Udostępnianie łącza Dropbox do plików lub folderów

Możesz utworzyć łącze do dowolnego pliku lub folderu przechowywanego na swoim koncie Dropbox, aby udostępnić je innym użytkownikom. Gdy udostępniasz plik lub folder za pomocą łącza, możesz przyznać osobom mającym dostęp do tego łącza dostęp do edycji lub tylko do wyświetlania. Użytkownicy korzystający z Dropbox Professional i Business mogą ustawić dodatkowe uprawnienia do łączy udostępnionych, takie jak hasła i daty wygaśnięcia.

Uwagi: 

 • Pliki Microsoft Office oraz Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google pozwalają domyślnie na dostęp do edycji, ale podczas tworzenia łącza można zmienić go na dostęp tylko do wyświetlania.
 • Nie można utworzyć łącza udostępnionego do folderu z ograniczeniami.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox pomaga w łatwym udostępnianiu folderów.

Tworzenie i udostępnianie łączy do Dropbox z dostępem do edycji

Jeśli korzystasz z konta Dropbox Basic, Professional lub Plus, możesz przyznać innym użytkownikom Dropbox dostęp do Twoich plików lub folderów Dropbox za pomocą łącza. Jeśli udostępnisz coś osobie bez konta Dropbox, osoba ta będzie mogła tylko wyświetlić podgląd pliku lub folderu. 

Uwaga: jeśli przyznasz innemu użytkownikowi Dropbox dostęp do pliku lub folderu, może on utworzyć własne łącze, aby udostępnić tę zawartość innym.

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na plik lub folder, który chcesz udostępnić, i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. Z menu rozwijanego wybierz opcję może edytować.
  • Jeśli łącze nie zostało utworzone, kliknij Utwórz.
  • Jeśli łącze zostało utworzone, kliknij Kopiuj łącze.
 4. Łącze zostanie skopiowane do schowka. Następnie możesz je wkleić do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym inne osoby będą mogły uzyskać do niego dostęp.

Uwaga: jeśli odbiorca łącza jest członkiem zespołu Dropbox Business, jego możliwość edytowania zawartości zależy od uprawnień jego zespołu.

Tworzenie i udostępnianie łączy do Dropbox z dostępem tylko do wyświetlania

Jeśli użytkownik otrzyma łącze udostępnione lub udostępniony plik z uprawnieniami tylko do wyświetlania, nie będzie mógł edytować oryginalnego pliku.

W witrynie dropbox.com

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na plik lub folder, który chcesz udostępnić, i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. Z menu rozwijanego wybierz opcję może wyświetlić.
  • Jeśli łącze nie zostało utworzone, kliknij Utwórz.
  • Jeśli łącze zostało utworzone, kliknij Kopiuj łącze.
 4. Łącze zostanie skopiowane do schowka. Następnie możesz je wkleić do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym inne osoby będą mogły uzyskać do niego dostęp.

Na komputerze

 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij z wciśniętym klawiszem Command folder lub plik, który chcesz udostępniać.
 3. Kliknij Udostępnij….
  • Jeśli łącze nie zostało utworzone, kliknij Utwórz łącze.
  • Jeśli łącze zostało utworzone, kliknij Kopiuj łącze obok opcji Może wyświetlać.
 4. Łącze zostanie skopiowane do schowka. Następnie możesz je wkleić do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym inne osoby będą mogły uzyskać do niego dostęp.

Zarządzanie łączami z możliwością edycji lub tylko do wyświetlania

Możesz wprowadzić zmiany w łączu do pliku lub folderu po jego udostępnieniu. Dowiedz się, jak zarządzać uprawnieniami udostępniania Dropbox.

Istnieje kilka wyjątków:

 • Jeśli odbierzesz komuś dostęp, a ta osoba nadal będzie miała łącze do pliku lub folderu, może odzyskać dostęp. Aby uniemożliwić takiej osobie odzyskanie dostępu, usuń łącze. Dowiedz się, jak usunąć łącze do pliku lub folderu.
 • Jeśli osoba, której udostępniasz łącze do folderu, dodała ten folder do swojego konta Dropbox, ustawione przez Ciebie uprawnienia do łącza nie będą już obowiązywać. Dowiedz się więcej o dodawaniu folderów udostępnionych.
 • Jeśli zaprosisz kogoś do pliku lub folderu z dostępem, osoba ta może utworzyć własne łącze, aby udostępnić plik lub folder komuś innemu. Nie możesz zarządzać łączami udostępnionymi utworzonymi przez tę osobę, więc upewnij się, że udostępniasz zawartość tylko osobom, którym ufasz.

Wprowadzanie zmian w łączach i ustawieniach

Klienci kont Dropbox Professional oraz Business mogą zmieniać ustawienia łącza oraz dostosowywać łącza udostępnione, używając profesjonalnego brandingu.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.