Jak udostępnić łącze do pliku lub folderu Dropbox

Zaktualizowano May 28, 2024
person icon

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą wszystkich użytkowników Dropbox, chyba że określono inaczej.

Możesz utworzyć łącze do dowolnego pliku lub folderu przechowywanego na swoim koncie Dropbox, aby udostępnić je innym użytkownikom. Gdy udostępniasz plik lub folder za pomocą łącza, możesz przyznać osobom mającym dostęp do tego łącza dostęp do edycji lub tylko do wyświetlania.

Możesz także zarządzać tym w domyślnych ustawieniach udostępniania.

 

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox pomaga w łatwym udostępnianiu folderów.

O czym należy pamiętać podczas udostępniania łączy do plików i folderów Dropbox

 • Klienci korzystający z Dropbox Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus i Enterprise mogą ustawić dodatkowe uprawnienia do łączy udostępnionych, takie jak hasła i daty wygaśnięcia.
 • Nie można utworzyć łącza udostępnionego do folderu z ograniczeniami.
 • Administratorzy zespołu mogą zmienić domyślne ustawienia udostępniania łączy, ale członkowie zespołu nadal mogą wybrać, komu chcą udostępnić łącze.
 • Jeśli otrzymasz łącze udostępnione, będziesz mieć dostęp do pliku lub foldery tylko w witrynie dropbox.com.

Czy łącze Dropbox automatycznie przyzna uprawnienia do edycji mojego folderu?

Jeśli korzystasz z konta Dropbox Basic, Professional lub Plus, możesz przyznać innym użytkownikom Dropbox dostęp do edycji plików lub folderów Dropbox za pomocą łącza. 

 

Jeśli udostępnisz coś osobie bez konta Dropbox, osoba ta będzie mogła tylko wyświetlić podgląd pliku lub folderu. 

 

Jeśli przyznasz innemu użytkownikowi Dropbox dostęp do pliku lub folderu, może on utworzyć własne łącze, aby udostępnić tę zawartość innym. Jeśli jesteś administratorem zespołu Dropbox, możesz zarządzać ustawieniami łącza dla reszty zespołu.

 

Jeśli jesteś członkiem konta zespołu Dropbox, nadal możesz zmienić ustawienia niektórych pozycji, nawet jeśli administrator zespołu zmieni domyślne ustawienia udostępniania łączy.

Jak tworzyć i udostępniać łącza do Dropbox z dostępem do edycji

Dropbox przechodzi na zaktualizowaną architekturę łączy udostępnionych, w której łącza są oparte na treści, a nie na użytkownikach. Będzie to miało wpływ na sposób tworzenia i udostępniania łączy. 

 

Nowe linki można rozpoznać po obecności parametru „rlkey” w adresie URL. W przypadku tych linków powyższe zachowanie będzie działać inaczej:

 • Użytkownicy z dostępem do edycji mogą tworzyć zarówno łącza do edycji, jak i łącza tylko do wyświetlania, jeśli łącza nie zostały jeszcze utworzone.
 • Jeśli udostępnisz plik lub folder partnerowi zewnętrznemu za pomocą łącza, może on udostępnić go innym podmiotom zewnętrznym za pomocą tego samego łącza. Nie mogą oni utworzyć własnego łącza udostępnionego, ponieważ każdy plik lub folder może mieć tylko jedno łącze do edycji i jedno łącze tylko do wyświetlania.
 • Jeśli utworzysz łącze udostępnione z dostępem do edycji, każda osoba, która uzyska dostęp do tego pliku lub folderu za pośrednictwem tego łącza, może dodać tę zawartość do swojego konta Dropbox, dzięki czemu stanie się członkiem tej zawartości z dostępem do edycji.

 

Jak tworzyć i udostępniać łącza do Dropbox z dostępem do edycji w witrynie dropbox.com 

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na plik lub folder, który chcesz udostępnić, a następnie kliknij Udostępnij.
  • Uwaga: Możesz wyświetlać strony dokumentu, film lub zawartość folderu bez otwierania. Aby to zrobić, użyj układu siatki, a następnie przesuń kursor poziomo przez plik lub folder.
 3. Z menu rozwijanego wybierz opcję może edytować.
  • Jeśli łącze nie zostało utworzone, kliknij Utwórz.
  • Jeśli łącze zostało utworzone, kliknij Kopiuj łącze.
 4. Łącze zostanie skopiowane do schowka. Następnie możesz je wkleić do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym inne osoby będą mogły uzyskać do niego dostęp.
highlighter icon

Uwaga: jeśli odbiorca łącza jest członkiem zespołu Dropbox, jego możliwość edytowania zawartości zależy od uprawnień jego zespołu.

Jak utworzyć i udostępniać łącza do Dropbox z dostępem tylko do wyświetlania

Jeśli użytkownik otrzyma łącze udostępnione lub udostępniony plik z uprawnieniami tylko do wyświetlania, nie będzie mógł edytować oryginalnego pliku.

 

Dropbox przechodzi na zaktualizowaną architekturę łączy udostępnionych, w której łącza są oparte na treści, a nie na użytkownikach. Będzie to miało wpływ na sposób tworzenia i udostępniania łączy. 

 

Nowe linki można rozpoznać po obecności parametru „rlkey” w adresie URL. W przypadku tych linków powyższe zachowanie będzie działać inaczej:

 • Użytkownicy z dostępem tylko do wyświetlania mogą tworzyć łącza tylko do wyświetlania, ale użytkownicy z dostępem do edycji mogą tworzyć zarówno łącza do edycji, jak i łącza tylko do wyświetlania, jeśli łącza nie zostały jeszcze utworzone.
 • Dla każdego pliku i folderu może istnieć tylko jedno łącze do edycji i jedno łącze tylko do wyświetlania.
 • Łącza tylko do wyświetlania i do edycji różnią się od siebie. Nie można zmienić łącza tylko do wyświetlania na łącze do edycji lub odwrotnie.
 • Użytkownicy mogą dodawać pliki lub foldery do swoich kont Dropbox za pośrednictwem łączy udostępnionych, dzięki czemu stają się członkami tej zawartości z dostępem do edycji lub tylko do wyświetlania, w zależności od łącza udostępnionego.
 • Jeśli chcesz usunąć dostęp danego użytkownika do określonego pliku lub folderu, musisz zarówno usunąć udostępnione łącze, jak i usunąć użytkownika z listy dostępu.

 

Jak tworzyć i udostępniać łącza do Dropbox z dostępem tylko do wyświetlania w witrynie dropbox.com 

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na plik lub folder, który chcesz udostępnić, a następnie kliknij Udostępnij.
  • Uwaga: Możesz wyświetlać strony dokumentu, film lub zawartość folderu bez otwierania. Aby to zrobić, użyj układu siatki, a następnie przesuń kursor poziomo przez plik lub folder.
 3. Z menu rozwijanego wybierz opcję może wyświetlić.
  • Jeśli łącze nie zostało utworzone, kliknij Utwórz.
  • Jeśli łącze zostało utworzone, kliknij Kopiuj łącze.
 4. Łącze zostanie skopiowane do schowka. Następnie możesz je wkleić do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym inne osoby będą mogły uzyskać do niego dostęp.

 

Jak utworzyć i udostępnić łącze Dropbox z dostępem tylko do wyświetlania na komputerze

 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij z wciśniętym klawiszem Command folder lub plik, który chcesz udostępniać.
 3. Kliknij Udostępnij….
 4. Wybierz Może wyświetlać.
 • Uwaga: w przypadku udostępniania folderu znajdziesz tę opcję w menu rozwijanym.
  • Jeśli łącze nie zostało utworzone, kliknij Utwórz i skopiuj łącze.
  • Jeśli łącze zostało utworzone, kliknij Kopiuj łącze.
 1. Łącze zostanie skopiowane do schowka. Następnie możesz je wkleić do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym inne osoby będą mogły uzyskać do niego dostęp.

 

Jak zarządzać łączami z możliwością edycji lub tylko do wyświetlania

Możesz wprowadzić zmiany w łączu do pliku lub folderu po jego udostępnieniu.

Dowiedz się, jak zarządzać uprawnieniami do udostępniania Dropbox.

 

Istnieją od tego pewne wyjątki, takie jak:

 • Jeśli odbierzesz komuś dostęp, a ta osoba nadal będzie miała łącze do pliku lub folderu, może odzyskać dostęp. Aby uniemożliwić takiej osobie odzyskanie dostępu, usuń łącze do pliku lub folderu.
 • Jeśli osoba, której udostępniono łącze do folderu dołączyła do tego folderu, ustawione przez Ciebie uprawnienia do łącza nie będą już obowiązywać.
 • Jeśli zaprosisz kogoś do pliku lub folderu z dostępem, osoba ta może utworzyć własne łącze, aby udostępnić plik lub folder komuś innemu. Nie możesz zarządzać łączami udostępnionymi utworzonymi przez tę osobę, więc upewnij się, że udostępniasz zawartość tylko osobom, którym ufasz.

 

Czy mogę zabezpieczyć łącze za pomocą kodu dostępu?

Możesz dodać hasła do łączy udostępnionych, jeśli korzystasz z taryfy Professional, Standard, Advanced lub Enterprise.

 

Wprowadzanie zmian w łączach i ustawieniach

Klienci kont Dropbox Professional, Standard, Advanced, Business, Business Plus i Enterprise mogą zmieniać ustawienia łącza i dostosowywać łącza udostępnione, używając profesjonalnego brandingu.

 

Więcej informacji na temat łączy udostępnionych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.