Hur du hanterar teamutrymmet för ditt team

De flesta, men inte alla teamkonton har åtkomst till teamutrymmet. Om ditt team har åtkomst är den här artikeln avsedd för dig. Läs om hur du kan identifiera om du kan använda teamutrymmet.

Obs! Du kan ha fått ett e-postmeddelande där du får frågan om du vill uppgradera ditt konto till teamutrymmet. Läs mer om uppgraderingen.

Vissa typer av administratörer kan styra mappstrukturen på den högsta nivån i teamutrymmet, samt redigeringsbehörigheter och åtkomsten till mappar. De kan även komma åt individuella teammedlemmars mappar från adminkonsolen.

Avsnitt i den här artiklen:

Hur du hanterar redigeringsbehörigheter på den högsta nivån

Om du är administratör kan du välja om alla medlemmar eller enbart administratörer ska få redigera teamutrymmets struktur på den högsta nivån. Den högsta nivån är den första uppsättningen mappar som du ser i avsnittet Alla filer i ditt konto på dropbox.com.

Ändra inställningen:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Innehåll klickar du på Hantering av innehåll på högsta nivå.
 5. Klicka på listan och välj rätt inställning för teamet:
  • Alla: Alla teammedlemmar kan redigera mappar på högsta nivån i teamutrymmet.
  • Endast administratörer: Endast administratörer kan redigera mappar på högsta nivån i teamutrymmet. Teammedlemmar får inte lägga till filer eller mappar på den här nivån i teamutrymmet.
 6. Klicka på Spara.

Om du välljer Enbart administratörer måste du använda sidan Innehåll för att lägga till, radera, byta namn på eller flytta material på teamutrymmets högsta nivå. 

Obs! Om du ställer in Hantering av material på högsta nivå till Enbart administratörer blir knapparna Ladda upp och Skapa på sidan Alla filer nedtonade. Du måste använda sidan Innehåll för att göra ändringar i mappstrukturen på den högsta nivån.

Om du väljer Alla kan du använda sidan Innehåll, Alla filer eller klienten för att redigera teamutrymmets högsta nivå.

Hur du skapar en mapp på högsta nivån

Från sidan Innehåll kan du organisera mappstrukturen i teamutrymmet. Teamadmin kan även hantera medlemskap för alla delade material. 

Så här skapar du en mapp på högsta nivån i det teamdelade utrymmet:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på Ny mapp till höger.
 5. Välj om du vill att alla i teamet ska ha åtkomst till den här mappen eller enbart vissa medlemmar.
 6. Välj om medlemmar ska ha behörigheten Får redigera eller Får visa till materialet i mappen.
 7. Markera rutan bredvid Synka den här mappen automatiskt till medlemmarnas datorer om du vill aktivera det.
 8. Klicka på Skapa.

Hur du hanterar åtkomst till mappar på den högsta nivån

Så här hanterar du åtkomst till en mapp:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Håll muspekaren över mappen som du vill hantera åtkomst till.
 5. Klicka på Hantera.
 6. Hitta gruppen eller individen som du vill redigera.
 7. Klicka på menyn och välj Får redigera, Får visa eller Ta bort.

Hur du får åtkomst till teammedlemmarnas mappar

Du kan få åtkomst till teammedlemmarnas mappar genom att gå in som användare eller från sidan Innehåll. För att få åtkomst till teammedlemmarnas mappar från sidan Material:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på Medlem.
 5. Klicka på ”” (ellips) bredvid teammedlemmen som du vill logga in som.
 6. Klicka på Logga in som användare.

Kontakta Dropbox-supporten om du behöver hjälp med teamutrymmet och medlemsmapparna eller vill avsluta teamplanen eller provperioden på Dropbox.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!