Hitta Dropbox-mappen på en dator

Uppdaterat Mar 22, 2024
person icon

Informationen i den här artikeln gäller för alla Dropbox-kunder.

När du har installerat Dropbox-klienten kan du hitta standardplatsen för Dropbox i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac). Den har namnet "Dropbox".

Du kan dock ha valt en annan plats för den eller flyttat den. Om så är fallet följer du dessa steg för att hitta den:

Windows

 1. Öppna Windows Utforskaren.
 2. Skriv %HOMEPATH%/Dropbox i adressfältet.
highlighter icon

Obs! Har du kopplat både ett personligt och ett jobbrelaterat Dropbox-konto måste du ange vilken Dropbox-mapp du försöker nå. Exempel:

- ~/Dropbox (personlig)

- ~/Dropbox (Acme Inc)

Mac OS

Om du kör Dropbox för macOS på File Provider:

 1. Öppna Finder och välj Gå till mapp … i menyn Gå.
 2. I dialogrutan som visas skriver du ~/Library/CloudStorage/Dropbox .
 3. Tryck på tangenten Retur.

Om du kör en tidigare versionshantering av macOS:

 1. Öppna Finder och välj Gå till mapp … i menyn Gå.
 2. I dialogrutan som visas skriver du ~/Dropbox/.
 3. Tryck på tangenten Retur.
   

Linux

Öppna en terminal och skriv cd ~/Dropbox.
 

Skapa en genväg till mappen Dropbox på datorn

För enklare åtkomst till Dropbox-mappen på datorn kan du skapa en genväg. Gör så här:

 1. Gå direkt till Dropbox-mappens plats.
 2. Högerklicka på Dropbox-mappen.
 3. Klicka på Skapa alias (eller Skapa länk på Linux).

Din genväg kommer att visas med alias bifogat till filens namn. Du kan flytta genvägen till den plats du vill lagra den på.

Så här letar du upp Dropbox mappsökvägar programmässigt

Dropbox-mappen finns som standard i din användarmapp. Om du flyttat Dropbox-mappen eller om du kopplat både en jobbrelaterad och en personlig Dropbox kan mappen finnas på en annan plats eller ha ett annat namn än Dropbox. Du kan hitta mappsökvägen programmässigt genom en JSON-fil.

highlighter icon

Obs! Om du kopplat dina arbetsrelaterade och personliga konton på den här datorn kommer din JSON-fil att visa två konton. JSON-filen har bara ett konto listat om du har ett konto eller om dina konton inte är kopplade på den här datorn.

I JSON-filerna nedan:

 • business/personal är typen av Dropbox-konto
 • host är en identifierare som unikt anger ett visst användarkonto och datorpar.
 • path är sökvägen till den här Dropbox-mappen

Välj operativsystem nedan för att se ytterligare anvisningar:

JSON-filen heter info.json och finns på någon av dessa båda sökvägar:

%APPDATA%\Dropbox\info.json
%LOCALAPPDATA%\Dropbox\info.json
I den här filen finns ett JSON-objekt som ser ut så här:

{

  {"personal":

      {"path": "/Users/<username>/Dropbox (Personal)",

      "host": 123456789, 

      "is_team": false, 

      "subscription_type": "Basic"},

   {"business": 

      {"path": "/Users/<username>/Dropbox (<business name>)", 

      "host": 123456789, 

      "is_team": true, 

      "subscription_type": "Business"}

}
JSON-filen heter info.json och finns här:
  ~/.dropbox/info.json
I den här filen finns ett JSON-objekt som ser ut så här:

 {

  {"personal":

      {"path": "/Users/<username>/Dropbox (Personal)",

      "host": 123456789, 

      "is_team": false, 

      "subscription_type": "Basic"},   {"business": 

      {"path": "/Users/<username>/Dropbox (<business name>)", 

      "host": 123456789, 

      "is_team": true, 

      "subscription_type": "Business"}

  }
JSON-filen heter info.json och finns här:
~/.dropbox/info.json
I den här filen finns ett JSON-objekt som ser ut så här:

"personal": {

    "path": /home/<username>/Dropbox

    "host": 123456789,

    "is_team": false

    "subscription_type": "Basic"

  }
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp