Så här återställer eller återskapar du raderade filer eller mappar i Dropbox

Återskapa raderade filer eller mappar:

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på Raderade filer i den vänstra sidomenyn.
  3. Klicka på namnet på den raderade filen eller mappen du vill återställa.
    • Det går att välja flera filer eller mappar samtidigt genom att klicka på ikonen med kryssrutan.
  4. Klicka på Återskapa.
    • Obs! Att återskapa kan ta tid om du återskapar ett stort antal filer.

Obs! Du kan bara återskapa en delad fil om du har åtkomstbehörigheten  Får redigera för filen. Om du har åtkomstbehörigheten Får visa till en delad fil kommer du inte att kunna återskapa den. 

Läs mer om versionshistorik för detaljer om den plan du har.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt med återställning och historik för filer.

Om dina filer saknas eller du har ett stort antal filer att återställa

Läs hur du hittar eller återskapar saknade eller skadade filer.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!