Jak rozpocząć korzystanie z obszaru zespołu

W uaktualnionej wersji Dropbox dla zespołów członkowie Twojego zespołu współdzielą obszar zespołu. Wszyscy członkowie Twojego zespołu mogą uzyskać dostęp do obszaru zespołu i wszyscy widzą tę samą strukturę folderów. Jeśli jesteś administratorem, dowiedz się, jak zarządzać obszarem swojego zespołu.

Sekcje tego artykułu:

Co to jest obszar zespołu?

Obszar zespołu jest współdzielony ze wszystkimi osobami na Twoim koncie zespołu Dropbox. Obszar zespołu wygląda tak samo i ma tę samą strukturę u wszystkich członków zespołu.

W obszarze zespołu masz dwa różne rodzaje folderów:

 • Foldery zespołu: w folderze zespołu każdy plik lub folder może być udostępniony innej grupie osób. Możesz zezwolić innym na przeglądanie lub edytowanie plików w folderze zespołu, albo w ogóle zablokować dostęp.
 • Foldery członków zespołu: folder członka zespołu to Twoja przestrzeń i nie jest ona domyślnie udostępniana reszcie zespołu. Jeśli chcesz, możesz udostępniać pliki przechowywane w folderze członka zespołu innym jego członkom.

Przykład obszaru zespołu

Nazywasz się Janina Skotak i pracujesz w dziale projektowania w organizacji o nazwie Hanford Inc. Właśnie dołączyłaś do konta firmowego Twojego zespołu Dropbox.

Na koncie Dropbox widzisz obszar zespołu o nazwie Hanford Inc. Po kliknięciu tego obszaru zobaczysz kilka folderów: 

 • Janina Skotak: to Twój folder członka zespołu. 
 • Design: tutaj znajdują się pliki i foldery projektów designerskich. Możesz uzyskać dostęp do wszystkich plików w tym folderze i je wyświetlać. To folder zespołu, do którego masz dostęp.
 • Marketing: ikona folderu Marketing ma niebieski kolor i ukośną linię w kółku. Jeśli spróbujesz otworzyć folder Marketing, zobaczysz komunikat o błędzie: Brak dostępu do folderu „Marketing”. To folder zespołu, do którego nie masz dostępu.

Jak udostępniać w obszarze zespołu

Obszar zespołu jest dostępny dla całego zespołu, ale nie oznacza to, że wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do całej zawartości. Możesz mieć różne uprawnienia do folderów w obszarze zespołu:

 • Może edytować: możesz wyświetlać i edytować zawartość folderu oraz zarządzać dostępem do niej.
 • Może wyświetlać: możesz wyświetlać zawartość tego folderu.
 • Brak dostępu: nie możesz wyświetlać zawartości tego folderu.

Domyślnie każdy, kto ma uprawnienia dostępu do folderu, ma uprawnienia do edycji wszystkich znajdujących się w nim folderów. Na przykład, jeśli możesz edytować „Design”, możesz edytować wszystkie foldery w folderze „Design”, chyba że dostęp do podfolderu jest ograniczony.

Możesz także udostępnić folder, wybierając uprawnienia do edycji lub wyświetlania, klikając Kopiuj łącze, a następnie wklejając i udostępniając w zależności od potrzeb.

Członkowie Twojego zespołu, którzy otrzymają łącze do edycji, będą mogli dodać folder do swojego konta Dropbox i współpracować nad zawartością. Jeśli łącze do edycji zostanie wysłane do osoby, która nie jest członkiem Twojego zespołu, będzie musiała poprosić o pozwolenie i otrzymać je, zanim będzie mogła dodać folder do swojego konta Dropbox i współpracować nad zawartością.

Uwaga: zmiany wprowadzone w folderze udostępnionym w obszarze zespołu pojawią się u wszystkich członków zespołu.

Ważna uwaga: jeśli udzielisz partnerowi zewnętrznemu dostępu do pliku lub folderu w folderze zespołu lub folderze członkowskim, ta osoba może utworzyć własne łącze do udostępniania innym osobom, dlatego pamiętaj, aby udostępniać je tylko osobom, którym ufasz. Więcej informacji o tym, jak administratorzy mogą zarządzać ustawieniami udostępniania łączy w zespole.

Udostępnianie w folderze zespołu

Jeśli masz uprawnienia do edycji w folderze zespołu, możesz dodawać lub usuwać osoby z tego folderu i jego podfolderów. W tym celu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Przejdź do folderu, z którego chcesz usunąć osoby lub do którego chcesz je dodać.
 3. Najedź kursorem na nazwę folderu i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
  • Aby dodać osoby, wpisz ich imiona i nazwiska lub adresy e-mail w polu tekstowym. Po dodaniu członków i wybraniu ich poziomu dostępu, kliknij Udostępnij folder.
  • Aby usunąć osoby, kliknij Kto może uzyskać dostęp, a następnie kliknij menu rozwijane obok ich imion i nazwisk i wybierz Usuń.

W oknie udostępniania możesz zobaczyć, kto może uzyskać dostęp do folderu i jakie ma uprawnienia. Obok imienia i nazwiska członka zespołu lub nazwy grupy zobaczysz pozycję Właściciel, Może edytować lub Może wyświetlać.

Na przykład zespół designerski może mieć folder „Design” w obszarze zespołu, do którego dostęp mają tylko członkowie zespołu designerskiego. Zespół może następnie dodać dodatkowe osoby do folderów w swoim folderze „Design”.

Uwaga: Niebieskie foldery z ukośną linią w kółku to foldery z ograniczeniami i nie będziesz mieć do nich dostępu. Jeśli spróbujesz otworzyć jeden z tych folderów, zobaczysz błąd: Brak dostępu do folderu „Nazwa folderu”.

Udostępnianie w folderze członka zespołu

Możesz udostępniać pliki i foldery w folderze członka zespołu za pomocą folderów udostępnionych i łączy udostępnionych. Ty decydujesz, kto może uzyskać dostęp do tej zawartości.

Jeśli otrzymasz zaproszenie do folderu, którego nie ma w obszarze zespołu, możesz dodać ten folder do folderu członka zespołu. Gdy otrzymasz zaproszenie do folderu, zaproszenie wyświetli miejsce, w którym możesz dodać folder: folder członka zespołu lub folder zespołu. Dodanie folderu umożliwia dostęp do jego zawartości na koncie Dropbox.

Uwaga: jeśli udostępnisz plik lub folder w folderze członka zespołu, udostępniany jest tylko wybrany plik lub folder. Nic innego w folderze członka zespołu nie jest udostępniane, chyba że zdecydujesz się to udostępnić.

Jeśli dołączysz do konta zespołu Dropbox z istniejącym kontem indywidualnym Dropbox, folder członka zespołu będzie zawierał wszystkie istniejące pliki z konta indywidualnego. Możesz przenieść dowolną zawartość, która powinna zostać udostępniona zespołowi, do folderów zespołu.

Jak przenosić pliki i foldery do obszaru zespołu

Możesz przenieść folder udostępniony do obszaru zespołu, jeśli są spełnione następujące warunki:

1) Masz uprawnienia do edycji folderu, który próbujesz przenieść. Aby to sprawdzić:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Przejdź do folderu, który chcesz przenieść.
 3. Najedź kursorem na nazwę folderu i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 4. Kliknij Kto może uzyskać dostęp.
 5. Sprawdź opcję Może edytować po prawej stronie Twojej nazwy lub grupy.

 

2) Ustawienie Zarządzaj dostępem ma wartość Członkowie folderu. Aby to sprawdzić:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Przejdź do folderu, który chcesz przenieść.
 3. Najedź kursorem na nazwę folderu i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 4. Kliknij ikonę koła zębatego.
 5. Sprawdź opcję Członkowie folderu z listy rozwijanej obok pozycji Zarządzaj dostępem.

 

3) Folder należy do kogoś z tego samego zespołu co Ty.

Uwaga: nie możesz przenieść folderu, jeśli nie masz uprawnień do edycji folderu nadrzędnego, do którego chcesz przenieść folder.

Jak przenosić pliki i foldery poza obszar zespołu

Możesz przenieść folder udostępniony poza obszar zespołu, jeśli są spełnione następujące warunki:

 • Folder nie zawiera zagnieżdżonych folderów udostępnionych
 • Folder ten i foldery w nim zawarte nie są ustawione jako Tylko na zaproszenie.
 • Masz uprawnienia do edycji folderu nadrzędnego.
 • Masz uprawnienia do edycji folderu.
 • Ustawienie Zarządzaj dostępem w folderze ma wartość Członkowie zespołu, którzy mogą edytować.
 • Ustawienie Udostępnianie na zewnątrz ma wartość Włączone (każdy).

Uwaga: nie możesz przenieść folderu, jeśli nie masz uprawnień do edycji folderu nadrzędnego, do którego chcesz przenieść folder.

Jak kopiować foldery w obszarze zespołu

Kopiowanie folderu do obszaru zespołu kopiuje zawartość folderu, ale nie kopiuje uprawnień do tego folderu. Jeśli wkleisz folder do części obszaru zespołu, którą możesz edytować, folder ma te same uprawnienia, co jego nowa lokalizacja.

Na przykład: mały zespół ds. marki może uzyskać dostęp do folderu „Nowe projekty logo”. Kopiujesz folder „Nowe projekty logo” i wklejasz go do folderu „Marketing”, do którego ma dostęp cały Twój zespół. Wszyscy członkowie Twojego zespołu mogą teraz uzyskać dostęp do kopii folderu „Nowe projekty logo” w folderze „Marketing”.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.