Jak udostępnić łącze do pliku lub folderu Dropbox

Możesz utworzyć łącze do dowolnego pliku lub folderu przechowywanego na swoim koncie Dropbox, aby udostępnić je innym użytkownikom. Gdy udostępniasz plik lub folder za pomocą łącza, możesz przyznać osobom mającym dostęp do tego łącza dostęp do edycji lub tylko do wyświetlania. Dowiedz się, jak zarządzać domyślnymi ustawieniami udostępniania.

Jeśli udostępnisz łącze za pośrednictwem poczty e-mail, WhatsApp, Twittera, komunikatora lub aplikacji innej firmy, odbiorca zobaczy nazwę pliku i miniaturę treści. Gdy odbiorca kliknie łącze, plik otwiera się w postaci podglądu w witrynie dropbox.com, a odbiorcy mogą go komentować.

Uwagi: 

 • Pliki Microsoft Office oraz Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google pozwalają domyślnie na dostęp do edycji, ale podczas tworzenia łącza można zmienić go na dostęp tylko do wyświetlania.
 • Użytkownicy korzystający z taryf Dropbox Professional, Standard, Advanced i Enterprise mogą ustawić dodatkowe uprawnienia do łączy udostępnionych, takie jak hasła i daty wygaśnięcia.
 • Nie można utworzyć łącza udostępnionego do folderu z ograniczeniami.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox pomaga w łatwym udostępnianiu folderów.

Tworzenie i udostępnianie łączy do Dropbox z dostępem do edycji

Jeśli korzystasz z konta Dropbox Basic, Professional lub Plus, możesz przyznać innym użytkownikom Dropbox dostęp do Twoich plików lub folderów Dropbox za pomocą łącza. Jeśli udostępnisz coś osobie bez konta Dropbox, osoba ta będzie mogła tylko wyświetlić podgląd pliku lub folderu. 

Uwaga: jeśli przyznasz innemu użytkownikowi Dropbox dostęp do pliku lub folderu, będzie on mógł utworzyć własne łącze, aby udostępnić tę zawartość innym. Jeśli jesteś administratorem w zespole Dropbox, możesz zarządzać ustawieniami łącza dla wszystkich. Dowiedz się, jak zarządzać ustawieniami łącza udostępnionego w zespole.

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na plik lub folder, który chcesz udostępnić, i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. Z menu rozwijanego wybierz opcję może edytować.
  • Jeśli łącze nie zostało utworzone, kliknij Utwórz.
  • Jeśli łącze zostało utworzone, kliknij Kopiuj łącze.
 4. Łącze zostanie skopiowane do schowka. Następnie możesz je wkleić do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym inne osoby będą mogły uzyskać do niego dostęp.

Uwaga: jeśli odbiorca łącza jest członkiem konta zespołu Dropbox, jego możliwość edytowania zawartości zależy od uprawnień jego zespołu.

Tworzenie i udostępnianie łączy do Dropbox z dostępem tylko do wyświetlania

Jeśli użytkownik otrzyma łącze udostępnione lub udostępniony plik z uprawnieniami tylko do wyświetlania, nie będzie mógł edytować oryginalnego pliku.

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na plik lub folder, który chcesz udostępnić, i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. Z menu rozwijanego wybierz opcję może wyświetlić.
  • Jeśli łącze nie zostało utworzone, kliknij Utwórz.
  • Jeśli łącze zostało utworzone, kliknij Kopiuj łącze.
 4. Łącze zostanie skopiowane do schowka. Następnie możesz je wkleić do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym inne osoby będą mogły uzyskać do niego dostęp.

Na komputerze

 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij z wciśniętym klawiszem Command folder lub plik, który chcesz udostępniać.
 3. Kliknij Udostępnij….
  • Jeśli łącze nie zostało utworzone, kliknij Utwórz łącze.
  • Jeśli łącze zostało utworzone, kliknij Kopiuj łącze obok opcji Może wyświetlać.
 4. Łącze zostanie skopiowane do schowka. Następnie możesz je wkleić do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym inne osoby będą mogły uzyskać do niego dostęp.

Zarządzanie łączami z możliwością edycji lub tylko do wyświetlania

Możesz wprowadzić zmiany w łączu do pliku lub folderu po jego udostępnieniu. Dowiedz się, jak zarządzać uprawnieniami udostępniania Dropbox.

Istnieje kilka wyjątków:

 • Jeśli odbierzesz komuś dostęp, a ta osoba nadal będzie miała łącze do pliku lub folderu, może odzyskać dostęp. Aby uniemożliwić takiej osobie odzyskanie dostępu, usuń łącze. Dowiedz się, jak usunąć łącze do pliku lub folderu.
 • Jeśli osoba, której udostępniasz łącze do folderu, dodała ten folder do swojego konta Dropbox, ustawione przez Ciebie uprawnienia do łącza nie będą już obowiązywać. Dowiedz się więcej o dodawaniu folderów udostępnionych.
 • Jeśli przyznasz komuś dostęp do edycji pliku lub folderu, lub jakikolwiek dostęp do pliku internetowego, takiego jak Paper lub dokument Google, osoba ta będzie mogła utworzyć własne łącze udostępnione. Nie możesz zarządzać łączami udostępnionymi utworzonymi przez tę osobę, więc upewnij się, że udostępniasz zawartość tylko osobom, którym ufasz.

Wprowadzanie zmian w łączach i ustawieniach

Klienci kont Dropbox Professional, Standard, Advanced i Enterprise mogą zmienić ustawienia łącza oraz dostosowywać łącza udostępnione, używając profesjonalnego brandingu.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.