Hur du kommer igång med teamutrymmet

Med teamuppgraderingen för Dropbox får ditt team dela på ett teamutrymme. Alla i teamet har åtkomst till teamutrymmet och alla ser samma mappstruktur. Om du är administratör kan du läsa mer om att hantera teamutrymmet för ditt team.

Avsnitt i den här artiklen:

Vad är teamutrymmet?

Teamutrymmet delas med alla på ditt Dropbox-teamkonto. Teamutrymmet ser ut på samma sätt och har samma struktur för alla teammedlemmar.

I teamutrymmet finns det två olika typer av mappar:

 • Teammappar: I en teammapp kan varje fil eller mapp delas med olika personer. Det går att låta andra visa eller redigera filerna i en teammapp eller helt och hållet blockera åtkomsten.
 • Teammedlemsmappar: Din teammedlemsmapp är ditt lagringsutrymme och delas inte med resten av teamet som standard. Du kan dock välja att dela filer i din teammedlemsmapp med andra medlemmar i ditt team, om du vill.

Exempel på teamutrymme

Du heter Johanna Svensson och jobbar på designavdelningen på en organisation med namnet Hanford Inc. Du har precis gått med i ditt teams Dropbox Business-konto.

I ditt Dropbox-konto ser du ett teamutrymme som heter Hanford Inc. När du klickar på det visas flera mappar: 

 • Jenny Svensson: Det här är din teammedlemsmapp. 
 • Design: I den här mappen finns filer och mappar för designprojekt. Du kan använda och visa alla filer i den här mappen. Det här är en teammapp som du har åtkomst till.
 • Marknadsföring: Mappen Marknadsföring är en blå mapp med ett diagonalt streck i en cirkel på mappen. Om du försöker öppna Marknadsföring visas ett felmeddelande: Ingen åtkomst till mappen Marknadsföring. Det här är en teammapp som du inte har åtkomst till.

Hur du delar i teamutrymmet

Hela teamet kommer åt teamutrymmet, men det betyder inte att alla teammedlemmar har åtkomst till allt material. Ni kan ha olika behörigheter för mapparna i teamutrymmet:

 • Får redigera: Du får visa, redigera och hantera åtkomst till innehållet i den här mappen
 • Får visa: Du får visa innehållet i den här mappen
 • Ingen åtkomst: Du får inte visa innehållet i den här mappen

Som standard har alla med redigeringsbehörighet för en mapp också redigeringsbehörighet för alla mappar i den mappen. Om du till exempel kan redigera mappen Design kan du redigera alla mappar i Design, om inte åtkomsten till en viss undermapp har begränsats.

Du kan även dela en mapp genom att välja redigerings- eller visningsbehörigheter, klicka på Kopiera länk och sedan klistra in den för att dela där du vill.

Teammedlemmar som får en redigeringslänk kan lägga till mappen i sitt Dropbox-konto och samarbeta i material. Om en redigeringslänk skickas till en person som inte är medlem i teamet måste de begära och få åtkomst innan de kan lägga till mappen till sitt Dropbox-konto och samarbeta i material.

Obs! När du gör ändringar i en delad mapp i teamutrymmet visas ändringarna för alla teammedlemmar.

Viktig anmärkning! Om du ger en extern partner åtkomst till en fil eller mapp i en teammapp eller teammedlemsmapp kan hen skapa en egen länk att dela med andra, så se till att endast dela med personer du litar på. Läs mer om hur administratörer kan hantera inställningarna för delade länkar för teamet.

Dela i en teammapp

Om du har redigeringsbehörighet i en teammapp kan du lägga till eller ta bort personer från den mappen och dess undermappar. Så här gör du det:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Navigera till den mapp som du vill lägga till eller ta bort personer från.
 3. För muspekaren över mappen och klicka på delningsikonen (rektangel med uppåtpil).
  • Om du vill lägga till personer anger du deras namn eller mejladresser i textrutan. När du har lagt till medlemmar och valt deras åtkomstnivåer klickar du på Dela mapp.
  • Om du vill ta bort personer klickar du på Vem har åtkomst och klickar sedan på rullgardinsmenyn bredvid deras namn och sedan på Ta bort.

I fönstret Dela ser du vilka som får öppna mappen och vilka behörigheter de har. Bredvid teammedlemmen eller gruppnamnet kan du se Ägare, Kan redigera eller Kan visa.

Designteamet kan till exempel ha en mapp som heter Design i teamutrymmet som bara personer i designgruppen kan öppna. Designteamet kan sedan lägga till ytterligare personer till mappar i mappen Design.

Obs! Blå mappar med ett diagonalt streck i en cirkel är begränsade och du har inte åtkomst. Om du försöker öppna en sådan mapp visas felmeddelandet: Ingen åtkomst till mappen ”mappnamn”.

Dela i en teammedlemsmapp

Det går att dela filer och mappar i teammedlemsmappen med delade mappar och delade länkar. Du bestämmer vem som får tillgång till materialet.

Om du blir inbjuden till en mapp som inte finns i teamutrymmet kan du lägga till den mappen i teammedlemsmappen. När du får en mappinbjudan visar inbjudan var du kan lägga till mappen: i teammedlemsmappen eller en teammapp. Genom att lägga till mappen får du tillgång till materialet i den via ditt Dropbox-konto.

Obs! Om du delar en fil eller mapp i teammedlemsmappen delas bara den fil eller mapp som du har valt. Inget annat i teammedlemsmappen delas, om du inte väljer att dela det.

Om du har gått med i ett Dropbox-teamkonto med ett befintligt individuellt Dropbox-konto finns alla dina befintliga filer från ditt individuella konto i din teammedlemsmapp. Du kan flytta allt material som ska delas med ditt team i teamuttrymmet.

Hur du flyttar filer och mappar till teamutrymmet

Du kan flytta en delad mapp till teamutrymmet under förutsättning att följande krav är uppfyllda:

1) Du har redigeringsbehörighet för mappen som du försöker flytta. Kontrollera detta så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Gå till den mapp som du vill flytta.
 3. För muspekaren över mappen och klicka på delningsikonen (rektangel med uppåtpil).
 4. Klicka på Vem har åtkomst.
 5. Se Får redigera till höger om ditt namn eller grupp.

 

2) Inställningen Hantera åtkomst är inställd på Mappmedlemmar. Kontrollera detta så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Gå till den mapp som du vill flytta.
 3. För muspekaren över mappen och klicka på delningsikonen (rektangel med uppåtpil).
 4. Klicka på kugghjulsikonen.
 5. Se om Mappmedlemmar finns i rullgardinsmenyn bredvid Hantera åtkomst.

 

3) Mappen ägs av någon annan i samma team som du.

Obs! Du kan inte flytta en mapp om du inte har redigeringsbehörighet för den överordnade mapp som du försöker flytta mappen till.

Hur du kan flytta filer och mappar ut från teamutrymmet

Du kan flytta en delad mapp från teamutrymmet under förutsättning att följande krav är uppfyllda:

 • Mappen innehåller inte kapslade delade mappar.
 • Mappen och dess kapslade mappar är inte inställda som Endast inbjudna.
 • Du har redigeringsåtkomst till den överordnade mappen.
 • Du har redigeringsåtkomst till mappen.
 • Inställningen Hantera åtkomst för mappen är inställd på Teammedlemmar som kan redigera.
 • Inställningen Extern delning är inställd på På (Alla).

Obs! Du kan inte flytta en mapp om du inte har redigeringsbehörighet för den överordnade mapp som du försöker flytta mappen till.

Hur du kopierar mappar i teamutrymmet

När man kopierar en mapp i teamutrymmet kopieras mappens innehåll, men behörigheterna för den mappen kopieras inte. Klistrar du in en mapp i en del av teamutrymmet där du har behörigheten Får redigera får mappen samma behörighet som sin nya plats.

Exempel: ett litet varumärkesteam har åtkomst till mappen Ny logodesign. Du kopierar mappen Ny logodesign och klistrar in den i mappen Marknadsföring, där hela teamet har åtkomst. Alla i teamet har nu åtkomst till kopian av Ny logodesign i mappen Marknadsföring.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!