Opcje automatyzacji Dropbox

Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich klientów Dropbox w witrynie dropbox.com.

Możesz korzystać z opcji automatyzacji w Dropbox, aby organizować i automatyzować zadania na swoim koncie, takie jak rozpakowywanie i konwertowanie plików.

Tworzenie folderów z automatyzacją

Aby utworzyć folder z automatyzacją:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Nowy folder z automatyzacją po prawej stronie.
 3. Nazwij folder i wybierz opcję automatyzacji.
  • Dostępne opcje to: pliki dodane do folderu są zapisywane jako pliki PDF, pliki dodane do folderu są oznaczone znakiem wodnym, pliki dodane do folderu są rozpakowane, pliki dodane do folderu są tagowane*, pliki dodane do folderu są zapisywane jako obrazy, pliki dodane do folderu są zapisywane jako filmy, pliki zapisane w folderze są sortowane według kategorii.
   • Uwaga: dodając znak wodny, możesz wybrać obraz lub tekst. Możesz zobaczyć, jak wyglądają Twoje dokumenty ze znakiem wodnym na podglądzie po prawej stronie.
 4. Po dodaniu wszystkich opcji kliknij Zapisz.

*Tylko w–przypadku użytkowników korzystających z taryf Dropbox Professional, Standard, Advanced oraz Enterprise.

Dodawanie automatyzacji do istniejącego folderu

Aby dodać automatyzację do folderu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij folder, do którego chcesz dodać automatyzację.
 3. Kliknij Dodaj automatyzację.
 4. Wybierz opcję automatyzacji i kliknij Dalej.
 • Dodając znak wodny, możesz wybrać obraz lub tekst. Możesz zobaczyć, jak wyglądają Twoje dokumenty ze znakiem wodnym na podglądzie po prawej stronie.

5. Postępuj zgodnie z monitami, a następnie kliknij Dodaj.

Uwaga: aby dodawać, edytować lub usuwać automatyzacje, musisz mieć uprawnienia do edycji folderu.

Wstrzymywanie automatyzacji

Aby wstrzymać automatyzację w folderze:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij folder, dla którego chcesz wstrzymać automatyzację.
 3. Kliknij Edytuj automatyzację.
 4. Kliknij przełącznik Aktywny/Wstrzymany w prawym górnym rogu.

Usuwanie automatyzacji z folderu

Aby usunąć automatyzację z folderu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij folder, dla którego chcesz usunąć automatyzację.
 3. Kliknij Edytuj automatyzację.
 4. Kliknij ikonę kosza w prawym górnym rogu.
 5. Kliknij Usuń.

Udostępnianie folderów z automatyzacją

Folder z automatyzacją można udostępniać tak samo, jak każdy inny folder. Automatyzacja folderu pozostanie aktywna dla każdego użytkownika, któremu folder zostanie udostępniony. Gdy folder z automatyzacją zostanie komuś udostępniony, zobaczy on informację, że folder ma automatyzację, a także wybraną opcję automatyzacji.

Co się stanie, gdy przeniosę plik do folderu z automatyzacją?

Możesz przenieść plik do folderu z automatyzacją tak samo, jak do dowolnego innego folderu na swoim koncie Dropbox. Gdy przeniesiesz plik do folderu z automatyzacją, zostanie zastosowana wybrana automatyzacja. Będzie miała zastosowanie zarówno dla twoich folderów, jak i folderów udostępnionych członkom zespołu.

Jeśli plik został przypadkowo przeniesiony do folderu z automatyzacją, możesz kliknąć Cofnij w panelu u dołu ekranu.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.