Så här ställer du in eller ändrar behörigheter för delade länkar

Uppdaterat Mar 18, 2024
person icon

Funktionerna nedan är endast tillgängliga för kunder med Dropbox Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus och Enterprise.
Få avancerade inställningar när du uppgraderar ditt Dropbox-konto. Läs om hur du gör och se planerna.

Om du delar en länk till en fil eller mapp med någon kan du bestämma vem som kan se innehållet i länken och vad de kan göra med länken.
highlighter icon

Obs! Du kan endast radera delade länkar som du har skapat. Om du bjuder in någon till en fil eller mapp med redigeringsåtkomst kan de skapa en egen länk att dela med någon annan. Du kan inte hantera dessa delade länkar så se till att bara dela med personer du litar på. Om du är administratör för ett Dropbox-team kan du kontrollera länkinställningarna för alla. Läs om hur du hanterar inställningarna för delade länkar för teamet.

highlighter icon

Obs:
Dropbox går över till en uppdaterad arkitektur för delade länkar där länkar baseras på material snarare än på användare. Det här kommer att påverka hur länkar skapas och delas. De nya länkarna kan identifieras genom att det finns en ”rlkey”-parameter i URL:en. För de här länkarna kommer ovanstående beteende att fungera annorlunda:

 • Om du har redigeringsåtkomst till en fil eller mapp kan du radera delade länkar som skapats för den filen eller mappen.
 • Användare med skrivskyddad åtkomst kan endast skapa skrivskyddade länkar, men användare som har redigeringsåtkomst kan skapa redigeringslänkar eller skrivskyddade länkar, om länkar inte redan har skapats.
 • Skrivskyddade länkar och redigeringslänkar är inte samma sak. Du kan inte ändra en skrivskyddad länk till en redigeringslänk eller tvärtom.

highlighter icon

Obs! Alternativen för länkanpassning nedan gäller endast delade länkar som du skapar. Om du ger någon annan åtkomst till en fil eller mapp kommer dina länkanpassningar inte att gälla för delade länkar som de skapar.

Lägga till lösenord till delade länkar

Kunder med Dropbox Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus och Enterprise kan lägga till ett lösenord till en delad länk på dropbox.com eller på Dropbox för mobila enheter. När andra öppnar länken behöver de lösenordet för att kunna se materialet.


Så här lägger du till ett lösenord för en delad fil på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com. 
 2. För muspekaren över filen och klicka på delningsikonen (rektangel med uppåtpil).
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka för Länk för redigering eller Länk för visning beroende på vilken länk du vill lägga till ett lösenord till.
 5. Vid Kräv lösenord klickar du för att växla det till .
  • Om du lägger till ett lösenord till en länk som är endast visa väljer du Personer med lösenordet bredvid Vem har tillgång.
 6. Ställ in ett lösenord.
 7. Klicka på Spara.


Så här lägger du till ett lösenord för en delad mapp på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll muspekaren över namnet på mappen och klicka på ikonen dela.
 3. Klicka på Skapa och kopiera sedan länken om det inte har skapats någon länk.
 4. Klicka på kugghjulsikonen längst upp till höger.
 5. Klicka på Länk för visning.
 6. Bredvid Vem har tillgång väljer du Personer med lösenordet.
 7. Ställ in ett lösenord.
 8. Klicka på Spara.


Så här lägger du till ett lösenord för en delad länk i Dropbox mobilapp för Android:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på ”" (vertikal ellips) bredvid filen eller mapparna som du vill lägga till ett lösenord till.
 3. Tryck på Dela.
 4. Välj Länk för redigering eller Länk för visning beroende på vilken länk du vill lägga till ett lösenord till.
 5. Tryck på Ändra inställningar.
 6. Växla Kräv lösenord till på.
 7. Ange ett lösenord.
 8. Tryck på Ställ in.
 9. Tryck på Spara.


Så här lägger du till ett lösenord för en delad länk i Dropbox mobilapp för iOS:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på ikonen med tre punkter (...) intill filen eller mappen som du vill lägga till ett lösenord till.
 3. Tryck på Mappinställningar eller Filinställningar.
 4. Tryck på Redigeringslänk eller Visningslänk (mapp), eller tryck på Kontrollera åtkomst (fil).
 5. Växla Kräv lösenord till på.
 6. Ange ett lösenord.
 7. Tryck på Spara i det övre högra hörnet.

Om någon försöker visa en fil med en delad länk som kräver ett lösenord blir personen uppmanad att ange ett lösenord. 

highlighter icon

Obs!

Dropbox går över till en uppdaterad arkitektur för delade länkar där länkar baseras på material snarare än på användare. Det här kommer att påverka hur länkar skapas och delas. De nya länkarna kan identifieras genom att det finns en ”rlkey”-parameter i URL:en. För de här länkarna kommer ovanstående beteende att fungera annorlunda:

 • Om ett lösenord läggs till i en delad länk efter att det har skapats behåller mottagare som redan har lagt till den delade filen eller mappen i sina Dropbox-konton sin åtkomst och behöver inte ange det lösenordet.

Vad händer om jag glömmer mitt lösenord för länken eller vill ändra det?

Du kan återställa lösenordet för valfri länk du har delat på samma sätt som du ställer in lösenordet. Om du har glömt lösenordet kan du skapa ett nytt lösenord eller så kan du alltid inaktivera länken. Av säkerhetsskäl visar vi aldrig dina befintliga lösenord.

Läs mer om att inaktivera en länk.

Har administratören för mitt team kontroll över de lösenord jag ställer in som medlem i ett Dropbox-teamkonto?

Administratörer kan inte välja lösenord för länkar som du skapar men de kan kontrollera om du kan ställa in dem. Däremot kan de även begränsa alla delade länkar till teamskyddade.

Administratörer: Läs mer om att göra länkar teamskyddade.

Ange utgångsdatum för delade länkar

Kunder med Dropbox Professional, Standard, Advanced och Enterprise kan skapa, modifiera eller ta bort ett utgångsdatum för en delad länk på dropbox.com eller i Dropbox för mobila enheter. Andra kommer bara att kunna öppna den delade länken fram till utgångsdatumet. Efter utgångsdatumet inaktiveras länken.
 

Så här ställer du in ett utgångsdatum för en delad länk på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll muspekaren över filen eller mappen och klicka på delningsikonen (rektangel med uppåtpil).
 3. I popup-fönstret klickar du på Inställningar.
 4. Klicka för Länk för redigering eller Länk för visning beroende på vilken länk du vill ställa in ett utgångsdatum för.
 5. Intill Utgångsdatum klickar du för att växla till. 
 6. Välj när du vill att länken ska upphöra att gälla. Den delade länken upphör klockan 23.59 den dag du väljer, baserat på din tidszon.
 7. Klicka på Spara för att tillämpa utgångsdatumet på länken.

Så här ställer du in ett utgångsdatum för en delad länk i Dropbox mobilapp för Android:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på ”" (vertikal ellips) bredvid filen eller mapparna som du vill lägga till ett lösenord till.
 3. Tryck på Dela.
 4. Välj Länk för redigering eller Länk för visning beroende på vilken länk du vill lägga till ett utgångsdatum för.
 5. Tryck på Ändra inställningar.
 6. Växla Ställ in utgångsdatum till på.
 7. Välj ett datum i kalendern.
 8. Tryck på OK.
 9. Tryck på Spara.

Den delade länken upphör klockan 23.59 den dag du väljer, baserat på din tidszon.
 

Så här ställer du in ett utgångsdatum för en delad länk i Dropbox mobilapp för iOS:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på ikonen med tre punkter (...) intill filen eller mappen som du vill lägga till ett lösenord till.
 3. Tryck på Mappinställningar eller Filinställningar.
 4. Tryck på Redigeringslänk eller Visningslänk (mapp), eller tryck på Kontrollera åtkomst (fil).
 5. Växla Ställ in utgångsdatum till på.
 6. Välj ett datum i kalendern.
 7. Tryck på Spara.

Den delade länken upphör klockan 23.59 den dag du väljer, baserat på din tidszon.
 

När du har sparat inställningarna kan du kopiera och klistra in länken i ett mejl eller skicka den direkt via Dropbox. När länken har upphört att gälla måste du skapa en helt ny länk om du vill dela filen eller mappen igen.

Hur ser en delad länk med utgångsdatum ut för andra som jag delar den med?

Mottagarna kommer att kunna se sidan med den delade länken som vanligt. De kommer inte att kunna se utgångsdatumet.

Går det att ändra utgångsdatum?

Du kan ändra ett utgångsdatum genom att följa stegen ovan.

Vad händer om någon som jag delar länken med försöker nå den efter utgångsdatumet?

Om någon besöker en länk efter utgångsdatumet visas ett felmeddelande som säger ”Länken har gått ut”. För att ge personen åtkomst till filen, skapa en ny länk och dela den med dem. Läs om hur du skapar och delar länkar till filer och mappar.

Jag är medlem i ett Dropbox-team. Har min administratör någon kontroll över de utgångsdatum jag ställer in?

Administratörer kan ställa in ett standard utgångsdatum för teamets delade länkar. Om du är Dropbox-administratör kan du lära dig hur du anger ett standardutgångsdatum för delade länkar som skapats av dina team.

highlighter icon

Obs: Dropbox går över till en uppdaterad arkitektur för delade länkar där länkar baseras på material snarare än på användare. Det här kommer att påverka hur länkar skapas och delas. De nya länkarna kan identifieras genom att det finns en ”rlkey”-parameter i URL:en. För de här länkarna kommer ovanstående beteende att fungera annorlunda:

 • Mottagare av delade länkar som lägger till den delade filen eller mappen i sina Dropbox-konton behåller sin åtkomst när den delade länken har löpt ut.

Inaktivera nerladdningar för en delad länk

Kunder med Dropbox Professional, Standard, Advanced och Enterprise kan inaktivera nerladdningar för en delad länk på dropbox.com eller i Dropbox för mobila enheter. 

highlighter icon

Viktigt: När nerladdningar inaktiveras för en delad länk går det inte att ladda ner innehållet av en länk via Dropbox. Detta förhindrar inte att personer sparar innehållet med hjälp av andra metoder

Så här inaktiverar du nerladdningar för en delad länk på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll muspekaren över filen eller mappen och klicka på delningsikonen (rektangel med uppåtpil).
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på Länk för visning beroende på vilken länk du vill inaktivera nedladdningar för.
 5. Intill Inaktivera nerladdningar klickar du för att växla till .
 6. Klicka på Spara.
   

Så här inaktiverar du nerladdningar för en delad länk på i Dropbox för mobila enheter:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på en fil om du vill öppna förhandsvisningssidan.
 3. Tryck på ikonen med tre punkter ”(…)” längst upp till höger. 
 4. Tryck på Hantera åtkomst.
 5. Tryck på Visa länkinställningar.
 6. Intill Inaktivera nerladdningar klickar du för att växla till .
 7. Tryck på Klar.

Du kan dela den här länken via Dropbox eller genom att klistra in länken i ett mejl eller en chatt. 

Mottagare kan förhandsvisa filen på dropbox.com, men knappen Ladda ner kommer att visas i grått och vara oklickbar. Om en mottagare för markören över knappen Ladda ner ser hen ”Nerladdningar inaktiverade”.

Om förhandsvisningar inte stöds för den typ av fil du delar visas felet ”[file type]-filer kan inte förhandsvisas. Nerladdningar måste aktiveras om du ska kunna dela.” Nerladdningar kan inte inaktiveras för den filen. 

highlighter icon

Obs: Dropbox går över till en uppdaterad arkitektur för delade länkar där länkar baseras på material snarare än på användare. Det här kommer att påverka hur länkar skapas och delas. De nya länkarna kan identifieras genom att det finns en ”rlkey”-parameter i URL:en. För de här länkarna kommer ovanstående beteende att fungera annorlunda:

 • Om du inaktiverar nerladdningar för den skrivskyddade mapplänken förbjuds också länkmottagare från att lägga till den mappen i sin Dropbox.

Begränsa åtkomst till delade länkar för medlemmar i ditt team

Så här begränsar du åtkomst till delade länkar till teammedlemmar på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll muspekaren över filen eller mappen och klicka på delningsikonen (rektangel med uppåtpil).
 3. I popup-fönstret klickar du på Inställningar.
 4. Klicka antingen på Länk för redigering eller Länk för visning beroende på vilken länk som du vill begränsa åtkomsten till .
 5. Intill Vem har tillgång väljer du Teammedlemmar i rullgardinsmenyn.
 6. Klicka på Spara.
highlighter icon

Obs! Åtkomstlänkar för delad visning och delade länkar för webbaserade filer kan fortfarande delas externt. Personer som inte är teammedlemmar kan skapa egna delade länkar baserat på åtkomst och inställningar.

highlighter icon

Obs: Dropbox går över till en uppdaterad arkitektur för delade länkar där länkar baseras på material snarare än på användare. Det här kommer att påverka hur länkar skapas och delas. De nya länkarna kan identifieras genom att det finns en ”rlkey”-parameter i URL:en. För de här länkarna kommer ovanstående beteende att fungera annorlunda:

 • Om du har redigeringsåtkomst till en fil eller mapp kan du radera delade länkar som skapats för den filen eller mappen.
 • Användare med skrivskyddad åtkomst kan endast skapa skrivskyddade länkar, men användare som har redigeringsåtkomst kan skapa redigeringslänkar eller skrivskyddade länkar, om länkar inte redan har skapats.
 • Skrivskyddade länkar och redigeringslänkar är inte samma sak. Du kan inte ändra en skrivskyddad länk till en redigeringslänk eller tvärtom.
 • Det kan endast finnas en redigeringslänk och en skrivskyddad länk per fil eller mapp.

Så här begränsar du åtkomst till delade länkar till teammedlemmar i Dropbox för mobila enheter:

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på en fil om du vill öppna förhandsvisningssidan.
 3. Tryck på ikonen med tre punkter ”(…)” längst upp till höger. 
 4. Tryck på Hantera åtkomst.
 5. Tryck på Visa länkinställningar.
 6. Tryck på Länkåtkomst.
 7. Välj Teammedlemmar på menyn.
 8. Tryck på Klar.

När du har sparat inställningarna kan du kopiera och klistra in länken i ett mejl eller skicka den direkt genom Dropbox.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp