Jak korzystać z Dropbox Passwords

Zaktualizowano Mar 28, 2024
person icon

Funkcja Dropbox Passwords jest dostępna dla klientów korzystających z Dropbox Basic, Plus, Family, Professional, Standard, Advanced i Enterprise. Jesteś należysz do zespołu z wynegocjowaną umową lub umową o partnerstwie biznesowym dotyczącą ustawy HIPAA, konieczne może być podpisanie aneksu, aby korzystać z Dropbox Passwords.

Dropbox Passwords to rozszerzenie przeglądarki oraz aplikacja mobilna stworzone przez Dropbox. Niniejszy artykuł wyjaśnia, jak wykorzystywać Dropbox Passwords do zapisywania loginów do kont, kodów zabezpieczających i kart płatniczych, synchronizowania ich na swoich urządzeniach oraz automatycznego uzupełniania lub proponowania haseł, gdy logujesz się do witryn i aplikacji mobilnych. Przy użyciu Dropbox Passwords możesz także monitorować bezpieczeństwo swoich kont.
 

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Dropbox Passwords, dowiedz się, jak pobrać i zainstalować rozszerzenie przeglądarki oraz aplikację mobilną i zalogować się do nich. Jeśli masz określone pytanie dotyczące tej funkcji, np. czy można odinstalować Passwords, przeczytaj Często zadawane pytania dotyczące Dropbox Passwords.
 

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox Passwords? Zobacz, jak Dropbox pomaga Ci przechowywać i synchronizować hasła.

Dodawanie lub edycja loginów do kont oraz kart płatniczych

Do Dropbox Passwords możesz dodawać loginy do kont oraz karty płatnicze, a także dowolne uwagi dotyczące Twoich kont i kart płatniczych, które chcesz zapamiętać. Możesz także zapisać kody zabezpieczające używane w weryfikacji wieloetapowej, edytując login do konta. W każdej chwili możesz edytować loginy do konta i karty płatnicze.

Aby dodać lub edytować w rozszerzeniu przeglądarki: 

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki. 
 2. Kliknij Dodaj lub Edytuj
 3. Zaktualizuj odpowiednie pola, a następnie kliknij Zapisz.
highlighter icon

Uwaga: rozszerzenie przeglądarki automatycznie zapisze nazwy użytkowników i hasła podczas tworzenia lub logowania się do konta w witrynie internetowej. 

Aby dodać lub edytować w aplikacji mobilnej:  

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox Passwords.
 2. Stuknij „+” (znak plus), aby dodać dane, lub stuknij „” (wielokropek) obok loginu lub karty płatniczej i Edytuj, aby je edytować. 
 3. Zaktualizuj odpowiednie pola, a następnie kliknij Zapisz.

Usuwanie loginów do kont i kart płatniczych

Aby usunąć login do konta lub kartę płatniczą w rozszerzeniu przeglądarki lub w aplikacji mobilnej, kliknij lub stuknij „” (wielokropek) obok konta, które chcesz usunąć, i kliknij lub stuknij Usuń.
 

Dowiedz się, jak korzystać z monitorowania naruszeń Dropbox Passwords, aby sprawdzić, czy Twoje konta nie zostały naruszone.

Propozycje silnych haseł

Dropbox Passwords może proponować silne hasła. 

Aby otrzymać propozycję silnego hasła:

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords.
 2. Kliknij Dodaj.
 3. Kliknij Dodaj nowy.
 4. Kliknij opcję Zaproponuj silne hasło w polu Hasło
  • Kliknij ikonę koła zębatego, aby zmienić długość i liczbę cyfr oraz symboli w haśle.
    
 5. Kliknij Zapisz.

Aby otrzymać propozycję silnego hasła w aplikacji mobilnej:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox Passwords.
 2. Stuknij „+ (znak plus).
 3. Stuknij Dodaj login.
 4. Wybierz usługę lub dodaj własną.
 5. Stuknij Zaproponuj silne hasło w polu Hasło .
  • Stuknij ikonę koła zębatego, aby zmienić długość i liczbę cyfr oraz symboli w haśle.
    
 6. Stuknij Zapisz.

Aby otrzymać propozycję silnego hasła w polu hasła:

 1. Rozpocznij tworzenie nowego konta w witrynie.
 2. Kliknij ikonę Dropbox Passwords, która pojawia się w polu tekstowym hasła. Pojawi się rozwijane menu z proponowanym hasłem.
 3. Kliknij opcję Użyj hasła.
 4. Kontynuuj tworzenie konta.

Udostępnianie loginów do kont i kart płatniczych

Możesz udostępniać loginy do kont oraz karty płatnicze innym użytkownikom Dropbox Passwords, którzy mają zweryfikowane konto Dropbox.

Udostępnianie loginu do konta lub karty płatniczej

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords lub aplikację mobilną.
 2. Kliknij „” (wielokropek) obok konta, które chcesz udostępnić.
 3. Kliknij Udostępnij.
 4. Wpisz adres e-mail lub imię i nazwisko osoby (lub osób), którym chcesz udostępnić.
 5. Kliknij Udostępnij.

Usuwanie dostępu innej osoby do loginu do konta lub karty płatniczej

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords lub aplikację mobilną.
 2. Kliknij „” (wielokropek) obok konta, do którego dostęp innej osoby chcesz usunąć.
 3. Kliknij Udostępnij.
 4. Kliknij Ty i [imię i nazwisko osoby z dostępem].
 5. Kliknij „” (wielokropek) obok imienia i nazwiska osoby, którą chcesz usunąć.
 6. Kliknij Usuń prawa dostępu.
 7. Kliknij Tak, usuń.

Zobacz wszystkie udostępniane innej osobie loginy do kont oraz karty płatnicze

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Preferencje.
 4. Kliknij Udostępnianie.
 5. Kliknij imię i nazwisko osoby, którą chcesz wyświetlić.

Importowanie loginów do kont

Jeśli masz zapisane loginy do kont w przeglądarce lub pliku CSV z innego menedżera haseł, możesz zaimportować je do rozszerzenia przeglądarki Dropbox Passwords.

 

highlighter icon

Uwagi: 

 • Kolumny w pliku CSV muszą być oznaczone etykietami, aby aplikacja Dropbox Passwords wiedziała, jak zaimportować te dane. Chociaż Dropbox Passwords może rozpoznać całą gamę etykiet, zalecamy etykiety: „Nazwa”, „Hasło”, „Nazwa użytkownika”, „Notatki” oraz „URL”.
 • Dropbox Passwords nie obsługuje importu haseł z przeglądarki Safari.

Aby zaimportować loginy do kont:

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Preferencje.
 4. Kliknij Importuj.
 5. Kliknij Menedżera haseł lub przeglądarkę, z których chcesz importować.
 6. Kliknij Wybierz plik .CSV, a następnie wybierz plik CSV.
 7. Kliknij Importuj.

Dowiedz się więcej o importowaniu nazw użytkowników oraz haseł.

Eksportowanie loginów do kont oraz kart płatniczych

Możesz wyeksportować wszystkie swoje loginy do kont oraz karty płatnicze z Dropbox Passwords jako plik CSV, nawet jeśli zmienisz taryfę konta Dropbox na Basic lub dołączysz do zespołu Dropbox.

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Preferencje.
 4. Wybierz kartę Konto.
 5. Kliknij Eksportuj.
 6. Kliknij Eksportuj, aby potwierdzić.
 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox Passwords.
 2. Stuknij ikonę koła zębatego.
 3. Stuknij Eksportuj.
 4. Stuknij Eksportuj, aby potwierdzić.

Administratorzy: monitorowanie poziomu bezpieczeństwa haseł swojego zespołu

Niektórzy administratorzy mogą wyświetlać w konsoli administratora siłę haseł swojego zespołu. Obejmuje to siłę haseł każdego członka zespołu, liczbę przechowywanych słabych lub ponownie używanych haseł oraz liczbę potencjalnych naruszeń ich poświadczeń.
 

Aby zobaczyć siłę haseł swojego zespołu:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu danych logowania administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie.
 3. Kliknij Bezpieczeństwo.
 4. Kliknij Siła hasła.

Zobaczysz wynik siły haseł swojego zespołu.

Możesz także zobaczyć siłę haseł poszczególnych członków zespołu. Jeśli członek zespołu korzysta z Dropbox Passwords, obok jego adresu e-mail zobaczysz siłę hasła, która wpływa na łączny wynik siły haseł całego zespołu. Jeśli członek zespołu ma niską siłę haseł, zalecamy skontaktowanie się z nim w celu zasugerowania aktualizacji haseł.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności