Navngiving av Dropbox-filer og -mapper

For å sikre den beste Dropbox-opplevelsen på alle plattformer og med alle operativsystemer, anbefaler vi å følge disse retningslinjene når du gir filer og mapper i Dropbox-kontoen din navn. Dette gjelder for Windows, Mac, Android, iPhone, iPad og Linux. Hvert operativsystem har sine egne begrensninger for fil- og mappenavn, men anbefalingene nedenfor dekker alle sammen.

Finn ut hvordan du gir en fil eller mappe i Dropbox nytt navn.

Selv om du ikke får en feilmelding fra operativsystemet når du navngir en fil, kan det oppstå problemer når du prøver å åpne eller synkronisere filen i et annet operativsystem. Derfor anbefaler vi at du følger retningslinjene nedenfor.

Anbefalinger for fil- og mappenavn

Ikon for innhold kun på nett Bruk færre enn 260 tegn i fil- og mappebaner.

  Fil- og mappebaner kan ikke bestå av flere enn 260 tegn. Denne filbanen består f.eks. av 142 tegn: C:\Users\Panda\My Documents\Dropbox\Creative Nonfiction\My Autobiography\Favorite Things\Favorite Foods\Bamboo\Family Recipes\Fresh Leaves.doc.

Ikon for innhold kun på nett Ikke bruk spesialtegn i filnavn.

Ikon for innhold kun på nett Ikke bruk følgende tegn i fil- eller mappenavn:

  / (skråstrek)

  \ (omvendt skråstrek)

  < (mindre enn)

  > (større enn)

  : (kolon)

  " (anførselstegn)

  | (loddrett strek)

  ? (spørsmålstegn)

  * (asterisk)

  . (punktum)

  emojier eller emotikoner

Ikon for innhold kun på nett Ikke legg til et mellomrom i slutten av et fil- eller mappenavn. 

  Eksempel: Ikke gi en fil eller mappe navnet «Panda  .png».

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!