Hur du kommer igång med teamutrymmet

Uppdaterat Apr 19, 2024

Vad är teamutrymmet?

Alla i ditt Dropbox-teamkonto har åtkomst till teamutrymmet. Teamutrymmet innehåller personliga mappar och teammappar för medlemmar i teamkonton. Det har samma struktur för alla teammedlemmar.

Vad är den högsta nivån?

Den högsta nivån är där du kan hitta den första uppsättningen mappar som innehåller alla undermappar. Du kan se mappar på högsta nivån i avsnittet Alla filer i ditt konto på dropbox.com. För teammedlemmar inkluderar detta teammappar på högsta nivå och den personliga mappen. Administratörer styr vem som kan redigera teammappar på den högsta nivån. Läs om hur du skapar en teammapp på den högsta nivån.

Vad är skillnaden mellan teammappar och personliga mappar?

Du har två olika typer av mappar.

Teammappar

 • Alla kan skapa teammappar som standard, men administratören kan hantera den behörigheten.
 • Teammappar kan delas med hela teamet, vissa grupper eller individer. 
 • I en teammapp kan varje fil eller undermapp delas med olika personer. 
 • Administratörer kan tillåta att andra visar eller redigerar filerna i en teammapp, eller helt och hållet blockera åtkomsten. 
 • Teammedlemmar kan skapa undermappar i teammappar om de har redigeringsbehörigheter.

Personliga mappar

 • Din personliga mapp är ditt lagringsutrymme och är privat för dig. Du kan dock välja att dela filer i din personliga mapp med andra medlemmar i teamet, om du vill.
highlighter icon

Obs! Administratörer för Dropbox-teamkonton kan visa filer i din personliga mapp med hjälp av logga in som medlem.

Exempel på personliga mappar och teammappar

Du heter Johanna Svensson och jobbar på designavdelningen på en organisation med namnet Hanford Inc. Du har precis gått med i ditt teams Dropbox-konto.

I ditt Dropbox-konto ser du flera mappar: 

 • ”Johanna Svensson”: det här är din personliga mapp. Endast du kan komma åt innehållet i din personliga mapp, såvida du inte väljer att dela det.
 • ”Design”: i den här mappen finns filer och mappar för designprojekt. Du kan använda och visa alla filer i den här mappen. Det här är en teammapp som du har åtkomst till. Om du inte har åtkomst till en teammapp ser du den inte.
 • ”Marknadsföring”: det här är en undermapp i mappen ”Design” som har en blå mapp med ett diagonalt streck i en cirkel. Om du försöker öppna ”Marknadsföring” visas ett felmeddelande: Ingen åtkomst till mappen Marknadsföring. Du har inte åtkomst till den här undermappen.

Vem kan komma åt teammappar?

Alla teammedlemmar har inte åtkomst till allt material som standard. Administratörer kan ge teammedlemmar olika behörigheter till teammappar:

 • Får redigera: Du får visa, redigera och hantera åtkomst till innehållet i den här mappen.
 • Får visa: Du får visa innehållet i den här mappen.
 • Ingen åtkomst: Du får inte visa innehållet i den här mappen.

Som standard har alla med redigeringsbehörighet för en mapp också redigeringsbehörighet för alla undermappar i den mappen. Om du till exempel kan redigera mappen Design kan du redigera alla undermappar i Design, om inte åtkomsten till en viss undermapp har begränsats.

Du kan även dela en mapp genom att välja redigerings- eller visningsbehörigheter, klicka på Kopiera länk och sedan klistra in den för att dela där du vill.

Teammedlemmar som får en redigeringslänk kan lägga till mappen i sitt Dropbox-konto och samarbeta i material. Om en redigeringslänk skickas till en person som inte är medlem i teamet måste de begära och få behörighet innan de kan lägga till mappen till sitt Dropbox-konto och samarbeta i material.

highlighter icon

Obs!

warning icon

Dropbox går över till en uppdaterad arkitektur för delade länkar där länkar baseras på material snarare än på användare. Det här kommer att påverka hur länkar skapas och delas. De nya länkarna kan identifieras genom att det finns en ”rlkey”-parameter i URL:en. För de här länkarna kommer ovanstående beteende att fungera annorlunda:
 

 • Om du har redigeringsåtkomst till en fil eller mapp kan du radera delade länkar som skapats för den filen eller mappen.
 • Användare med skrivskyddad åtkomst kan endast skapa skrivskyddade länkar, men användare som har redigeringsåtkomst kan skapa redigeringslänkar eller skrivskyddade länkar, om länkar inte redan har skapats.
 • Skrivskyddade länkar och redigeringslänkar är inte samma sak. Du kan inte ändra en skrivskyddad länk till en redigeringslänk eller tvärtom.
 • Om du delar en fil eller mapp via en länk med en extern partner kan de dela den med andra externa partners med samma länk. De kan inte skapa en egen delad länk eftersom varje fil eller mapp endast kan ha en redigeringslänk och en visningslänk som används av alla användare.

Dela filer och mappar med teamet

Om filen eller mappen finns i en personlig mapp

Om du är ägare till en fil eller en mapp kan du dela den från din personliga mapp med grupper eller personer i teamet. Om du delar en fil eller mapp som finns i din personliga mapp delas bara den fil eller mapp som du väljer. Inget annat i din personliga mapp delas om du inte väljer att dela det.

Du kan:

 1. Dela filen eller mappen via mejl.  
highlighter icon

Obs! Personen du delade mappen med får en mappinbjudan. Den här inbjudan visar var mappen kommer att läggas till: antingen i den personliga mappen eller i en teammapp.

 1. Skicka en länk för att visa eller redigera filen eller mappen.
 2. Flytta filen eller mappen från din personliga mapp till en teammapp.  Detta innebär att filen eller mappen kommer att vara tillgänglig för alla som kan komma åt mappen du flyttar den till.
highlighter icon

Obs! 
 

 • Du måste äga filen eller mappen som du flyttar och ha redigeringsåtkomst till målmappen. 
 • Om du vill flytta en fil eller mapp till en teammapp på den högsta nivån behöver du behörighet för att redigera mappen på den högsta nivån. Om du är administratör kan du läsa om hur du kan ge redigeringsbehörighet till teammedlemmar.
 • Om du går med i ett Dropbox-teamkonto med ett befintligt Dropbox-konto med samma mejladress kommer din personliga mapp att innehålla alla dina befintliga filer från ditt individuella konto. Du kan flytta allt material som ska delas med teamet till teammappar med hjälp av instruktionerna ovan.

Om filen eller mappen finns i en teammapp 

Du kan: 

 1. Dela filen eller mappen via mejl.  
 2. Skicka en länk för att visa eller redigera filen eller mappen.
highlighter icon

Obs! Teammappar kan inte flyttas till personliga mappar. Du kan dock kopiera en teammapp och klistra in den i din personliga mapp. Alternativt kan administratörer bevilja eller återkalla åtkomst tillteammappar. 

Så kopierar man en teammapp

Så här kopierar du en fil eller mapp som finns i en teammapp och klistrar in den i din personliga mapp:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Gå till filen eller mappen du vill kopiera.
 3. Håll musenpekaren över mappen och klicka på ”” (ellips).
 4. Klicka på Kopiera.
 5. Högerklicka där du vill klistra in mappen. 
  • Det här kan vara i din personliga mapp eller i en annan teammapp.
 6. Klicka på Klistra in.
highlighter icon

Obs! 
 

 • När du kopierar en teammapp kopieras materialet i mappen, men behörigheterna kopieras inte till den mappen. 
  • Om du klistrar in en teammapp i en annan teammapp som du kan redigera har mappen samma behörighet som den nya platsen.
   • Exempelvis har ett litet varumärkesteam åtkomst till mappen ”Ny logotypdesign”. Du kopierar mappen ”Ny logotypdesign” och klistrar in den i mappen ”Marknadsföring”, där hela teamet har åtkomst. Alla i teamet har nu åtkomst till kopian av ”Ny logotypdesign” i mappen ”Marknadsföring”.
 • Endast administratörer kan kopiera teammappar på högsta nivån till andra platser eller till teamutrymmets högsta nivå

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp