Så här lägger du till anpassad profilering till delade länkar eller filinlämningar

Uppdaterat Feb 20, 2024
person icon

Den här funktionen finns tillgänglig för kunder med Dropbox Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus och Enterprise.

Med varumärkesprofilerad delning kan du anpassa varumärkeselement vilket hjälper dig att etablera ditt professionella varumärke hos kunder. 
highlighter icon

Obs! Om du är medlem i ett Dropbox-teamkonto kan administratören hantera inställningar för varumärkesprofilerad delning för hela teamet.

Så här konfigurerar du varumärkesprofilerad delning


Dropbox Professional och Essentials

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på fliken Varumärkesprofilering.
  • Obs! Du kan också konfigurera varumärkesprofilering genom att klicka på Konfigurera din varumärkesprofilering på sidan Filinlämningar eller på sidan Överföringar.
 5. Lägg till ditt varumärkesnamn och webbplats:
  • Skriv det namn du vill att kunderna ska se i fältet Varumärke.
  • Ange en länk till din webbplats om du vill.
   • Obs! Om en länk anges kommer användaren att omdirigeras till webbplatsen när kunden klickar på logotypen. 
 6. Lägg till länkar till dina sociala medier om du vill.
 7. Lägg till logotyp och bakgrund:
  • Klicka på Ladda upp logotyp för att ladda upp varumärkets logo.
  • Klicka på Välj bakgrund för att välja en bakgrundsfärg eller ladda upp en bakgrundsbild.
 8. Välj när din varumärkesprofilering ska visas genom att slå på eller av dessa alternativ:
  • Dela filer och mappar
  • Filinlämningar
  • Filöverföringar
 9. Klicka på Spara ändringar.

Du kan växla mellan att förhandsgranska dina val för varumärkesprofilering till höger genom att klicka på Delad fil, Delad mapp, E-post, Filöverföring och Filinlämning.
 


Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus och Enterprise

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på fliken Varumärkesprofilering.
 5. Klicka på Ladda upp logotyp för att ladda upp organisationens logotyp.
 6. Klicka på Välj bakgrund.  Du kan välja färg, lägga till en anpassad färg eller ladda upp en bild. 
 7. Klicka på Spara ändringar.
 8. Växla mellan Delad fil, Delad mapp, och E-post för att förhandsvisa varumärkesprofileringen. 
highlighter icon

Obs! Logotyper och bakgrundsbilder visas bara när du delar presentationerdokument eller bildfiler.

Så här redigerar du varumärkesprofilerad delning

För att redigera varumärkesprofilerad delning:
 1. Logga in på dropbox.com
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på fliken Varumärkesprofilering.
 5. Redigera ditt varumärke och din webbplats:
  • Redigera det namn du vill att kunderna ska se i fältet Varumärke.
  • Redigera eller radera länken till din webbplats om du vill.
   • Obs: Om en länk anges kommer kunden att omdirigeras till webbplatsen när kunden klickar på logotypen. 
 6. Redigera dina länkar till sociala medier om du vill.
 7. Redigera din logotyp och bakgrund:
  • Klicka på X längst upp till höger om företagsloggan för att ändra eller ta bort varumärkets logotyp.
  • Klicka på X längst upp till höger på Bakgrundsbild för att ändra eller ta bort bilden som visas på välkomstskärmen.
 8. Välj när din varumärkesprofilering ska visas genom att slå på eller av dessa alternativ:
  • Dela filer och mappar
  • Filinlämningar
  • Filöverföringar
 9. Klicka på Spara ändringar.
highlighter icon

Anmärkningar:

 • Endast teamadministratörer kan ladda upp eller redigera logotyp och bakgrundsbilder via adminkonsolen.
 • Teamadministratörer kan växla inställningen Medlemmar kan ställa in sin egen varumärkesprofilering till för att ge teammedlemmar samma varumärkesprofileringsalternativ som Dropbox Professional-användare.

För att redigera varumärkesprofilerad delning:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Inställningar på sidomenyn till vänster.
 4. Klicka på Teamprofil under Konto.
 5. Under Extern varumärkesprofilering, klicka på Redigera eller Ta bort bredvid Företagslogotyp eller Bakgrundsbild för att göra ändringar.
 6. Bläddra ner för att se förhandsgranskningar av delade filer, delade mappar och e-postmeddelanden.

Så delar du din varumärkesprofilering


Dropbox Professional och Essentials

Din professionella varumärkesprofilering inkluderas varje gång du begär eller skickar filer och mappar från Dropbox. Mottagaren ser varumärkesprofileringen i sina mejl och förhandsvisningar. Om du har någon webbplatslänk konfigurerad kommer mottagaren att skickas till webbplatsen om de klickar på bilden med logotypen.
 

Dropbox Standard, Business, Advanced, Dropbox Business Plus och Enterprise

Din professionella varumärkesprofilering inkluderas varje gång du delar med en direktinbjudan. Dela bara en fil eller mapp som vanligt så ser mottagaren profileringen i mejlet. Om du har konfigurerat en bakgrundsbild med din varumärkesprofilering visas den bakom förhandsvisningen av filen eller mappen som mottagaren tittar på.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp