Vad är 2020 års version av Dropbox Paper?

2020 års version av Dropbox Paper är en produktuppdatering där du kan organisera, hitta och lagra alla dina Paper-dokument på dropbox.com. Det är bara platsen som ändras. Du behåller alla dina Paper-dokument och funktionen är i stort sett samma.

Vad ändras?

Startsida för Paper

 • Gå till startsidan för Paper från dropbox.com genom att välja Paper från rutnätsikonen.
 • Du kan även komma åt Paper-startsidan via dropbox.com/paper.
 • Du kan använda startsidan för Paper för att hitta de senaste Paper-dokumenten, stjärnmärkta Paper-dokument och söka efter Paper-dokument precis som du kan göra med alla andra filer.

Skapa/organisera

 • Om du inte har 2020-versionen av Dropbox Paper kan du endast skapa Paper-dokument på startsidan för Paper och organisera dem i mappar som skapats på paper.dropbox.com.
 • Har du 2020 års version av Dropbox Paper skapas och organiseras alla nya Paper-dokument på samma sätt som andra filer på dropbox.com.
 • I 2020-versionen av Dropbox Paper är filtypen .paper för dokument och .papert för Paper-mallar.
 • Du kan visa och flytta Paper-dokument till Dropbox-mappar från dropbox.com, Dropbox för mobila enheter och Dropbox-klienten, på samma sätt som du visar och flyttar andra filer.
 • Du kan stjärnmärka eller bokmärka Paper-dokument så att du enkelt kan hitta dem från startsidan för Paper.
 • Du kan se alla mappar du har åtkomst till i sidomenyn.
 • Du kan skapa ett nytt Paper-dokument från en mapp som valts i sidomenyn.
 • Om sidomenyn inte läses in:
  • Läs in sidomenyn igen genom att klicka på Försök igen.
  • Läs in de enskilda mapparna igen genom att klicka på Försök igen.

Mobilapp

 • Du kan visa, öppna och dela dina Paper-dokument från antingen Dropbox mobilapp eller Paper-mobilappen.
 • Du kan endast organisera dina Paper-dokument i mappar med Dropbox mobilapp, inte Paper-mobilappen.
 • Redigera Paper-dokument genom att använda Paper-mobilappen eller besöka paper.dropbox.com på en mobil enhet.

Delningar

 • Du kan dela Paper-dokument på samma sätt som andra filer i Dropbox med 2020-versionen av Dropbox Paper. Delningspolicyer som tillämpas på ett Dropbox-konto eller specifika Dropbox-mappar kommer att gälla för Paper-dokument i dem.
 • Nya Paper-dokument som delas med dig finns på sidan Delad.
 • Nyligen öppnade Paper-dokument kan hittas på sidan Senaste.

För mer information om att dela Dropbox-filer, besök Dela filer eller mappar i Dropbox.

Paper API

 • Dropbox-filslutpunkter kommer nu att fungera med Paper-dokument – en enda uppsättning slutpunkter kan användas. för att söka, dela eller räkna upp allt innehåll i användarnas Dropbox-mappar.
 • Läs mer om Dropbox Paper API-slutpunkter

versionshistorik

 • Paper-dokument i Dropbox-filsystemet kommer att använda Dropbox versionshistorik och har stöd för Rewind samt att återställa och återskapa.
 • När du väljer versionshistorik för ett enskilt Paper-dokument visas fortfarande detaljerade skillnader mellan versioner och du har möjlighet att återställa tillbaka till specifika Paper-ändringar.
 • Inställningar för permanent borttagning kommer nu att gälla för Paper-dokument, som med alla andra filer.

Administratörsinställningar

 • På startsidan för Paper gick det att stänga av Paper helt och hållet för att hindra någon att komma åt Paper-dokument. Med 2020-versionen av Dropbox Paper kan administratörer hindra att någon skapar eller redigerar ett dokument, men användare kommer att kunna se Paper-dokument som delas med dem.
  • Administratörer kan ändra dessa inställningar för standardåtkomst till Paper under Adminkonsolen → Inställningar → Appbehörigheter → Dropbox Paper.
 • Alla ändringar som görs i Dropbox delningsinställningar kommer nu att gälla för Paper-dokument.

Är du teamadministratör kan du gå till Vanliga frågor om 2020 års version av Dropbox Paper för teamadministratörer.

Vanliga frågor

När får jag 2020 års version av Dropbox Paper?

Den nya versionen av Dropbox Paper distribueras successivt till alla Dropbox-kunder tills alla har uppdaterat till den nya versionen. Håll utkik efter ett mejl från Dropbox där det står när du får versionen.

Använder jag redan 2020 års version av Dropbox Paper?

Vissa Dropbox-kunder använder redan 2020 års version. Så här tar du reda på vilken version du använder:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Skapa.
 3. Håll muspekaren över dokumentet.

Om du ser Dropbox Paper i listan med dokumenttyper använder du den nya versionen från 2020.

Ser du inte Dropbox Paper i listan med dokumenttyper använder du den gamla versionen.

Obs! Du kan även kontrollera detta genom att gå till paper.dropbox.com. Om du omdirigeras till dropbox.com/paper använder du 2020 års version av Dropbox Paper.

Kan jag fortsätta använda den gamla versionen istället?

Nej. Alla Dropbox-användare kommer att inom kort använda 2020 års version av Dropbox Paper.

Hur lång tid tar överföringen när den väl har börjat?

Tiden kan variera, men du bör räkna med att det tar 30 minuter att överföra enskilda användare och upp till ett par timmar att överföra hela teamet.

Vilken upplevelse har användare under överföringen?

Användare kommer fortfarande att ha tillgång till sina Paper-dokument, både för visning och redigering. Vissa åtgärder på Paper-dokument kommer att vara otillgängliga, som att dela och stjärnmärka dokument. När överföringen är slutförd kommer Paper-dokumentet automatiskt att uppdatera till den nya versionen av dokumentet i Dropbox.

Vad händer med mina befintliga Paper-dokument när jag börjar använda 2020 års version?

När du börjar använda 2020 års version flyttas dina befintliga Paper-dokument till dropbox.com. Paper-dokument du är ägare till läggs i en mapp som heter Överförda Paper-dokument. Är du med i ett Dropbox-teamkonto läggs Paper-dokument som teamet är ägare till i en mapp som heter Teamets Paper-dokument. Sedan kan du flytta dem till valfri mapp i ditt Dropbox-konto.

Vad kommer att hända med mina Paper-mappar?

Precis som dina Paper-dokument flyttas alla dina Paper-mappar till din Dropbox-mapp. Till exempel, om du har en delad Paper-mapp som heter "Projektförslag" kommer den att konverteras till en delad mapp i Dropbox som heter "Projektförslag" i mappen Överförda Paper-dokument.

Paper Team-mappar kommer att överföras till en central Team-mapp i Dropbox som heter Teamets Paper-dokument och kommer att delas med lämpliga grupper i Dropbox. Alla administratörer kommer att ha tillgång till den här mappen.

Kommer delningsbehörigheterna för mina Paper-dokument att vara samma som förut?

När du har fått 2020 års version är alla delningsbehörigheter exakt likadana som förut för alla dina dokument och mappar i Paper som har flyttats och delade länkar fortsätter att fungera som tidigare. Dropbox ger aldrig andra personer åtkomst till ett dokument i 2020 års version om användarna inte hade rätt att visa eller redigera dokumentet före 2020 års version.

Ägarskapet för vissa Paper-dokument kan dock ändras. Med 2020 års version av Dropbox Paper överförs ägarskapet för Paper-dokument till ägaren av den överordnade mappen, men bara om den ägaren hade redigeringsbehörighet för alla dokument som redan fanns i mappen. Hade mappens ägare inte redigeringsbehörighet för alla dokument i mappen delas dokumenten upp i flera mappar och ägarna av dem blir desamma som förut.

När du har 2020 års version av Paper kan dina dokument delas och återskapas precis som vanliga filer och mappar i Dropbox-kontot.

Tar Paper-dokument upp lagringsutrymme i mitt Dropbox-konto?

Paper-dokument använder väldigt lite utrymme i ditt Dropbox-konto – mindre än 100 byte, vilket är mindre än 1/30 av en vanlig dokumentfil.

Hur skapar jag nya Paper-dokument med 2020 års version av Paper?

Så här skapar du ett Paper-dokument på dropbox.com med 2020 års version av Dropbox Paper:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Skapa.
 3. Håll muspekaren över dokumentet.
 4. Klicka på Dropbox Paper.

Så här skapar du ett Paper-dokument på paper.dropbox.com med 2020 års version av Dropbox Paper:

 1. Logga in på paper.dropbox.com.
 2. Klicka på Skapa nytt dokument.

För mer information om hur du kan skapa, besök Hur man skapar ett Dropbox Paper-dokument.

Kan dokument i 2020 års version sparas och redigeras offline?

Med 2020 års version av Paper finns redigering offline kvar i mobilappen Paper.

I Dropbox-klienten lagras Paper-dokument som webbaserade filer och kan endast öppnas på dropbox.com. De kan enbart lagras på datorn om de först exporteras som en PDF-, .docx- eller .md-fil.

Vad blir annorlunda i mobilappen Paper i och med 2020 års version av Paper?

Med 2020 års version kan du fortsätta att använda dina Paper-dokument i mobilappen Paper på samma sätt som tidigare.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!