Så här återställer eller återskapar du raderade filer eller mappar i Dropbox

Uppdaterat Feb 12, 2024

Återskapa raderade filer eller mappar:

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på Raderade filer i den vänstra sidomenyn.
  3. Klicka på namnet på den raderade filen eller mappen du vill återställa.
    • Det går att välja flera filer eller mappar samtidigt genom att klicka på ikonen med kryssrutan.
  4. Klicka på Återskapa.
    • Obs! Att återskapa kan ta tid om du återskapar ett stort antal filer.
highlight icon

Obs! Du kan bara återskapa en delad fil om du har åtkomstbehörigheten Får redigera för filen. Om du har åtkomstbehörigheten Får visa till en delad fil kommer du inte att kunna återskapa den. 
 

Läs mer om versionshistorik för detaljer om den plan du har.

warning icon

Viktigt: Standardperioden för filåterställning och alternativ gäller inte för filer som raderas direkt i funktionen Skicka och spåra. Om du raderar en fil från Skicka och spåra är det permanent, och eventuella tillhörande metadata eller dataanalyser kan inte återställas när filen har raderats.

Om dina filer saknas eller du har ett stort antal filer att återställa

Läs om hur du hittar eller återskapar saknade eller skadade filer

Titta på den här video för att lära dig hur du skyddar dina filer med Dropbox.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp