Administratorzy Dropbox Business: czy moje pliki będą dla nich widoczne?

Zespoły Dropbox Business

Członkowie zespołów Dropbox Business: Administrator może zarządzać służbowymi kontami Dropbox członków zespołu. Administrator ma dostęp do Twojego konta przy użyciu funkcji „zaloguj jako użytkownik”. Jeśli jesteś członkiem zespołu, administrator może zalogować się na Twoje konto w celu wykonania dowolnej spośród poniższych czynności:

  • Wyświetlanie struktury folderów danego członka zespołu
  • Udostępnianie plików i folderów innym osobom
  • Wyświetlanie, otwieranie i pobieranie plików
  • Usuwanie plików lub przywracanie usuniętych

Jeśli jesteś członkiem zespołu i masz połączone osobiste i służbowe konta Dropbox, funkcja „Zaloguj się jako użytkownik” nie pozwala administratorowi na otwieranie i dostęp do połączonego konta osobistego. Będzie mógł jednak wyświetlić nazwę i adres e-mail połączonego konta osobistego.

Udostępnianie

W celu ochrony danych organizacji administratorzy mogą zdecydować o możliwości udostępniania plików i folderów osobom spoza zespołu. Administratorzy mają dostęp do dzienników aktywności, które pozwalają im przeglądać adresy e-mail osób, którym udostępniasz materiały.

Urządzenia

Domyślne ustawienia pozwalają na natychmiastowe połączenie osobistego i służbowego konta Dropbox z komputerem. Administratorzy mogą zablokować możliwość łączenia obu kont, ale ma to zastosowanie tylko w przypadku aplikacji komputerowej — nie w przypadku urządzeń mobilnych i dostępu w witrynie dropbox.com.

Przesyłanie z aparatu

Administratorzy mają możliwość włączenia lub wyłączenia funkcji przesyłania z aparatu członkom zespołów Dropbox Business na ich kontach Dropbox Business.

Dowiedz się więcej o funkcji przesyłania z aparatu w zespole Dropbox Business.

Pliki

Domyślnie wszystkie materiały na koncie Dropbox Business są prywatne. Inni członkowie zespołu nie mają dostępu do Twoich plików, chyba że udostępnisz je przy użyciu łączy udostępnionych lub folderów udostępnionych.

Administratorzy Dropbox Business mogą wyświetlać pliki na Twoim koncie, logując się jako użytkownicy.

Dowiedz się więcej o prywatności konta i plików w zespołach Dropbox Business.

Opuszczenie organizacji

Jeśli opuścisz organizację, administrator może usunąć Cię z zespołu Dropbox Business. W tym celu może zawiesić, usunąć lub skonwertować Twoje konto. 

Dowiedz się więcej o opuszczaniu zespołu Dropbox Business.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.