Navngiving av Dropbox-filer og -mapper

Oppdatert Dec 13, 2023

For å sikre den beste Dropbox-opplevelsen på alle plattformer og med alle operativsystemer anbefaler vi å følge disse retningslinjene når du gir filer og mapper i Dropbox-kontoen din navn. Dette gjelder for Windows, Mac, Android, iPhone, iPad og Linux. Hvert operativsystem har sine egne begrensninger for fil- og mappenavn, men anbefalingene nedenfor dekker alle sammen.
 

Finn ut hvordan du gir nytt navn til en fil eller mappe i Dropbox.
 

Selv om du ikke får en feilmelding fra operativsystemet når du navngir en fil, kan det oppstå problemer når du prøver å åpne eller synkronisere filen i et annet operativsystem. Derfor anbefaler vi at du følger retningslinjene nedenfor.

Anbefalinger for fil- og mappenavn

 Ikke bruk mer enn 260 tegn i en fil- eller mappebane

Fil- og mappebaner må bestå av færre enn 260 tegn.

Denne filbanen består av 142 tegn: C:\Users\Panda\My Documents\Dropbox\Creative Nonfiction\My Autobiography\Favorite Things\Favorite Foods\Bamboo\Family Recipes\Fresh Leaves.doc.

highlighter icon

Obs! Dobbeltbyte-tegn teller som ett tegn. Dobbeltbyte-tegn som 箱 teller kun som ett tegn mot grensen på 260 tegn.

☑ Ikke bruk spesialtegn i filnavn

☑ Ikke bruk følgende tegn i fil- eller mappenavn

 • / (skråstrek)
 • \ (omvendt skråstrek)
 • < (mindre enn)
 • > (større enn)
 • : (kolon)
 • " (anførselstegn)
 • | (loddrett strek)
 • ? (spørsmålstegn)
 • * (asterisk)
 • . (punktum)
 • emojier eller emotikoner

☑ Ikke legg til mellomrom i slutten av et fil- eller mappenavn

Eksempel: Ikke gi en fil eller mappe navnet «Panda  .png».

Var denne artikkelen nyttig?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen var til hjelp.

Takk for tilbakemeldingen!

Andre måter å få hjelp på