Vad är den dolda ”Dropbox”-mappen?

Uppdaterat Sep 25, 2023

Ibland kan du se en ”.dropbox”-fil i Dropbox-mappen på din dator eller en andra version av Dropbox-huvudmappen. Det här är dolda filer och mappar, och du ser dem bara i två fall:

warning icon

Viktigt: Vi rekommenderar starkt att du inte raderar någon ”.dropbox”-mapp eller -fil däri. Om du raderar dem kan du oavsiktligt lämna eller duplicera en delad mapp i din Dropbox. Om du inte vill se dem kan du följa instruktionerna nedan för att inte längre visa dolda mappar.

Varför visas dolda mappar när man byter namn på Dropbox-mappen?

Om Dropbox-mappen på datorn har bytt namn skapar Dropbox-appen en dold mapp med det gamla mappnamnet (”Dropbox”). Detta kallas för en ”symbolisk länk”. En symbolisk länk är en fil som leder till en annan fil på datorn.

Viktiga anmärkningar om dold mappar med symboliska länkar

Om Dropbox huvudmapp har bytt namn är det bäst att låta den dolda mappen med symboliska länkar vara. En del program på datorn kan vara beroende av den ursprungliga sökvägen till Dropbox-mappen för att fungera.

Mappen med symboliska länkar använder inget lagringsutrymme på datorn eller på Dropbox.

Raderas filer i Dropbox-mappen med symboliska länkar raderas även den ursprungliga filen. Raderas den dolda mappen med symboliska länkar raderas dock inte Dropbox huvudmapp med det nya namnet.

Om datorn är inställd på att visa dolda filer och mappar kan den här symboliska länken se ut som en sekundär Dropbox-mapp på datorn. Det är den inte. Den dolda mappen pekar istället på den nya Dropbox-mappen från den gamla platsen. Om du vill undvika att se dolda filer måste du ändra enhetens inställningar.

Sluta visa dolda filer

Windows

Kontrollera om din Windows-dator är inställd på att visa dolda filer.

Mac

Så här undviker du att se dolda filer:

  1. Öppna programmet Kommandotolken på datorn.
  2. Kopiera och klistra in koden nedan i Kommandotolken-fönstret.
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles NO

3.  Tryck på Enter/Retur på tangentbordet.

Varför skapar Dropbox dolda filer?

Dropbox sparar information om din huvudmapp och dina delade mappar i Dropbox. Den här informationen sparas i mappar med namnet ”.dropbox” i Dropbox huvudmapp, eller i en överordnad delad mapp (dvs. en delad med andra filer och mappar i den).

Du ser inte de här mapparna om du inte har aktiverat visning av dolda filer och mappar i operativsystemet.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp