Så här byter du ägare på en delad mapp

Du ställs automatiskt in som ägare till alla delade mappar som du skapar, såvida du inte skapar en mapp inuti någon annans delade mapp. Det går dock att överföra ägarskap till någon annan genom att ändra den överordnade mappens delningsbehörigheter.

Att överföra ägarskapet av mappen kommer inte att överföra ägarskapet av de delade länkarna. Skrivskyddade delade länkar tillhör personen som ursprungligen skapade dem. En av de återstående medlemmarna måste skapa en ny länk för att dela de enskilda filerna i mappen.

Obs! Skrivskyddade delade länkar för webbaserade filer (filer som enbart finns online som Paper-dokument eller Google Kalkylark) förblir aktiva.

Läs mer om ägarbehörigheter för delade mappar.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox hjälper dig att enkelt dela filer och mappar.

Ändra ägare för en delad mapp

Ändra ägare till en delad mapp:

På dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll musen över mappen vars ägarskap du vill överföra och klicka på ikonen med tre punkter (…).
  • Obs! Du kan bara överföra ägarskap till en överordnad mapp. Om du vill överföra ägarskap till en mapp inuti en annan mapp, måste du göra det på den överordnade mappnivån.
 3. Klicka på Delning.
 4. Klicka på Dela med Dropbox
 5. Klicka på [x] personer har åtkomst.
 6. Klicka på rullgardinsmenyn intill personen som du vill göra till ägare.
 7. Välj Gör till ägare.

I Dropbox-klienten:

 1. Öppna Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac).
 2. Högerklicka eller Ctrl-klicka på rätt mapp och välj Dela ….
 3. Klicka på rullgardinsmenyn intill personen som du vill göra till ägare.
 4. Välj Gör till ägare.

I Dropbox för mobila enheter:

 1. Öppna Dropbox för mobila enheter.
 2. Tryck på "⁝" (vertikal ellips på Android) eller "…" (ellips på iPhone/iPad) bredvid rätt mapp.
 3. Tryck på Dela.
 4. Tryck på Mappinställningar.
 5. Tryck på området under [x] medlemmar.
 6. Tryck på namnet på personen som du vill göra till ägare.
 7. Tryck på Gör till ägare.

Obs! Om du byter ägare till en överordnad mapp med undermappar, kommer den överordnade mappen och alla undermappar att överföras till den nya ägaren. Läs fler vanliga frågor om delade mappar.

Överför en mapp utan ägare

Om ägaren av en delad mapp lämnar ditt team utan att först överföra ägarskap kommer den delade mappen sakna en ägare. 

Om du kan kontakta den ursprungliga ägaren, och de fortfarande har åtkomst till mappen, kan du be personen överföra ägarskapet till dig.

Om du inte vet vem den ursprungliga ägaren var, eller om du inte kan kontakta personen, kan du kopiera filerna till en ny mapp och bjuda in medlemmarna igen.

Läs mer om hur man hittar ägaren till en delad mapp.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!