Alternativ för Dropbox-automatiseringar

Uppdaterat Mar 26, 2024
person icon

Funktionen är tillgänglig för alla Dropbox-användare på dropbox.com.

Med hjälp av automatiseringsalternativen i Dropbox kan du organisera och automatisera uppgifter som att packa upp och konvertera filer på ditt konto.

Så här skapar du en automatiserad mapp

Så här skapar du en automatiserad mapp:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Skapa mapp under sökfältet högst upp.
  • Du kan även klicka på + Skapa och välja Mapp.
 3. Välj Automatiserad mapp.
 4. Välj ett automatiseringsalternativ:
  • Välj en kategori att sortera filer efter
  • Ange en regel som byter namn på filer
  • Välj en tagg för att organisera och hitta filer
   • Obs! Endast tillgängligt för användare med planerna Dropbox Professional, Standard, Advanced och Enterprise.
  • Konvertera filer till PDF
  • Välj ett bildformat att konvertera filer till
  • Välj ett filformat att konvertera videor till
  • Packa upp filer
  • Välj ett filformat att konvertera ljudfiler till
  • Vattenstämpla filer
   • Obs! När du lägger till en vattenstämpel kan du välja mellan en bild eller text. Du kan se hur dina dokument ser ut med vattenstämpeln i förhandsvisningen till höger.
 5. Namnge din mapp och ange de regler som du vill ställa in för den här automatiseringen.
highlighter icon

Obs! Om du vill konfigurera mer än en automatisering för filer och undermappar som läggs till i den här mappen klickar du på "+" (plustecknet) bredvid Lägg till steg för upp till fem automatiseringsregler.

 1. Klicka på Spara.

Så här lägger du till automatiseringar till en befintlig mapp

Så här lägger du till automatisering till en mapp:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Gå till undermappen där du vill lägga till automatisering.
 3. Klicka på kugghjulsikonen bredvid mappnamnet.
 4. Välj Organisera.
 5. Klicka på Lägg till automatisering.
 6. Välj automatiseringsalternativet och klicka på Spara.
highlighter icon

Obs! Du måste ha redigeringsbehörighet för en mapp för att kunna lägga till, redigera eller radera automatiseringar.

Lägg till automatisering till undermappar

Mappar som läggs till i en annan mapp med en befintlig automatisering ärver den automatiseringen.

Så här lägger du till en annan automatisering i en mapp som finns inuti en automatiserad mapp:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Gå till undermappen där du vill lägga till automatisering.
 3. Håll muspekaren över mappen du vill pausa och klicka på ”...”(ellips) till höger, eller kryssa i rutan bredvid mappen. Klicka sedan på ”...” ovanför listan för filer/mappar.
 4. Klicka på Lägg till automatisering.
 5. Välj automatiseringsalternativet och klicka på Spara.
  • För att lägga till denna automatisering till alla filer som för närvarande finns i denna undermapp, klicka på Tillämpa till befintliga filer.
  • Om du vill lägga till den här automatiseringen i alla undermappar i den här mappen klickar du på Inkludera filer i alla undermappar.
highlighter icon

Obs! När alternativet Tillämpa till alla undermappar är aktiverat utökas automatiseringsregeln till att omfatta alla undermappar och deras inbäddade undermappar.Det innebär att alla filer som läggs till i huvudmappen, dess undermappar eller till och med ytterligare undermappar kommer att ha den automatiseringen.Filerna matchar automatiseringen för den närmaste överordnade mappar.

Så här pausar du automatiseringen

Så här pausar du automatiseringar för en mapp:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll muspekaren över mappen du vill pausa och klicka på "..."(ellips) till höger, eller kryssa i rutan bredvid mappen. Klicka sedan på "..." ovanför listan för filer/mappar.
 3. Klicka på Redigera automatisering.
 4. Klicka på reglaget Aktiv/Pausad högst upp till höger i fönstret.
 5. Klicka på Spara.

 

Så här tar du bort automatiseringar från en mapp

Så här tar du bort automatiseringar från en mapp:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll muspekaren över mappen du vill ta bort automatiseringen för klicka på "..."(ellips) till höger, eller kryssa i rutan bredvid mappen. Klicka sedan på "..." ovanför listan för filer/mappar.
 3. Klicka på Redigera automatisering.
 4. Klicka på papperskorgen högst upp till höger i fönstret.
 5. Klicka på Ta bort.

 

Så här delar du en automatiserad mapp 

Automatiserade mappar kan delas på samma sätt som alla andra mappar.Mappens automatisering finns kvar för alla som mappen delas med.När en automatiserad mapp har delats med någon kommer de att se en anmärkning om att mappen är automatiserad samt vilket automatiseringsalternativ som har valts.

highlighter icon

Obs! Automatisering av undermappar som du har ställt in överförs inte när mappen delas.När du har delat mappen måste du dessutom återställa automatisering av undermappar som du tidigare har ställt in i den överordnade mappen.Om automatiseringarna var överordnade behöver du gå in direkt i den delade undermappen och lägga till dem igen.

Vad händer när jag flyttar en fil till en automatiserad mapp?

Du kan flytta en fil till en automatiserad mapp precis på samma sätt som du kan flytta en fil till vilken annan mapp som helst i ditt Dropbox-konto.När du flyttar en fil till en automatiserad mapp kommer den valda automatiseringen att träda i kraft.Det fungerar på samma sätt för dina mappar och mappar som delas med teammedlemmar.
 

Om en fil flyttades till en automatiserad mapp av misstag kan du klicka på Ångra i panelen längst ned på skärmen.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp