Så här hittar du en administratör i Dropbox-teamet

Uppdaterat Mar 11, 2024
person icon

Den här artikeln beskriver en funktion som är tillgänglig för kunder med Dropbox Standard, Advanced, Business, Business Plus och Enterprise.

Dropbox-team har en eller fler administratörer i organisationen som hanterar säkerhet, integreringar och delningsinställningar för teamet. Om du är medlem i ett Dropbox-team och behöver ändra inställningarna kan du be en administratör om hjälp. 
magic wand icon

Tips: Du kan åtgärda vissa problem själv, utan att behöva kontakta administratören. Exempel:

Så här hittar du en administratör i teamet

Hitta en administratör i Dropbox-teamet:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Visa team och grupper.
 4. Klicka på fliken Medlemmar.
   

Du får se en lista med namn och status för alla i teamet. De olika admintyperna är:

 • Teamadministratörer
 • Administratör för användarhantering
 • Supportadministratörer
 • Faktureringsadministratörer
 • Innehållsadministratörer
 • Efterlevnadsadministratörer
 • Rapporterande administratörer 
 • Säkerhetsadministratörer

Vi rekommenderar att du kontaktar teamadmin för de flesta ärendena, eftersom de har högsta åtkomstnivå vad gäller administratörsinställningar. Läs mer om de olika typerna av administratörer och deras behörigheter.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp