Använda Dropbox Passwords

Dropbox Passwords finns tillgängligt för alla kunder som använder Dropbox Basic, Plus, Family, Professional, Standard, Advanced och Enterprise. Om du är med i ett team som har ett förhandlat avtal eller HIPAA BAA kan du behöva skriva under ett tillägg för att använda Dropbox Passwords.

Dropbox Passwords är ett webbläsartillägg och en mobilapplikation från Dropbox. Den här artikeln beskriver hur du använder Dropbox Passwords till att spara dina kontons inloggningar, säkerhetskoder och betalkort, synkronisera dem på olika enheter och fylla i dem automatiskt eller föreslå lösenord när du loggar in på webbplatser och i mobila applikationer. Du kan även använda Dropbox Passwords för att övervaka säkerheten för dina konton.

Använder du inte Dropbox Passwords än? Se hur Dropbox hjälper dig att lagra och synka lösenord.

Avsnitt i den här artiklen:

Lägga till eller redigera kontoinloggningar och betalkort

Du kan lägga till kontoinloggningar och betalkort i Dropbox Passwords, samt alla anteckningar kopplade till dina konton och betalkort som du vill komma ihåg. Du kan även spara säkerhetskoder som används vid tvåstegsverifiering genom att redigera en kontoinloggning. Du kan redigera dina kontoinloggningar och betalkort när som helst.

 • Om du vill lägga till eller redigera i webbläsartillägget öppnar du det och klickar på Lägg till eller Redigera. Uppdatera lämpliga fält och klicka sedan på Spara.
  • Obs! Webbläsartillägget sparar användarnamn och lösenord automatiskt när du skapar eller loggar in på ett konto på en webbplats. 
 • Om du vill lägga till eller redigera i mobilapplikationen öppnar du den och trycker på ”+” (plustecknet) för att lägga till eller på ”” (ellips) bredvid namnet på inloggningen eller betalkortet och Redigera för att redigera. Uppdatera lämpliga fält och klicka sedan på Spara.

Ta bort kontoinloggningar och betalkort

Om du vill ta bort en kontoinloggning eller ett betalkort i webbläsartillägget eller mobilapplikationen klickar eller trycker du på ”” (ellips) vid kontot som du vill ta bort samt klickar eller trycker på Ta bort.

Läs om hur du använder Dropbox Passwords intrångsövervakning för att se om dina konton har blivit utsatta för risker.

Få förslag på starka lösenord

Dropbox Passwords kan föreslå starka lösenord. 

Så här får du ett starkt lösenordsförslag:

 1. Öppna webbläsartillägget Dropbox Passwords eller mobilapplikationen.
 2. Klicka på Lägg till (webbläsartillägg) eller tryck på ”+ (plustecken, på den mobila enheten).
 3. Klicka på Lägg till ny eller tryck på Lägg till inloggning.
 4. Endast mobil: Välj en tjänst eller lägg till en egen.
 5. Klicka eller tryck på Föreslå ett starkt lösenord under fältet Lösenord.
  • Klicka eller tryck på kugghjulsikonen för att ändra längden och antalet siffror och symboler i lösenordet.
 6. Klicka eller tryck på Spara.

Från lösenordsfältet:

 1. Börja skapa ett nytt konto på en webbplats.
 2. Klicka på Dropbox Passwords ikon som visas i lösenordets textruta. En rullgardinsmeny med ett föreslaget lösenord visas.
 3. Klicka på Använd lösenord.
 4. Fortsätt att skapa kontot.

Dela kontoinloggningar och betalkort

Du kan dela kontoinloggningar och betalkort med andra Dropbox Passwords-användare som har verifierat sitt Dropbox-konto.

Så här delar du en kontoinloggning eller ett betalkort:

 1. Öppna webbläsartillägget Dropbox Passwords eller mobilapplikationen.
 2. Klicka på ”” (ellips) vid kontot som du vill dela.
 3. Klicka på Delning.
 4. Ange e-postadressen till personen (eller personerna) som du vill dela med.
 5. Klicka på Delning.

Så här tar du bort någons åtkomst till en kontoinloggning eller betalkort:

 1. Öppna webbläsartillägget Dropbox Passwords eller mobilapplikationen.
 2. Klicka på ”” (ellips) vid kontot som du vill ta bort någon från.
 3. Klicka på Delning.
 4. Klicka på Du och [namn på person med åtkomst].
 5. Klicka på ”” (ellips) bredvid namnet på personen du vill ta bort.
 6. Klicka på Ta bort åtkomst.
 7. Klicka på Ja, ta bort.

Om du vill se alla kontoinloggningar och betalkort som du har delat med någon:

 1. Öppna webbläsartillägget Dropbox Passwords.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Preferenser.
 4. Klicka på Delning.
 5. Klicka på namnet på personen som du vill se.

Importera kontoinloggningar

Om du har sparat kontoinloggningar i en webbläsare eller en CSV-fil från en annan lösenordshanterare kan du importera dem i webbläsartillägget Dropbox Passwords.

Obs! 

 • Kolumnerna i CSV-filen måste märkas så att Dropbox Passwords kan importera informationen. Även om Dropbox Passwords känner igen ett antal etiketter rekommenderar vi att du märker dem med Namn, Lösenord, Användarnamn, Anteckningar och URL.
 • Dropbox Passwords har inte stöd för import av lösenord från Safari.

Så här importerar du kontoinloggningar:

 1. Öppna webbläsartillägget Dropbox Passwords.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Preferenser.
 4. Klicka på Importera.
 5. Klicka på Lösenordshanterare eller webbläsaren du vill importera från.
 6. Klicka på Välj .CSV och välj din CSV-fil.
 7. Klicka på Importera.

Läs mer om att importera användarnamn och lösenord för konton.

Exportera kontoinloggningar och betalkort

Du kan exportera alla dina kontoinloggningar och betalkort från Dropbox Passwords som en CSV-fil när du vill, även om du har nedgraderat ditt Dropbox-konto till Basic eller gått med i ett Dropbox Business-team.

Så här exporterar du från webbläsartillägget:

 1. Öppna webbläsartillägget Dropbox Passwords.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Preferenser.
 4. Klicka på fliken Konto.
 5. Klicka på Export.
 6. Klicka på Exportera för att bekräfta.

Exporterar kontona från mobilappen:

 1. Öppna mobilappen Dropbox Passwords.
 2. Tryck på kugghjulsikonen.
 3. Tryck på Exportera.
 4. Tryck på Exportera för att bekräfta.

Administratörer: Övervaka teamets säkerhetspoäng för teamlösenord

Vissa typer av administratörer kan se säkerhetspoängen för teamets lösenord i adminkonsolen, inklusive varje medlems lösenordspoäng, antalet svaga eller återanvända lösenord de lagrar och hur många potentiella intrång som har förekommit för deras uppgifter.

Obs! Administratörer kan inte se teammedlemmars lösenord eller uppgifter.

Så här visar du säkerhetspoängen för teamets lösenord:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen på sidomenyn till vänster.
 3. Klicka på Säkerhet.
 4. Klicka på Lösenord.

Säkerhetspoängen för teamets lösenord visas högst upp på sidan. 

Du kan även se lösenordspoäng för enskilda teammedlemmar. Om en teammedlem använder Dropbox Passwords ser du lösenordspoäng bredvid deras mejladress, vilket bidrar till hela säkerhetspoängen för teamets lösenord. Om en teammedlem har en låg lösenordspoäng rekommenderar vi att du ber den personen att uppdatera sina lösenord.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!