Często zadawane pytania o daty modyfikacji plików i folderów

Zaktualizowano Nov 23, 2023
Data modyfikacji pliku lub folderu reprezentuje ostatnią aktualizację tego pliku lub folderu. Jeśli masz problemy z datami modyfikacji plików lub folderów, sprawdź te często zadawane pytania.

Jak wyświetlić datę modyfikacji pliku lub folderu?

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź na plik lub folder i kliknij pole wyboru.
 3. Data ostatniej modyfikacji będzie znajdować się w okienku Informacje na prawym pasku bocznym w sekcji Zmodyfikowano. Jeśli chcesz rozwinąć prawy panel, kliknij strzałkę skierowaną w lewo.
highlight icon

Uwaga: dostępna jest również kolumna Zmodyfikowano dla plików (nie folderów).

 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości w przypadku systemu Windows lub Uzyskaj informacje w przypadku komputerów Mac.
highlight icon

Uwaga: aplikacja mobilna Dropbox wyświetla daty modyfikacji plików, ale nie folderów.

iOS:

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Stuknij Pliki.
 3. Kliknij „ (wielokropek) obok nazwy pliku.
 4. Data modyfikacji pojawi się pod nazwą pliku.
   

Android:

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Stuknij przycisk menu w lewym górnym rogu (oznaczony trzema poziomymi liniami).
 3. Stuknij Pliki.
 4. Data modyfikacji pojawi się pod nazwą pliku.

Co zmienia datę modyfikacji pliku?

Data modyfikacji pliku zostanie zaktualizowana na wszystkich urządzeniach i w witrynie dropbox.com, jeśli edytujesz plik na koncie Dropbox lub inny użytkownik edytuje plik w folderze udostępnionym.

W niektórych przypadkach, takich jak te wymienione poniżej, data modyfikacji pliku zmieni się tylko na urządzeniu, na którym był on edytowany, i nie zostanie zsynchronizowana z innymi urządzeniami.

 • Jeśli pobierzesz plik z witryny dropbox.com na swoje urządzenie, data modyfikacji pliku na tym urządzeniu zmieni się na datę pobrania, ale nie zsynchronizuje się z innymi urządzeniami.
 • Jeśli ręcznie zmienisz datę modyfikacji pliku w aplikacji komputerowej Dropbox bez wprowadzania zmian w zawartości pliku, data modyfikacji pliku na tym urządzeniu zmieni się na ustawioną, ale nie zsynchronizuje się z innymi urządzeniami.
highlight icon

Uwaga: data modyfikacji pliku nie zmieni się w przypadku zmiany stanu pliku tylko online/dostępny offline.

Czy Dropbox zachowa datę modyfikacji pliku lub folderu, jeśli prześlę go na konto lub pobiorę z niego konto?

Aby zachować datę modyfikacji pliku, prześlij lub pobierz plik za pomocą aplikacji komputerowej Dropbox

highlight icon

Uwaga: data modyfikacji pliku nie zostanie zachowana, jeśli plik zostanie przesłany lub pobrany za pośrednictwem witryny dropbox.com lub urządzenia mobilnego.

Dlaczego data modyfikacji mojego folderu różni się w zależności od urządzenia?

Następujące działania mogą spowodować konflikt dat modyfikacji:

 • Pobierasz folder z witryny dropbox.com na swoje urządzenie. Data modyfikacji folderu na tym urządzeniu zmieni się na datę pobrania (lub edycji), ale nie będzie synchronizowana z innymi urządzeniami
 • Zmieniasz stan tylko online/dostępny offline folderu na urządzeniu. Data modyfikacji folderu na tym urządzeniu zmieni się na datę wprowadzenia tej zmiany, ale nie będzie synchronizowana z innymi urządzeniami.
 • Ręcznie zmieniasz datę modyfikacji folderu w aplikacji komputerowej Dropbox bez wprowadzania zmian w folderze. Data modyfikacji folderu na tym komputerze zmieni się na ustawioną przez Ciebie, ale nie będzie synchronizowana z innymi urządzeniami.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.