Dropbox Business-administratörer: Kan de se mina filer?

Team i Dropbox Business

Medlemmar i Dropbox Business: Din administratör kan hantera teammedlemmarnas jobbrelaterade Dropbox-konton. Din administratör kan få åtkomst till ditt konto med funktionen "Gå in som användare". Om du är en teammedlem kan din administratör logga in på ditt konto för att göra något av följande:

  • Visa teammedlemmens mappstruktur
  • Dela filer och mappar med andra
  • Visa, öppna och ladda ner filer
  • Radera filer eller återställa borttagna filer

Om du är teammedlem och har kopplat dina personliga och jobbrelaterade Dropbox-konton ger "logga in som användare" inte administratörer åtkomst till ditt kopplade personliga konto. De kan dock se namnet och mejladressen på ditt kopplade personliga konto.

Delningar

För att skydda organisationens data kan administratörer bestämma om du ska kunna dela filer och mappar med personer utanför teamet. Administratörer har åtkomst till aktivitetsloggar som gör att de kan visa mejladresserna till dem du har delat med.

Enheter

Som standard kan du i Dropbox koppla både en personlig och en jobbrelaterad Dropbox till en dator på samma gång. Administratörer kan förhindra att du kopplar båda kontona, men detta gäller enbart för datorklienten, inte mobila enheter eller dropbox.com.

Kamerauppladdningar

Administratörer har möjlighet att aktivera eller inaktivera kamerauppladdningar för sina teammedlemmar i Dropbox Business för att använda med sina Dropbox-företagskonton.

Läs mer om att använda kamerauppladdningar med ditt Dropbox Business-team.

Filer

Som standard är allt på ditt Dropbox Business-konto privat. Andra teammedlemmar kan inte nå dina filer om du inte delar dem med delade länkar eller delade mappar.

Administratörer för Dropbox Business kan se dina filer med funktionen Gå in som användare.

Läs mer om konto- och filsekretess i ett Dropbox Business-team.

Lämna din organisation

Om du lämnar organisationen kan en administratör ta bort dig från ditt Dropbox Business-team. De kan antingen inaktivera, radera eller konvertera ditt konto. 

Läs mer om att lämna ett Dropbox Business-team.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!