Administratörer: Hur du hanterar teamutrymmet för ditt team

Uppdaterat Feb 09, 2024
person icon

Den här artikeln beskriver en funktion som är tillgänglig för vissa typer av administratörer för Dropbox-teamkonton.

Vissa typer av administratörer kan styra mappstrukturen på den högsta nivån för teamets konto, samt redigera behörigheter och åtkomst till teammappar. De kan också komma åt teammedlemmarnas personliga mappar från adminkonsolen.

Tillåt teammedlemmar att lägga till mappar på den högsta nivån

Teamadmins på vissa konton kan välja om alla medlemmar eller bara administratörer kan hantera mappar på den högsta nivån.

Om den här inställningen är inställd på Enbart administratörer kan teammedlemmar inte skapa eller hantera mappar på den högsta nivån. Men teammedlemmar kan lägga till undermappar i mappar på högsta nivån om de har beviljats åtkomst för redigering.

Ändra inställningen:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Innehåll klickar du på Hantering av innehåll på högsta nivå.
highlight icon

Obs! Om du inte ser det här alternativet kan du fortfarande ställa in behörigheter för mappar på den högsta nivån från sidan Material.  

 1. Klicka på rullgardinsmenyn och välj rätt inställning för teamet:
  • Alla: Alla teammedlemmar kan hantera mappar på högsta nivån. Medlemmar kan skapa teammappar och välja vem de ska delas med. Som standard delas mapparna inte med någon.
  • Endast administratörer: Endast administratör kan hantera mappar på högsta nivån. Teammedlemmar kan inte lägga till mappar till den här nivån i teamutrymmet..
 2. Klicka på Spara.
highlight icon

Anmärkningar:

 • Om du väljer Enbart administratörer kan man använda sidan Material för att lägga till, radera, byta namn på eller flytta material på teamutrymmets högsta nivå. Knapparna Ladda upp och Skapa på sidan Alla filer blir nedtonade.
 • Om du väljer Alla kan man använda sidan MaterialAlla filer eller klienten för att hantera teamutrymmets högsta nivå.
 • Personen som skapar en teammapp väljer själv när den ska delas och vem den ska delas med.

Skapa en mapp på högsta nivån

Från sidan Material kan du organisera mappstrukturen för ditt team. Teamadmins kan även hantera medlemskap för alla delade material. 

Så här skapar du en teammapp:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Klicka på Skapa teammapp till höger.
 5. Skapa ett namn för mappen.
  • Avmarkera rutan bredvid Synka den här mappen automatiskt till medlemmarnas datorer om du vill förhindra automatisk synkning.
 6. Klicka på Skapa.
 7. Välj om du vill att alla i teamet ska ha åtkomst till den här mappen eller enbart vissa medlemmar.
 8. Bjud in grupper till teammappen genom att ange gruppnamnet. Läs om att konfigurera grupper.
  • Klicka på meny, välj sedan Får redigera eller Får visa.
 9. Klicka på Lägg till.
highlight icon

Obs! När en teammapp skapas väljer personen som skapade den när de vill dela mappen och vem de vill dela den med.

Hur du hanterar åtkomst till mappar på den högsta nivån

Så hanterar du åtkomst till en mapp på högsta nivån:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Innehåll.
 4. Håll muspekaren över mappen som du vill hantera åtkomst till.
 5. Klicka på Hantera.
highlight icon

Obs! Du ser en lista med namn och grupper för alla som har åtkomst till den här teammappen.

 1. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid namnet på personen eller gruppen du vill ändra åtkomst för. Härifrån kan du ge behörigheten Får redigera eller Får visa för teammappen. Du kan också ta bort behörigheten helt genom att klicka på Ta bort.Klicka på Ta bort igen för att bekräfta. Du kan också skriva namnet på en person eller grupp och klicka på Lägg till för att lägga till dem i mappen.
highlight icon

Obs! Administratörer kan också radera, arkivera, kopiera och byta namn på teammappar.

Komma åt en teammedlems personliga mapp

Teamadmins med Advanced och Enterprise kan komma åt teammedlemmars mappar genom att logga in som medlem eller från sidan Material. För att få åtkomst till teammedlemmarnas mappar från sidan Material:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på kugghjulsikonen bredvid teammedlemmen som du vill logga in som.
 5. Klicka på Logga in som medlem.
 6. Klicka på Logga in för att bekräfta.
 7. När du är klar klickar du på Logga ut på den röda banderollen högst upp på sidan.

Läs mer om ”logga in som medlem”.

Kontakta Dropbox-supporten om du vill ha hjälp med att hantera teammappar eller avbryta din Dropbox-teamplan eller provperiod.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp