

Udostępnianie

W celu ochrony danych organizacji administratorzy mogą zdecydować o możliwości udostępniania plików i folderów osobom spoza zespołu. Administratorzy mają dostęp do dzienników aktywności, które pozwalają im przeglądać adresy e-mail osób, którym udostępniasz materiały.

Urządzenia

Domyślne ustawienia pozwalają na natychmiastowe połączenie osobistego i służbowego konta Dropbox z komputerem. Administratorzy mogą zablokować możliwość łączenia obu kont, ale ma to zastosowanie tylko w przypadku aplikacji komputerowej Dropbox — nie w przypadku urządzeń mobilnych i dostępu w witrynie dropbox.com.

Przesyłanie z aparatu

Administratorzy mają możliwość włączenia lub wyłączenia przesyłania z aparatu dla całego konta zespołu Dropbox.

Więcej informacji o funkcji przesyłania z aparatu w zespole Dropbox.

Pliki

Domyślnie wszystkie materiały na koncie zespołu Dropbox są prywatne. Inni członkowie zespołu nie mają dostępu do Twoich plików, chyba że udostępnisz je przy użyciu łączy udostępnionych lub folderów udostępnionych. Administratorzy kont zespołów Dropbox mogą przeglądać pliki na Twoim koncie za pomocą funkcji Zaloguj jako użytkownik.

Uwaga: dotyczy to tylko plików i folderów przechowywanych w folderze członka zespołu.

Więcej informacji o prywatności konta i plików na koncie zespołu Dropbox.

Opuszczenie organizacji

Jeśli opuścisz organizację, administrator może usunąć Cię z konta zespołu Dropbox. W tym celu może zawiesić, usunąć lub przekonwertować Twoje konto. 

Więcej informacji o opuszczaniu konta zespołu Dropbox.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.