Så här kommer du åt personlig information på ditt Dropbox-konto

Den här artikeln innehåller instruktioner om hur du kommer åt dina personliga filer, information om konto och maskinvara och all tidigare kommunikation med Dropbox. Dessutom beskriver den hur du skickar en begäran om dataåtkomst till Dropbox via mejl.

Så här får du åtkomst till personliga filer

Om du har Dropbox-klienten kopplad till ditt Dropbox-konto finns alla dina filer redan på datorn. Om inte så går det att koppla en ny dator för att ladda ner alla filerna. Om du har aktiverat selektiv synkning för mappar går det att redigera inställningarna för selektiv synkning för att även hämta de filerna till datorn.

Så här får du åtkomst till personlig konto- och maskinvaruinformation

För information utöver filerna du lagrar i Dropbox går det att logga in på webbplatsen och öppna din kontosida och visa kontoinformation som kontots namn och mejladress. Det går även att visa de anslutna sessionernas, datorernas och mobila enheternas IP-adresser samt kontots anslutna appar i säkerhetsfliken.

Så här får du åtkomst till kommunikation med Dropbox

Har du kontaktat Dropbox tekniska supportteam kan du logga in på vår kundtjänstportal och hämta dokumentation om din kontakt med oss. Går det inte att logga in kan du använda länken Har du glömt ditt lösenord? på den sidan. Dina inloggningsuppgifter för Dropbox påverkas inte av det.

Begäran om sekretessinformation och dataåtkomst

Kontakta oss på privacy@dropbox.com med orden Data Access Request på ämnesraden eller i meddelandetexten om du vill skicka in en begäran om dataåtkomst.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!