Arkivera eller återskapa Paper-dokument och mappar

Uppdaterat Apr 15, 2024
person icon

Denna artikel är för Dropbox-användare med en äldre version av Dropbox Paper. Arkivering är inte tillgängligt för dem som har 2020-versionen av Dropbox Paper.

 

Så här tar du reda på om du använder den äldre versionen av Dropbox Paper:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Skapa.
 3. Håll muspekaren över Dokument

 

Ser du inte Dropbox Paper i listan med dokumenttyper använder du den äldre versionen.

 

Om du ser Dropbox Paper i listan med dokumenttyper använder du versionen av Dropbox Paper från 2020.

Den här artikeln förklarar hur du arkiverar, återskapar och permanent raderar Dropbox Paper-dokument och mappar. Om du istället vill återställa andra Dropbox-filer kan du läsa om hur du återskapar raderade filer och mappar.

 

Endast skapare och användare med redigeringsbehörighet kan arkivera Paper-dokument. När ett Paper-dokument arkiveras blir det skrivskyddat för alla som det delades med.

Arkivera ett Paper-dokument

Så här arkiverar du ett Dropbox Paper-dokument:

 1. Öppna det dokument som du vill arkivera.
 2. Klicka på ”" (ellips).
 3. Klicka på Arkivera.

Arkivera en Paper-mapp

Så här arkiverar du en Dropbox Paper-mapp:

 1. Håll muspekaren över mappen som du vill arkivera.
 2. Klicka på kryssrutan.
 3. Klicka på Arkivera.

Hitta och återskapa ett arkiverat Paper-dokument

Så här hittar och återskapar du ett Dropbox Paper-dokument:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Paper på menyn som visas.
 4. Klicka på fliken Dokument.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn för sortering/filtrering i det övre högra hörnet av din dokumentlista. Som standard är den inställd på Nyligen visade.
 6. Klicka på Arkiverade. Du kommer att se en lista över dina arkiverade dokument.
 7. Klicka på ett dokument för att öppna det.
 8. Klicka på ikonen med tre punkter (…) längst upp till höger.
 9. Klicka på Återskapa

Hitta och återskapa en arkiverad Paper-mapp

Så här hittar och återskapar du en Dropbox Paper-mapp:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på rutnätsikonen längst upp till vänster.
 3. Klicka på Paper på menyn som visas.
 4. Klicka på fliken Mappar.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn för sortering/filtrering i det övre högra hörnet av din dokumentlista. Som standard är den inställd på Alfabetisk.
 6. Klicka på Arkiverade.
 7. Klicka på mappen.
 8. Klicka på Återskapa.

Radera en Paper-mapp permanent

Så här raderar du en Dropbox Paper-mapp permanent:

 1. Arkivera mappen.
 2. Klicka på Mappar.
 3. Klicka på Arkiverade.
 4. Klicka på mappen.
 5. Klicka på Radera permanent.
 6. Klicka på Radera permanent igen.
highlighter icon

Obs: Dropbox Paper-dokument som arkiverats före 1 juni 2017 kommer att flyttas till fliken Raderade i Paper (istället för att finnas kvar i Arkiverade).

Tidigare hade Paper inte ett enkelt sätt att radera dokument, så många användare nyttjade Arkiv för att ta bort dokument från sin lista över dokument när de egentligen ville radera dem. Nu när Paper har en möjlighet att radera kommer vi att flytta alla arkiverade dokument till listan Raderade.

 

Om ett dokument som du vill behålla hamnar i listan Raderade kan du enkelt flytta tillbaka dessa dokument till listan Arkiv.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp