Opcje automatyzacji Dropbox

Zaktualizowano Mar 27, 2024
person icon

Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich klientów Dropbox w witrynie dropbox.com.

Możesz korzystać z opcji automatyzacji w Dropbox, aby organizować i automatyzować zadania na swoim koncie, takie jak rozpakowywanie i konwertowanie plików.

Tworzenie folderów z automatyzacją

Aby utworzyć folder z automatyzacją:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Utwórz folder pod paskiem wyszukiwania u góry.
  • Możesz także kliknąć + Utwórz i wybrać Folder.
 3. Wybierz Folder z automatyzacją.
 4. Wybierz opcję automatyzacji:
  • Wybierz kategorię do sortowania plików
  • Ustaw regułę zmieniającą nazwy plików
  • Wybierz tag, aby organizować i znajdować pliki
   • Uwaga: tylko dla użytkowników korzystających z taryf Dropbox Professional, Standard, Advanced oraz Enterprise.
  • Konwertuj pliki do PDF
  • Wybierz format obrazu do konwersji plików
  • Wybierz format pliku do konwersji wideo
  • Rozpakuj pliki
  • Wybierz format pliku do konwersji plików audio
  • Pliki ze znakiem wodnym
   • Uwaga: dodając znak wodny, możesz wybrać obraz lub tekst. Możesz zobaczyć, jak wyglądają Twoje dokumenty ze znakiem wodnym na podglądzie po prawej stronie.
 5. Nazwij swój folder i zastosuj reguły, które chcesz ustawić dla tej automatyzacji.
highlighter icon

Uwaga: aby skonfigurować więcej niż jedną automatyzację plików i podfolderów dodanych do tego folderu, kliknij „+” (znak plus) obok opcji Dodaj krok dla maksymalnie pięciu reguł automatyzacji.

 1. Kliknij Zapisz.

Dodawanie automatyzacji do istniejącego folderu

Aby dodać automatyzację do folderu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Przejdź do podfolderu, w którym chcesz dodać automatyzację.
 3. Kliknij ikonę koła zębatego obok nazwy folderu.
 4. Wybierz Organizuj.
 5. Kliknij Dodaj automatyzację.
 6. Wybierz opcję automatyzacji i kliknij Zapisz.
highlighter icon

Uwaga: aby dodawać, edytować lub usuwać automatyzacje, musisz mieć uprawnienia do edycji folderu.

Jak dodać automatyzację do podfolderów

Foldery dodane do innego folderu z istniejącą automatyzacją odziedziczą tę automatyzację.

Aby dodać kolejną automatyzację do folderu zagnieżdżonego w folderze automatycznym:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Przejdź do podfolderu, w którym chcesz dodać automatyzację.
 3. Najedź kursorem na folder, który chcesz wstrzymać, i kliknij „” (wielokropek) po prawej stronie lub zaznacz pole obok folderu, a następnie kliknij „…” nad listą plików/folderów.
 4. Kliknij Dodaj automatyzację.
 5. Wybierz opcję automatyzacji i kliknij Zapisz.
  • Aby dodać tę automatyzację do wszystkich plików aktualnie znajdujących się w tym podfolderze, kliknij Zastosuj do bieżących plików.
  • Aby dodać tę automatyzację do wszystkich podfolderów tego folderu, kliknij Uwzględnij pliki we wszystkich podfolderach.
highlighter icon

Uwaga: gdy włączona jest opcja Zastosuj do wszystkich podfolderów, reguła automatyzacji zostaje rozszerzona na wszystkie podfoldery i ich zagnieżdżone podfoldery. To znaczy, że każdy plik dodany do głównego folderu, jego podfolderów lub zagnieżdżonych podfolderów będzie miał zastosowaną tę automatyzację. Do każdego pliku zostaną zastosowane reguły automatyzacji najbliższego folderu nadrzędnego.

Wstrzymywanie automatyzacji

Aby wstrzymać automatyzację w folderze:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na folder, który chcesz wstrzymać, i kliknij „” (wielokropek) po prawej stronie lub zaznacz pole obok folderu, a następnie kliknij „…” nad listą plików/folderów.
 3. Kliknij Edytuj automatyzację.
 4. Kliknij przełącznik Aktywna/Wstrzymana w prawym górnym rogu.
 5. Kliknij Zapisz.

 

Usuwanie automatyzacji z folderu

Aby usunąć automatyzację z folderu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na folder, którego automatyzację chcesz usunąć, i kliknij „” (wielokropek) po prawej stronie lub zaznacz pole obok folderu, a następnie kliknij „…” nad listą plików/folderów.
 3. Kliknij Edytuj automatyzację.
 4. Kliknij ikonę kosza w prawym górnym rogu.
 5. Kliknij Usuń.

 

Udostępnianie folderów z automatyzacją

Foldery z automatyzacją można udostępniać tak samo, jak każdy inny folder. Automatyzacja folderu pozostanie aktywna dla każdego użytkownika, któremu folder zostanie udostępniony. Gdy folder z automatyzacją zostanie komuś udostępniony, zobaczy on informację, że folder ma automatyzację, a także wybraną opcję automatyzacji.

highlighter icon

Uwaga: żadne ustawione automatyzacje podfolderów nie zostaną przeniesione po udostępnieniu folderu. Ponadto po udostępnieniu folderu musisz zresetować wszelkie automatyzacje podfolderów, które były wcześniej ustawione w folderze nadrzędnym.Jeśli automatyzacje zostały odziedziczone, musisz przejść bezpośrednio do udostępnionego podfolderu, aby je ponownie dodać.

Co się stanie, gdy przeniosę plik do folderu z automatyzacją?

Możesz przenieść plik do folderu z automatyzacją tak samo, jak do dowolnego innego folderu na swoim koncie Dropbox. Gdy przeniesiesz plik do folderu z automatyzacją, zostanie zastosowana wybrana automatyzacja. Będzie miała zastosowanie zarówno dla Twoich folderów, jak i folderów udostępnionych członkom zespołu.
 

Jeśli plik został przypadkowo przeniesiony do folderu z automatyzacją, możesz kliknąć Cofnij w panelu u dołu ekranu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności