Döpa filer och mappar i Dropbox

Du får den bästa upplevelsen med Dropbox på alla plattformar och operativsystem om du följer de här riktlinjerna när du namnger filer och mappar i ditt Dropbox-konto. Rekommendationen omfattar Windows, Mac, Android, iPhone, iPad och Linux. Alla operativsystem har egna fil- och mappnamnsbegränsningar, men rekommendationerna nedan omfattar alla.

Läs om hur du byter namn på en fil eller mapp i Dropbox.

Även om du inte får ett felmeddelande när du namnger en fil i operativsystemet kan du få problem när du försöker öppna eller synka filen i ett annat operativsystem om du inte följer riktlinjerna nedan.

Rekommendationer för fil- och mappnamn

Ikon för endast online-innehåll Använd inte fler än 260 tecken i en fil- eller mappsökväg.

  Fil- och mappsökvägar måste vara kortare än 260 tecken. Till exempel har sökvägen “C:\Users\Panda\My Documents\Dropbox\Creative Nonfiction\My Autobiography\Favorite Things\Favorite Foods\Bamboo\Family Recipes\Fresh Leaves.doc” 142 tecken.

Ikon för endast online-innehåll Använd inte specialtecken i filnamn.

Ikon för endast online-innehåll Använd inte följande tecken i fil- eller mappnamn:

  / (snedstreck)

  \ (omvänt snedstreck)

  < (mindre än)

  > (större än)

  : (kolon)

  ” (dubbelt citattecken)

  | (vertikalstreck eller vertikalis)

  ? (frågetecken)

  * (asterisk)

  . (punkt)

  emojier eller uttryckssymboler

Ikon för endast online-innehåll Lägg inte till ett mellanslag i slutet av ett fil- eller mappnamn. 

  Kalla till exempel inte en fil eller mapp för ”Panda  .png”.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!