Administratörer: Hur du hanterar teamutrymmet för ditt team

Vissa typer av administratörer kan styra mappstrukturen på den högsta nivån för teamets konto, samt redigera behörigheter och åtkomst till teammappar. De kan också komma åt teammedlemmarnas personliga mappar från adminkonsolen.

Läs mer om teammappar, personliga mappar och mappstrukturen på högsta nivån.

Avsnitt i den här artiklen:

Tillåt teammedlemmar att lägga till teammappar på den högsta nivån

Teamadmins på vissa konton kan välja om alla medlemmar eller bara administratörer kan hantera teammappar på den högsta nivån.

Om den här inställningen är inställd på Enbart administratörer kan teammedlemmar inte skapa eller hantera teammappar på den högsta nivån. Men teammedlemmar kan lägga till undermappar i teammappar om de har beviljats åtkomst för redigering.

Ändra inställningen:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Innehåll klickar du på Hantering av innehåll på högsta nivå.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn och välj rätt inställning för teamet:
  • Alla: Alla teammedlemmar kan hantera teammappar på den högsta nivån.
  • Enbart administratörer: Endast administratörer kan hantera teammappar på den högsta nivån. Teammedlemmar får inte lägga till mappar på den här nivån i utrymmet.
 6. Klicka på Spara.

Anmärkningar:

 • Om du väljer Enbart administratörer kan man använda sidan Material för att lägga till, radera, byta namn på eller flytta material på teamutrymmets högsta nivå. Knapparna Ladda upp och Skapa på sidan Alla filer blir nedtonade.
 • Om du väljer Alla kan man använda sidan Material, Alla filer eller klienten för att hantera teamutrymmets högsta nivå.

Skapa en teammapp på den högsta nivån

Från sidan Material kan du organisera mappstrukturen för ditt team. Teamadmins kan även hantera medlemskap för alla delade material. 

Så här skapar du en teammapp på den högsta nivån:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på Skapa teammapp till höger.
 5. Ange ett namn för den här mappen och klicka på Skapa.
  • Markera rutan bredvid Synka den här mappen automatiskt till medlemmarnas datorer om du vill aktivera det.
 6. Välj om du vill att alla i teamet ska ha åtkomst till den här mappen eller enbart vissa medlemmar.
 7. Välj om medlemmar ska ha behörigheten Får redigera eller Får visa för materialet i mappen.
 8. Klicka på Lägg till.

Hantera åtkomst till teammappar på högsta nivån

Så här hanterar du åtkomst till en teammapp på den högsta nivån:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Håll muspekaren över mappen som du vill hantera åtkomst till.
 5. Klicka på Hantera.
  • Obs! Du ser en lista med namn och grupper för alla som har åtkomst till den här teammappen. 
 6. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid namnet på personen eller gruppen du vill ändra åtkomst för. Härifrån kan du ge behörigheten Får redigera eller Får visa för teammappen. Du kan också ta bort behörigheten helt genom att klicka på Ta bort.Klicka på Ta bort igen för att bekräfta. Du kan också skriva namnet på en person eller grupp och klicka på Lägg till för att lägga till dem i mappen.

Obs! Administratörer kan också radera, arkivera, kopiera och byta namn på teammappar.

Komma åt en teammedlems personliga mapp

Teamadmins med Advanced och Enterprise kan komma åt teammedlemmars mappar genom att logga in som medlem eller från sidan Material. För att få åtkomst till teammedlemmarnas mappar från sidan Material:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på kugghjulsikonen bredvid teammedlemmen som du vill logga in som.
 5. Klicka på Logga in som användare.
 6. Klicka på Logga in för att bekräfta.
 7. När du är klar klickar du på Logga ut på den röda banderollen högst upp på sidan.

Läs mer om ”logga in som medlem”.

Kontakta Dropbox-supporten om du vill ha hjälp med att hantera teammappar eller avbryta din Dropbox-teamplan eller provperiod.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!