Jak udostępnić łącze do pliku lub folderu Dropbox

Zaktualizowano Feb 23, 2024
person icon

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą wszystkich użytkowników Dropbox, chyba że określono inaczej.

Możesz utworzyć łącze do dowolnego pliku lub folderu przechowywanego na swoim koncie Dropbox, aby udostępnić je innym użytkownikom. Gdy udostępniasz plik lub folder za pomocą łącza, możesz przyznać osobom mającym dostęp do tego łącza dostęp do edycji lub tylko do wyświetlania.
highlight icon

Uwaga: Nie możesz utworzyć łącze udostępnione do folderów z ograniczeniami.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox pomaga w łatwym udostępnianiu folderów.

 

Jak tworzyć i udostępniać łącza do Dropbox z dostępem do edycji

Jeśli korzystasz z konta Dropbox Basic, Professional lub Plus, możesz przyznać innym użytkownikom Dropbox dostęp do Twoich plików lub folderów Dropbox za pomocą łącza. Jeśli udostępnisz coś osobie bez konta Dropbox, osoba ta będzie mogła tylko wyświetlić podgląd pliku lub folderu.

Jak tworzyć i udostępniać łącza do Dropbox z dostępem do edycji

Jeśli korzystasz z konta Dropbox Basic, Professional lub Plus, możesz przyznać innym użytkownikom Dropbox dostęp do Twoich plików lub folderów Dropbox za pomocą łącza. Jeśli udostępnisz coś osobie bez konta Dropbox, osoba ta będzie mogła tylko wyświetlić podgląd pliku lub folderu.

Dropbox przechodzi na zaktualizowaną architekturę łączy udostępnionych, w której łącza są oparte na treści, a nie na użytkownikach. Wpłynie to na sposób tworzenia i udostępniania łączy. Nowe łącze można rozpoznać po obecności parametru „rlkey” w adresie URL. W przypadku tych łączy powyższe zachowanie będzie działać inaczej:

 • Użytkownicy z dostępem do edycji mogą tworzyć zarówno łącza do edycji, jak i łącza tylko do wyświetlania, jeśli łącza nie zostały jeszcze utworzone.
 • Jeśli udostępnisz plik lub folder partnerowi zewnętrznemu za pomocą łącza, może on udostępnić go innym podmiotom zewnętrznym za pomocą tego samego łącza. Nie mogą oni utworzyć własnego łącza udostępnionego, ponieważ każdy plik lub folder może mieć tylko jedno łącze do edycji i jedno łącze tylko do wyświetlania.
 • Jeśli utworzysz łącze udostępnione z dostępem do edycji, każda osoba, która uzyska dostęp do tego pliku lub folderu za pośrednictwem tego łącza, może dodać tę zawartość do swojego konta Dropbox, dzięki czemu stanie się członkiem tej zawartości z dostępem do edycji.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na plik lub folder, który chcesz udostępnić, i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. Z menu rozwijanego wybierz opcję może edytować.
  • Jeśli łącze nie zostało utworzone, kliknij Utwórz.
  • Jeśli łącze zostało utworzone, kliknij Kopiuj łącze.  
 4. Łącze zostanie skopiowane do schowka. Następnie możesz je wkleić do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym inne osoby będą mogły uzyskać do niego dostęp.
 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Kliknij prawym przyciskiem plik lub folder, który chcesz udostępnić.
 3. Wybierz Udostępnij… obok ikony Dropbox.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.
 5. Kliknij kartę Łącze do edycji.
  • Jeśli łącze nie zostało utworzone, kliknij Utwórz.
  • Jeśli łącze zostało utworzone, kliknij Kopiuj łącze.  
 6. Łącze zostanie skopiowane do schowka. Następnie możesz je wkleić do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym inne osoby będą mogły uzyskać do niego dostęp.
highlight icon

Uwagi:

 • Jeśli przyznasz innemu użytkownikowi Dropbox dostęp do pliku lub folderu, może on utworzyć własne łącze, aby udostępnić tę zawartość innym.
 • Jeśli odbiorca łącza jest członkiem zespołu Dropbox, jego możliwość edytowania zawartości zależy od uprawnień jego zespołu.

Jak utworzyć i udostępniać łącza do Dropbox z dostępem tylko do wyświetlania

Jeśli użytkownik otrzyma łącze udostępnione lub udostępniony plik z uprawnieniami tylko do wyświetlania, nie będzie mógł edytować oryginalnego pliku.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na plik lub folder, który chcesz udostępnić, i kliknij ikonę udostępniania (prostokąt ze strzałką w górę).
 3. Z menu rozwijanego wybierz opcję może wyświetlić.
  • Jeśli łącze nie zostało utworzone, kliknij Utwórz.
  • Jeśli łącze zostało utworzone, kliknij Kopiuj łącze.  
 4. Łącze zostanie skopiowane do schowka. Następnie możesz je wkleić do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym inne osoby będą mogły uzyskać do niego dostęp.
 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Kliknij prawym przyciskiem plik lub folder, który chcesz udostępnić.
 3. Kliknij Udostępnij… obok ikony Dropbox.
 4. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.
 5. Kliknij kartę Łącze do wyświetlania
  • Jeśli łącze nie zostało utworzone, kliknij Utwórz
  • Jeśli łącze zostało utworzone, kliknij Kopiuj łącze.  
 6. Łącze zostanie skopiowane do schowka. Następnie możesz je wkleić do e-maila, wiadomości lub w innym miejscu, w którym inne osoby będą mogły uzyskać do niego dostęp.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.