Radera ditt Dropbox-konto så här

När du raderar ditt Dropbox-konto raderas alla dina konton och fildata från Dropbox och du loggas ut från Dropbox på alla enheter. När du raderar ditt Dropbox-konto händer följande:

 • Dina filer och mappar slutar synka på alla enheter.
  • Obs! Innehåll som synkas till din dator stannar där men kommer inte längre att synkas.
 • Du kommer inte att kunna komma åt ditt konto eller ångra borttagningen.
 • Du kommer inte längre att kunna redigera filer i delade mappar.
 • Dina filer i privata mappar kommer att raderas från Dropbox servrar.
  • Obs! Innehåll kan inte återställas när du har raderat ditt konto.
 • Dina filer i delade mappar kommer fortfarande vara tillgängliga för medlemmar i de delade mapparna.

Obs! Om du avbryter din prenumeration kommer ditt konto nedgraderas till Dropbox Basic, men kontot raderas inte.

Följ instruktionerna för din kontotyp nedan för att permanent radera ditt Dropbox-konto.

Dropbox-prenumerationer för privatpersoner

Så här raderar du ditt konto permanent:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Allmänt klickar du på Radera konto.
  • Obs! Om du vill radera kontot och har en aktiv prenumeration kommer du att uppmanas att avbryta den.

När du raderar ditt konto börjar vi radera de Dropbox-filer som du har lagrat i Dropbox efter 30 dagar. Om du markerar en fil i ditt konto för permanent radering tar vi normalt sett bort den permanent inom 90 dagar. Det kan ta flera dagar till att slutföra raderingen beroende på hur många filer som har valts för radering.

Du kan även radera ett Dropbox Basic-konto från Dropbox iOS-app. Så här gör du:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på Konto (personikon).
 3. Skrolla ner och tryck på Radera konto.
  • Obs! Om du är inloggad på Dropbox med ditt Google-konto måste du skapa ett lösenord för att bekräfta radering av kontot. Tryck på Skicka mejl, följ anvisningarna för att skapa ett lösenord och återgå sedan till Dropbox för mobila enheter.
 4. Skriv in lösenordet.
 5. Tryck på Nästa.
 6. Tryck på Radera permanent.
 7. Tryck på Radera för att bekräfta valet.

Dropbox Family

Radera kontot genom att först säga upp eller lämna din Dropbox Family-plan. När du har sagt upp eller lämnar din Family-plan kan du radera ditt konto genom att följa instruktionerna i avsnittet ovan.

Prenumeration för Dropbox-team

Endast vissa typer av administratörer kan radera ett konto permanent på Dropbox Standard, Advanced, Enterprise eller Education. Om du raderar teamets konto raderas alla medlemmarnas kontodata och all fildata.

Administratörer

Om du är en administratör med åtkomst till att radera teamets konto kan du permanent radera kontot och fildata genom att följa dessa steg i den här ordningen:

 1. Radera alla teamets medlemmar.
  • Obs! Alla teammedlemmar som har arkiverats kan inte raderas helt förrän du släpper arkiveringen.  
 2. Kontakta Dropbox support för att nedgradera ditt team till låst status
 3. Upplös ditt team.
 4. Radera ditt eget konto.

Medlemmar

Om du är medlem i ett Dropbox-teamkonto och vill radera ditt konto kontaktar du en administratör som kan radera medlemmar i ditt team.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!