Så här ställer du in eller ändrar behörigheter för delade länkar

Om du delar en länk till en fil eller mapp med någon kan du bestämma vilka som ska kunna se innehållet i länken och vad de kan göra med länken.

Obs! Du kan inte radera delade länkar om du inte är ägare till länken. Om du har redigeringsåtkomst kan du dock radera:

 • Redigeringslänkar för mappar
 • Visa och redigera länkar för webbaserade filer (filer som är enbart online som Paper-dokument eller Google Kalkylark)
 • Redigeringslänkar för webbtillgängliga filer (offlinefiler som kan redigeras i webbprogram som .docx, .xlsx och .pptx)

Om du bjuder in någon att redigera i en fil eller mapp kan de skapa en egen åtkomstlänk för visning och dela den med någon annan. Du kan inte hantera dessa länkar så se till att bara dela med personer du litar på.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

Om du har lagt till medlemmar i en fil eller mapp i stället för att dela en länk, läs om hur du ändrar deras behörighet.

Obs! Alternativen för länkanpassning nedan gäller endast delade länkar som du skapar. Om du ger någon annan åtkomst till en fil eller mapp kommer dina länkanpassningar inte att gälla för delade länkar som de skapar.

Avsnitt i den här artiklen:

Funktionerna nedan finns endast tillgängliga för kunder med Dropbox Professional, Standard, Advanced och Enterprise.

Lägg till lösenord till delade länkar

Kunder med Dropbox Professional, Standard, Advanced och Enterprise kan lägga till ett lösenord till en delad länk på dropbox.com eller i Dropbox för mobila enheter. När andra öppnar länken behöver de lösenordet för att kunna se innehållet.

Så här lägger du till ett lösenord för en delad fil på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. För muspekaren över filen och klicka på delningsikonen (rektangel med uppåtpil).
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka för Länk för redigering eller Länk för visning beroende på vilken länk du vill lägga till ett lösenord till.
 5. Klicka vid Kräv lösenord för att växla det till .
  • Om du lägger till ett lösenord till en länk som är endast visa väljer du Personer med lösenordet bredvid Vem har tillgång.
 6. Ställ in ett lösenord.
 7. Klicka på Spara.

Så här lägger du till ett lösenord för en delad mapp på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll muspekaren över namnet på mappen och klicka på ikonen dela.
 3. Klicka på Skapa och kopiera sedan länken om det inte har skapats någon länk.
 4. Klicka på kugghjulsikonen längst upp till höger.
 5. Klicka på Länk för visning.
 6. Bredvid Vem har tillgång väljer du Personer med lösenordet.
 7. Ställ in ett lösenord.
 8. Klicka på Spara.

Så här lägger du till ett lösenord för en delad länk i Dropbox mobilapp:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på "" (vertikal ellips på Android) eller "" (ellips på iPhone/iPad) bredvid filen eller mappen som du vill lägga till ett lösenord till.
 3. Tryck på Mappinställningar eller Filinställningar.
 4. Tryck på Styr åtkomst under Länkinställningar.
 5. Växla Kräv lösenord till på.
 6. Tryck på Vilka kan se.
 7. Tryck på Endast personer med lösenord.
 8. Ställ in ett lösenord.
 9. Tryck på Spara.

Om någon försöker visa en fil med en delad länk som kräver ett lösenord blir personen uppmanad att ange ett lösenord. När lösenordet har angetts visas filen.

Vad händer om jag glömmer mitt lösenord för länken eller vill ändra det?

Du kan återställa lösenordet för valfri länk du har delat på samma sätt som du ställer in lösenordet. Om du har glömt lösenordet kan du skapa ett nytt lösenord eller så kan du alltid inaktivera länken. Av säkerhetsskäl visar vi aldrig dina befintliga lösenord.

Läs mer om att inaktivera en länk.

Har administratören för mitt team kontroll över de lösenord jag ställer in som medlem i ett Dropbox-teamkonto?

Administratörer kan inte framtvinga lösenordspolicyer för teammedlemmars delade länkar men de kan begränsa alla delade länkar till teamskyddade.

Administratörer: Läs mer om att göra länkar teamskyddade.

Ange utgångsdatum för delade länkar

Kunder med Dropbox Professional, Standard, Advanced och Enterprise kan skapa, modifiera eller ta bort ett utgångsdatum för en delad länk på dropbox.com eller i Dropbox för mobila enheter. Andra kommer bara att kunna öppna den delade länken fram till utgångsdatumet. Efter utgångsdatumet inaktiveras länken.

Så här ställer du in ett utgångsdatum för en delad länk på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll muspekaren över filen eller mappen och klicka på delningsikonen (rektangel med uppåtpil).
 3. I popup-fönstret klickar du på Inställningar.
 4. Klicka för Länk för redigering eller Länk för visning beroende på vilken länk du vill ställa in ett utgångsdatum för.
 5. Intill Utgångsdatum klickar du för att växla till På. 
 6. Välj när du vill att länken ska upphöra att gälla. Den delade länken upphör klockan 23.59 den dag du väljer, baserat på din tidszon.
 7. Klicka på Spara för att tillämpa utgångsdatumet på länken.

Så här ställer du in ett utgångsdatum för en delad länk i Dropbox mobilapp:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på en fil om du vill öppna förhandsvisningssidan.
 3. Tryck på ikonen med tre punkter ”(…)” längst upp till höger. 
 4. Tryck på Hantera åtkomst.
 5. Tryck på Visa länkinställningar.
 6. Intill Utgångsdatum trycker du för att växla till . 
 7. Välj när du vill att länken ska upphöra att gälla. Den delade länken upphör klockan 23.59 den dag du väljer, baserat på din tidszon.
 8. Tryck på Klar.

När du har sparat inställningarna kan du kopiera och klistra in länken i ett mejl eller skicka den direkt via Dropbox. När länken har upphört att gälla måste du skapa en helt ny länk om du vill dela filen eller mappen igen.

Mottagarna kommer att kunna se sidan med den delade länken som vanligt. De kommer inte att kunna se utgångsdatumet.

Om du behöver ändra utgångsdatumet kan du använda samma steg för att ändra det.

Vad händer om någon som jag delar länken med försöker nå den efter utgångsdatumet?

Om någon besöker en länk efter utgångsdatumet visas ett felmeddelande som säger ”Länken har gått ut”.

Har administratören för mitt team kontroll över de lösenord jag ställer in som medlem i ett Dropbox-teamkonto?

Administratörer kan inte framtvinga lösenordspolicyer för teammedlemmars delade länkar men de kan begränsa alla delade länkar till teamskyddade.

Dropbox-teamadmins: Läs mer om hur du gör länkar teamskyddade.

Inaktivera nerladdningar för en delad länk

Kunder med Dropbox Professional, Standard, Advanced och Enterprise kan inaktivera nerladdningar för en delad länk på dropbox.com eller i Dropbox för mobila enheter. 

Obs! När nerladdningar inaktiveras för en delad länk går det inte att ladda ner innehållet från en länk via Dropbox. Detta förhindrar inte att personer sparar innehållet med hjälp av andra metoder.

Så här inaktiverar du nerladdningar för en delad länk på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll muspekaren över filen eller mappen och klicka på delningsikonen (rektangel med uppåtpil).
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka för Länk för redigering eller Länk för visning beroende på vilken länk du vill inaktivera hämtningar för.
 5. Intill Inaktivera nerladdningar klickar du för att växla till .
 6. Klicka på Spara.

Så här inaktiverar du nerladdningar för en delad länk på i Dropbox för mobila enheter:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på en fil om du vill öppna förhandsvisningssidan.
 3. Tryck på ikonen med tre punkter ”(…)” längst upp till höger. 
 4. Tryck på Hantera åtkomst.
 5. Tryck på Visa länkinställningar.
 6. Intill Inaktivera nerladdningar klickar du för att växla till .
 7. Tryck på Klar.

Du kan dela den här länken via Dropbox eller genom att klistra in länken i ett mejl eller en chatt. 

Mottagare kan förhandsvisa filen på dropbox.com, men knappen Ladda ner kommer att visas i grått och vara oklickbar. Om en mottagare för markören över knappen Ladda ner ser hen ”Nerladdningar inaktiverade”.

Om förhandsvisningar inte stöds för den typ av fil du delar visas felet ”[file type]-filer kan inte förhandsvisas. Nerladdningar måste aktiveras om du ska kunna dela.” Nerladdningar kan inte inaktiveras för den filen. 

Begränsa åtkomst till delade länkar för medlemmar i ditt team

Så här begränsar du åtkomst till delade länkar till teammedlemmar på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll muspekaren över filen eller mappen och klicka på delningsikonen (rektangel med uppåtpil).
 3. I popup-fönstret klickar du på Inställningar.
 4. Klicka antingen på Länk för redigering eller Länk för visning beroende på vilken länk som du vill begränsa åtkomsten till .
 5. Intill Vem har tillgång väljer du Teammedlemmar i rullgardinsmenyn.
 6. Klicka på Spara.

Obs! Åtkomstlänkar för delad visning och delade länkar för webbaserade filer kan fortfarande delas externt. Personer som inte är teammedlemmar kan skapa egna delade länkar baserat på åtkomst och inställningar.

Så här begränsar du åtkomst till delade länkar till teammedlemmar i Dropbox för mobila enheter:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på en fil om du vill öppna förhandsvisningssidan.
 3. Tryck på ikonen med tre punkter ”(…)” längst upp till höger. 
 4. Tryck på Hantera åtkomst.
 5. Tryck på Visa länkinställningar.
 6. Tryck på Länkåtkomst.
 7. Välj Teammedlemmar på menyn.
 8. Tryck på Klar.

När du har sparat inställningarna kan du kopiera och klistra in länken i ett mejl eller skicka den direkt genom Dropbox.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!