Jak zmienić właściciela folderu udostępnionego

Domyślnie jesteś właścicielem każdego folderu udostępnionego utworzonego przez siebie, chyba że dany folder utworzony został wewnątrz folderu udostępnionego przez innego użytkownika. Możesz jednak przenieść własność folderu udostępnionego, zmieniając uprawnienia udostępniania folderu nadrzędnego.

Przeniesienie własności folderu nie spowoduje przeniesienia własności łączy udostępnionych. Łącza udostępnione tylko do wyświetlania są powiązane z osobą, która pierwotnie je utworzyła. Jeden z pozostałych członków będzie musiał utworzyć nowe łącze, aby udostępniać poszczególne pliki w folderze.

Uwaga: łącza udostępnione tylko do wyświetlania do plików internetowych (plików dostępnych tylko online, takich jak dokumenty Paper lub arkusze Google) pozostaną aktywne.

Dowiedz się więcej o uprawnieniach właściciela folderu udostępnionego.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox? Zobacz, jak Dropbox pomoże Ci łatwo udostępniać pliki i foldery.

Zmiana właściciela folderu udostępnionego

Aby zmienić właściciela folderu udostępnionego:

W witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Najedź kursorem na folder, którego własność chcesz przenieść, a następnie kliknij „...” (wielokropek).
  • Uwaga: przeniesienie własności możliwe jest tylko w przypadku folderu nadrzędnego. Jeśli chcesz przenieść własność folderu znajdującego się w innym folderze, musisz wykonać to na poziomie folderu nadrzędnego.
 3. Kliknij Udostępnij.
 4. Kliknij Udostępnij przez Dropbox
 5. Kliknij [x] osób ma dostęp.
 6. Kliknij strzałkę menu obok osoby, którą chcesz ustawić jako właściciela.
 7. Wybierz ustaw jako właściciela.

W aplikacji komputerowej Dropbox:

 1. Otwórz folder Dropbox w Eksploratorze plików (Windows) lub Finderze (Mac).
 2. Kliknij odpowiedni folder prawym przyciskiem lub z naciśniętym klawiszem Control i wybierz Udostępnij….
 3. Kliknij strzałkę menu obok osoby, którą chcesz ustawić jako właściciela.
 4. Wybierz ustaw jako właściciela.

W aplikacji mobilnej Dropbox:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox.
 2. Stuknij „⁝” (pionowy wielokropek w systemie Android) lub „…” (wielokropek na urządzeniach iPhone/iPad) obok odpowiedniego pliku lub folderu.
 3. Stuknij Udostępnij.
 4. Stuknij Ustawienia folderu.
 5. Stuknij obszar pod pozycją [x] członków.
 6. Stuknij osobę, którą chcesz ustawić jako właściciela.
 7. Stuknij opcję Ustaw jako właściciela.

Uwaga: zmiana właściciela folderu nadrzędnego zawierającego podfoldery powoduje przeniesienie folderu nadrzędnego oraz wszystkich podfolderów na nowego właściciela. Przeczytaj więcej często zadawanych pytań dotyczących folderów udostępnionych.

Przeniesienie własności folderu bez właściciela

Jeśli właściciel folderu udostępnionego opuści zespół bez przeniesienia własności, folder udostępniony nie będzie miał właściciela. 

Jeśli możesz skontaktować się z pierwotnym właścicielem i osoba ta nadal ma dostęp do folderu, poproś ją o przeniesienie własności na Ciebie.

Jeśli nie wiesz, kto był pierwotnym właścicielem lub nie masz z tą osobą kontaktu, możesz skopiować pliki do nowego folderu, a następnie ponownie zaprosić członków.

Dowiedz się, jak znaleźć właściciela folderu udostępnionego.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.