Radera ditt Dropbox-konto så här


Följ instruktionerna för din plan- och kontotyp nedan för att permanent radera ditt Dropbox-konto. Läs om hur du tar reda på vilken plan du har.

Vad händer när du raderar ditt Dropbox-konto?

När du raderar ditt Dropbox-konto händer följande:

 • Du kan inte längre komma åt ditt konto eller återställa det när det har tagits bort.
 • Du loggas ut från Dropbox på alla enheter.
 • Dina konto- och fildata kommer att raderas.
 • Dina filer och mappar slutar synka på alla enheter. Material som synkas till din dator stannar där, men kommer inte längre att synkas.
 • Dina filer i privata mappar kommer att raderas från Dropbox servrar. Inget material kan återställas när du har raderat ditt konto.
 • Dina filer i delade mappar kommer fortfarande att vara tillgängliga för medlemmar i de delade mapparna, men du kan inte längre komma åt eller redigera filerna.

Om du vill avsluta din prenumeration men inte radera ditt konto, kan du läsa om hur du annullerar din prenumeration.

Dropbox Basic, Plus och Professional

Så här raderar du ett Dropbox Basic-, Plus- eller Professional-konto permanent:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Radera konto längst ner på sidan.
  • Obs! Om du vill radera kontot och har en aktiv prenumeration kommer du att uppmanas att avbryta den.

Du kan även radera ett Dropbox Basic-konto från Dropbox iOS-app. Så här gör du:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på Konto (personikon).
 3. Skrolla ner och tryck på Radera konto.
  • Obs! Om du är inloggad på Dropbox med ditt Google-konto måste du skapa ett lösenord för att bekräfta radering av kontot. Tryck på Skicka mejl, följ anvisningarna för att skapa ett lösenord och återgå sedan till Dropbox för mobila enheter.
 4. Skriv in lösenordet.
 5. Tryck på Nästa.
 6. Tryck på Radera permanent.
 7. Tryck på Radera för att bekräfta valet.

Dropbox Family

Så här raderar du ett Dropbox Family-konto permanent:

 1. Annullera eller lämna en Dropbox Family-plan.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Radera konto längst ner på sidan.

Dropbox Standard och Advanced

Teammedlemmar

Om du vill radera ett Dropbox Standard- eller Advanced-teammedlemskonto, kontaktar du en administratör i teamet som kan radera teammedlemmar.

Administratörer

Om du är administratör i ett Dropbox Standard- eller Advanced-team kan du lägga till ytterligare en administratör och be denna radera ditt konto. Om du förutom att radera ditt konto även vill upplösa ditt team, följer du instruktionerna nedan:

 1. Radera alla teamets medlemmar.
 2. Kontakta Dropbox support för att nedgradera ditt team till låst status
 3. Upplös ditt team.
 4. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 5. Klicka på Inställningar.
 6. Klicka på Radera konto längst ner på sidan.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!