Döpa filer och mappar i Dropbox

Uppdaterat Dec 13, 2023

Du får den bästa upplevelsen med Dropbox på alla plattformar och operativsystem om du följer de här riktlinjerna när du namnger filer och mappar i ditt Dropbox-konto. Rekommendationen omfattar Windows, Mac, Android, iPhone, iPad och Linux. Alla operativsystem har egna fil- och mappnamnsbegränsningar, men rekommendationerna nedan omfattar alla.
 

Läs om hur du byter namn på en fil eller mapp i Dropbox.
 

Även om du inte får ett felmeddelande när du namnger en fil i operativsystemet kan du få problem när du försöker öppna eller synka filen i ett annat operativsystem om du inte följer riktlinjerna nedan.

Rekommendationer för fil- och mappnamn

 Använd inte fler än 260 tecken i en fil- eller mappsökväg

Fil- och mappsökvägar måste vara kortare än 260 tecken.

Till exempel har sökvägen “C:\Users\Panda\My Documents\Dropbox\Creative Nonfiction\My Autobiography\Favorite Things\Favorite Foods\Bamboo\Family Recipes\Fresh Leaves.doc” 142 tecken.

highlighter icon

Obs! DBCS-tecken räknas som ett tecken. DBCS-tecken som ”箱” räknas bara som ett tecken mot gränsen på 260 tecken.

☑ Använd inte specialtecken i filnamn

☑ Använd inte följande tecken i fil- eller mappnamn

 • / (snedstreck)
 • \ (omvänt snedstreck)
 • < (mindre än)
 • > (större än)
 • : (kolon)
 • ” (dubbelt citattecken)
 • | (vertikalstreck eller vertikalis)
 • ? (frågetecken)
 • * (asterisk)
 • . (punkt)
 • emojier eller uttryckssymboler

☑ Lägg inte till ett mellanslag i slutet av ett fil- eller mappnamn

Kalla till exempel inte en fil eller mapp för ”Panda  .png”.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp