Fil- och mappikoner, symboler och färger

Detta är en ordlista med ikoner, symboler och färger som visas i dina filer och mappar i ditt Dropbox-konto.

Om du letar efter en annan ikon som inte listas här kan du titta i den här artikeln om synkroniseringsikoner.

Mappen Kamerauppladdningar

En blå mapp med en kamerasymbol och pil upp är mappen för kamerauppladdningar. Om du aktiverar kamerans uppladdningsfunktion på din mobila enhet lagras bilder och videor här. Läs mer om kamerauppladdningar.

Mappen Kamerauppladdningar

Vanlig mapp

En helt blå mapp utan ikon är en vanlig Dropbox-mapp. Dessa delas inte med någon. Du kan använda dem för att lagra filer och andra mappar. Så här skapar och använder du Dropbox-mappar.

Dropbox-mapp

Begränsad mapp

En blå mapp med ett diagonalt streck i en cirkel är en begränsad mapp. Begränsade mappar är endast tillgängliga för team med Dropbox för företag. De flesta mappar inuti teammappar delas med hela teamet, men begränsade mappar delas bara med vissa teammedlemmar. Läs mer om begränsade mappar.

Begränsad mapp

Delad mapp

En blå mapp med en människosymbol är en delad mapp. Symbolen på dropbox.com och mobilappen visar två personer. I klienten visar den tre. En delad mapp är en mapp som du har delat med andra eller som andra har delat med dig. Läs om hur du delar mappar med andra.

Delad mapp

Teammapp

Blå mappar med en symbol med två byggnader är teammappar. Teammappar är endast tillgängliga för team med Dropbox för företag och de skapas av en administratör. Läs mer om teammappar.

Teammapp

Teammedlemsmapp

En blå mapp med en person på är en teammedlemsmapp. Teammedlemsmappar är endast tillgängliga för medlemmar i ett Dropbox-team för företag med mappstrukturen för teamutrymme. Läs mer om mapparna för teamutrymme och teammedlemmar.

Teammedlemsmapp

Bläddringsbehörighet för mapp

En blå mapp med två byggnader och ett lås i det övre högra hörnet innebär bläddringsbehörighet för den mappen. Mappar med den här behörigheten är tillgängliga för medlemmar i Dropbox Business-team och ger medlemmarna delvis åtkomst till särskilda objekt i mappen, men inte till hela mappen och dess innehåll. 

Genväg till webbsida

En fil med en pil i nedre hörnet är en genväg till en webbsida. Om ingen annan ikon från webbsidan kan användas har filen en globikon. Läs mer om lagring av genvägar till webbsidor i Dropbox.

Genväg

Oidentifierad filtyp

En fil med ett UFO på är en oidentifierad filtyp. Lägg till ett lämpligt filtillägg för att göra den identifierbar för Dropbox. Om det till exempel är en JPG-fil lägger du till .jpg i filnamnet. Läs hur du byter namn på en fil.

Oidentifierad filtyp

Låst fil

Om en fil har en låsikon i hörnet är den låst. Du kan låsa en fil för att hindra andra från att redigera den. Läs om hur du låser eller låser upp en fil.

Låst fil
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!