Hitta en administratör i ditt Dropbox Standard-, Advanced- eller Enterprise-team

Dropbox-team med Standard, Advanced eller Enterprise har en eller fler administratörer i organisationen som hanterar säkerhet, integreringar och delningsinställningar för teamet. Om du är medlem i ett Dropbox-team med Standard, Advanced eller Enterprise och behöver ändra inställningarna kan du be en administratör om hjälp. 

Du kan åtgärda vissa problem själv, utan att behöva kontakta administratören. Exempel:

Så här hittar du en administratör i teamet

Så här hittar du en administratör för Dropbox Standard-, Advanced- eller Enterprise-konton:

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
  3. Klicka på Visa team och grupper.
  4. Klicka på fliken Medlemmar .

Du får se en lista med namn och status för alla i teamet. Vi rekommenderar att du kontaktar ”Teamadmin” för de flesta ärendena, eftersom de har högsta åtkomstnivå vad gäller administratörsinställningar. Det finns dock flera typer av administratörer, så alla med "admin" i sin status är en administratör i ditt team.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!