Często zadawane pytania dotyczące folderów udostępnionych Dropbox

Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników kont indywidualnych. Więcej informacji o udostępnianiu plików i folderów w zespole.

Sekcje tego artykułu:

Co to są foldery nadrzędne i podfoldery?

Folder nadrzędny: folder, który zawiera inne foldery. 

Podfolder: folder w obrębie innego folderu.

Jaka jest różnica między folderem udostępnionym a folderem zespołu?

Folder zespołu: administratorzy mogą edytować foldery zespołów z konsoli administratora. Można również ograniczyć dostęp do folderów utworzonych wewnątrz folderu zespołu. Dowiedz się, jak utworzyć folder zespołu. 

Folder udostępniony: foldery udostępnione nie mogą być edytowane z konsoli administratora. Nie można ograniczyć dostępu do folderów utworzonych wewnątrz folderu udostępnionego. Dowiedz się, jak utworzyć folder udostępniony.

Jak działa własność folderów udostępnionych?

Jeśli jesteś właścicielem folderu udostępnionego, automatycznie jesteś właścicielem wszystkich znajdujących się w nim podfolderów. Nawet jeśli ktoś inny utworzy nowy podfolder w Twoim folderze nadrzędnym, automatycznie staniesz się właścicielem tego nowo utworzonego podfolderu.

Jeśli zmienisz właściciela nadrzędnego folderu udostępnionego, do nowego właściciela będzie należeć zarówno nadrzędny folder udostępniony, jak i wszystkie znajdujące się w nim podfoldery.

Jak mogę przenieść własność folderu udostępnionego?

Własność folderów udostępnionych musi być zmieniana na poziomie folderu nadrzędnego. Dowiedz się, jak przenieść własność folderu udostępnionego.

Kto ma dostęp do mojej udostępnionej zawartości?

Dowiedz się, jak sprawdzić, kto ma dostęp do folderu udostępnionego i jaki jest to typ dostępu.

Czy mogę przenieść folder udostępniony do innego folderu udostępnionego?

Aby przenieść folder udostępniony do innego folderu udostępnionego, musisz być właścicielem przenoszonego pliku lub folderu i mieć dostęp do edycji folderu docelowego.

Uwaga: folder udostępniony możesz przenieść tylko do innego folderu udostępnionego w witrynie dropbox.com lub w aplikacji mobilnej Dropbox.

Aby przenieść folder udostępniony do innego folderu udostępnionego:

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Przejdź do folderu udostępnionego, który chcesz przenieść.
 3. Najedź na folder udostępniony i kliknij „” (wielokropek).
 4. Kliknij Przenieś.
 5. Wybierz folder, do którego chcesz przenieść podfolder udostępniony.
  • Aby przeglądać wszystkie foldery, kliknij Osobiste.
 6. Kliknij Przenieś.

W aplikacji mobilnej Dropbox

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Przejdź do folderu udostępnionego, który chcesz przenieść. 
 3. Stuknij „” (pionowy wielokropek).
 4. Stuknij Przenieś.
  • Być może trzeba będzie przewinąć w dół, aby zobaczyć tę opcję w systemie iOS.
 5. Stuknij folder, do którego chcesz przenieść.
 6. Kliknij Przenieś.

Czy mogę wyłączyć udostępnianie folderu?

Możesz wyłączyć udostępnianie folderu, jeśli:

 • W folderze nie ma żadnych folderów udostępnionych.
 • Folder nie znajduje się wewnątrz innego folderu udostępnionego.

Uwagi :

Dlaczego nie mogę utworzyć folderu udostępnionego?

Liczba możliwych do utworzenia folderów udostępnionych jest ograniczona. Jeśli nie możesz utworzyć nowego folderu udostępnionego, być może osiągnięto limit.

 • W jednym folderze możesz utworzyć maksymalnie 1500 podfolderów udostępnionych. Liczba ta obejmuje sam folder nadrzędny.
 • Na koncie Dropbox możesz utworzyć do 30 000 folderów udostępnionych, włączając w to foldery nadrzędne i podfoldery. Liczba ta obejmuje foldery nadrzędne i podfoldery.

Co mogę zrobić, jeśli osiągnę maksymalną liczbę udostępnionych podfolderów?

Jeśli osiągniesz limit folderów udostępnionych utworzonych w jednym folderze, możesz:

 • trwale usunąć część znajdujących się w nim folderów udostępnionych
 • przenieść część udostępnionych podfolderów do nowego folderu nadrzędnego.

Więcej informacji o przenoszeniu plików i folderów Dropbox.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.