Hantera dina Dropbox fil- och mappdelningsbehörigheter

Uppdaterat May 20, 2024
person icon

Informationen i den här artikeln gäller för alla Dropbox-användare om inget annat anges.

När du delar en fil eller en mapp med någon kan du bestämma vilka behörigheter personen har: 

 • Kan redigera: En teammedlem som du tilldelar denna behörighet till kan lägga till, redigera, radera, dela eller ladda ner filer i den mappen.
 • Kan visa: En teammedlem som du tilldelar denna behörighet till får visa, ladda ner, dela och kommentera filerna i en delad mapp, men inte lägga till, redigera eller radera filer.
highlighter icon

Obs! Teamadministratörer kan ändra standardinställningarna för länkdelning men teammedlemmar kan fortfarande välja vem de vill dela länken med.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att hantera filbehörigheter.

Vad innebär rollerna ägare, redigerare och läsare?

Medlemmar i en delad fil eller mapp kan ha en av tre roller – ägare, redigerare eller läsare.

Ägare

Endast en medlem kan äga en mapp. Skaparen av en delad mapp är automatiskt ägare om hen inte tilldelat ägarskap till någon annan. Om du skapar en undermapp i någon annans överordnade mapp blir de ägare till undermappen.

Redigerare

Alla medlemmar som du ger behörigheten Kan redigera är en redigerare. De kan lägga till, redigera, ladda ner, dela eller ta bort filer i den delade mappen.

Läsare

Alla medlemmar som du ger behörigheten Kan visa är en läsare. De kan visa, ladda ner, dela och kommentera filer i den delade mappen, men inte lägga till, redigera eller ta bort filer.

highlighter icon

Anmärkningar:

Roller och behörigheter för medlemmar i en delad fil eller mapp

highlighter icon

Obs! Behörigheterna i tabellen nedan kan skilja sig för kunder i ett teamkonto eftersom administratörer kan hantera delningsinställningar för teamet.

 

 

Ägare

Redigerare

Läsare

Fil- och mappåtgärder

 

 

 

Visa mappmedlemmar och deras roller

Visa mappinnehåll

Redigera mappinnehåll

Kommentera filer i mappen

*

Ta bort delning för mapp

Ladda ner mappinnehåll kryssbock
kryssbock kryssbock

Medlemsåtgärder

 

 

 

Bjuda in och ta bort medlemmar

*‡

Avbryta inbjudningar och bjuda in medlemmar på nytt

*

Avgöra vem som kan bjudas in till mappen

Avgöra vem som kan hantera medlemskap

av mappen

Göra en annan medlem till ägare

Ändra roller för andra medlemmar

*

Skicka e-post till medlemmar

Flytta en delad mapp till en teammapp §

Lämna mappen

* Detta är standardinställningen för delade mappar. Ägaren av en delad mapp får ändra inställningen.

†Ägare kan bara ta bort delning av en mapp om mappen inte har några delade mappar och om mappen inte redan finns i en annan delad mapp.

‡Om en delad mapp skapas i ett teamkonto kan endast medlemmar i teamet bjuda in och ta bort medlemmar.

§Detta gäller endast teamkonton.

Hantera standarddelningsinställningarna

Så här hanterar du standarddelningsinställningarna:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar
 4. Klicka på fliken Delning .
 5. Välj standardinställningarna.
  • Använd Vem har tillgång för att hantera vem som kan öppna de delade länkarna.
   • Alla med länken: Alla länkarna som delas är offentliga. Alla kan öppna dem.
   • Endast inbjudna: Endast personer som har bjudits in kan komma åt filerna och mapparna. Om länken skickas till någon som inte har bjudits in kan de inte öppna den.
   • Teammedlemmar: Endast andra medlemmar på ditt teamkonto kan komma åt dina filer och mappar.
  • Använd Det här kan personer göra för att hantera huruvida personer kan redigera filerna och mapparna du delar.
   • Kan redigera: Alla som kan öppna den delade länken kan redigera filen.
   • Kan visa: Alla som kan öppna den delade länken kan visa och kommentera på filen, men inte redigera den.
highlighter icon

Obs! Dessa inställningar tillämpas inte om du delar från en mobil enhet eller när du kopierar och klistrar in en länk från adressfältet.

Ändringarna i standardinställningarna tillämpas inte på befintliga delade länkar. Endast nya länkar använder den här inställningen.

Så här ändrar du en medlems åtkomst till en delad mapp

Ändra en medlems åtkomst till en delad mapp:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll muspekaren över mappen du vill ändra behörighet för och klicka på Dela.
 3. Klicka på Vem har åtkomst.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid en medlems namn för att hantera deras åtkomst.
 5. Välj Kan redigeraKan visa eller Ta bort.
  • Om du väljer Ta bort väljer du om du vill lämna en kopia av den delade mappen hos medlemmen. Tryck sedan på Ta bort igen.
 1. Öppna Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac).
 2. Högerklicka på mappen du vill hantera.
 3. Välj Dela ... bredvid Dropbox-ikonen. 
 4. Klicka på Vem har åtkomst.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid en medlems namn för att hantera deras åtkomst.
 6. Välj Kan redigera, Kan visa, eller Ta bort.
  • Om du väljer Ta bort väljer du om du vill lämna en kopia av den delade mappen hos medlemmen. Tryck sedan på Ta bort igen.
 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på ”” (vertikal ellips på Android) eller ”” (ellips på iOS) bredvid mappen som du vill ändra.
 3. Tryck på Hantera åtkomst (Android) eller Mappinställningar (iOS).
 4. Tryck på området under [x] medlemmar.
 5. Tryck på en medlems namn för att hantera deras åtkomst
  • Tryck på Användarbehörighet (Android) eller tryck på Åtkomst (iOS) för att välja Kan redigera eller Kan visa.
  • Om du vill ta bort medlemmar trycker du på Ta bort medlem och sedan på Ta bort medlem igen (Android) eller tryck på Ta bort åtkomst och sedan på Ta bort åtkomst igen (iOS).
highlighter icon

Obs! Om du beviljar åtkomst för redigering eller visning av en överordnad mapp kommer den åtkomstnivån också att ges till alla undermappar i den överordnade mappen.

Hindra medlemmar att bjuda in andra till en delad mapp

Är du ägaren till en delad mapp kan du hindra medlemmar från att bjuda in andra till mappen.

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll muspekaren över mappen du vill ändra behörighet för och klicka på Dela.
 3. Klicka på kugghjulsikonen längst upp till höger.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Hantera åtkomst
 5. Välj Teammedlemmar som kan redigera eller Endast ägaren.
 6. Klicka på Spara.
 1. Öppna Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac).
 2. Högerklicka på mappen du vill hantera.
 3. Välj Dela ... bredvid Dropbox-ikonen. 
 4. Klicka på kugghjulsikonen längst upp till höger.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Hantera åtkomst.
 6. Välj Teammedlemmar som kan redigera eller Endast ägaren.
 7. Klicka på Spara.

Android

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på ” (vertikal ellips) bredvid mappen du vill hantera.
 3. Tryck på Hantera åtkomst.
 4. Tryck på Vem kan hantera medlemskap för denna mapp.
 5. Välj Alla med redigeringsåtkomst eller Endast ägaren.
   

iOS

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Tryck på ikonen med tre punkter ”” bredvid mappen som du vill hantera.
 3. Tryck på Mappinställningar.
 4. Tryck på Vem kan hantera medlemskap för denna mapp
 5. Välj Alla med redigeringsåtkomst eller Endast ägaren.

Vad är en behörighetskonflikt?

En behörighetskonflikt inträffar när du försöker lägga till en fil i en mapp du inte har åtkomst till. När detta händer kommer Dropbox att skapa en ny mapp i teammedlemsmappen med namnet ”[filnamn] (behörighetskonflikter)”.

Hur löser jag en behörighetskonflikt?

Det bästa sättet att åtgärda en behörighetskonflikt är att begära redigeringsbehörighet för den ursprungliga mappen och sedan lägga till din fil. Därefter kan du radera behörighetskonfliktfilen. 

Om du vill få redigeringsbehörighet för en mapp kan du begära det direkt från filens ägare. Du kan även kontakta administratören om du inte vet vem som äger filen. 

Om du äger den delade mappen kan du följa instruktionerna ovan för att ändra mappbehörigheterna så att fler personer kan redigera.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp