Så här återställer eller återskapar du raderade filer eller mappar i Dropbox

Uppdaterat Apr 30, 2024

Den här artikeln beskriver hur du kan återställa raderade filer och mappar på ditt Dropbox-konto.

 

Om du istället vill återskapa en tidigare version av en fil kan du läsa om hur du återgår till en äldre version av en fil eller läsa mer om versionshistorik.

warning icon

Viktigt: Du kan bara återställa en delad fil om du har redigeringsåtkomst till den. Om du har åtkomstbehörigheten Får visa till en delad fil kommer du inte att kunna återskapa den.

Så här återskapar du raderade filer eller mappar

Dropbox sparar alla dina raderade filer i 30 dagar (eller längre för kunder med Dropbox Professional och teamplaner). Så här återskapar du raderade filer eller mappar:

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på Raderade filer i den vänstra sidomenyn.
  3. Klicka på namnet på den raderade filen eller mappen du vill återställa.
    • Det går att välja flera filer eller mappar samtidigt genom att klicka på ikonen med kryssrutan.
  4. Klicka på Återskapa.
highlighter icon

Obs! Att återskapa kan ta tid om du återskapar ett stort antal filer.

warning icon

Viktigt:

  • Standardperioden för filåterställning och alternativ gäller inte för filer som raderas direkt i funktionen Skicka och spåra. Om du raderar en fil från Skicka och spåra är det permanent, och eventuella tillhörande metadata eller dataanalyser kan inte återställas när filen har raderats.
  • Filer som läggs till Skicka och spåra innan den 15 februari 2024 kommer inte att läggas till i mappen ”Skicka och spåra” på ditt Dropbox-konto. Om du raderar dessa filer är det permanent, och eventuella tillhörande metadata eller dataanalyser kan inte återställas när filerna har raderats.

Vad händer om mina filer saknas?

Om dina filer saknas eller om du har ett stort antal filer att återställa kan du läsa om hur du hittar eller återskapar saknade eller skadade filer.

Titta på den här video för att lära dig hur du skyddar dina filer med Dropbox.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp