Monitorowanie naruszeń bezpieczeństwa Dropbox Passwords

Zaktualizowano Aug 13, 2023
person icon

Funkcja Dropbox Passwords jest dostępna dla klientów korzystających z Dropbox Basic, Plus, Family, Professional, Standard, Advanced i Enterprise. Jesteś należysz do zespołu z wynegocjowaną umową lub umową o partnerstwie biznesowym dotyczącą ustawy HIPAA, konieczne może być podpisanie aneksu, aby korzystać z Dropbox Passwords.

Monitorowanie kont w Dropbox Passwords pomaga zapewnić ich bezpieczeństwo. Gdy zdecydujesz się na monitorowanie naruszeń bezpieczeństwa, będziesz otrzymywać powiadomienia, jeśli konto powiązane z Twoim adresem e-mail zostanie narażone na niebezpieczeństwo i istnieje zwiększone ryzyko, że uzyska do niego dostęp ktoś niepożądany.

Na pulpicie bezpieczeństwa Dropbox Passwords możesz sprawdzić, które z Twoich kont (jeśli w ogóle) zostały naruszone. Możesz również zobaczyć inne ważne szczegóły, takie jak: naruszona strona internetowa, data naruszenia, liczba osób, których dotyczy problem, oraz jakie dane potencjalnie wyciekły podczas naruszenia. Nastąpi też przekierowanie do witryny naruszonego konta w celu zmiany hasła. 

highlighter icon

Uwaga: Dropbox Passwords korzysta z szyfrowania z wykorzystaniem wiedzy zerowej. Oznacza to, że nie możemy zobaczyć danych uwierzytelniających przechowywanych na Twoim koncie.

Konfiguracja monitorowania naruszeń

W dowolnym momencie możesz włączyć lub wyłączyć monitorowanie naruszeń.

Aby włączyć monitorowanie naruszeń:

 1. Upewnij się, że Twoje loginy do kont zostały dodane do Dropbox Passwords
 2. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords.
 3. Kliknij swoje inicjały w prawym górnym rogu. Pojawi się menu rozwijane.
 4. W menu kliknij Pulpit bezpieczeństwa.
 5. Kliknij Rozpocznij monitorowanie. Pojawi się komunikat z potwierdzeniem. 
 6. Kliknij OK.  
highlighter icon

Uwaga: monitorowane mogą być tylko zweryfikowane adresy e-mail. Aby zweryfikować adres e-mail, przejdź do pulpitu bezpieczeństwa, kliknij Zweryfikuj obok adresu e-mail, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Adresy e-mail, które zostały już zweryfikowane, są oznaczone jako Potwierdzone

Aby wyłączyć/zatrzymać monitorowanie naruszeń dla wszystkich kont:

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords.
 2. Kliknij swoje inicjały w prawym górnym rogu. Pojawi się menu rozwijane.
 3. W menu rozwijanym kliknij Pulpit bezpieczeństwa.
 4. Kliknij Zatrzymaj monitorowanie po prawej stronie.
 5. Kliknij Zatrzymaj monitorowanie.

Pojawi się komunikat z potwierdzeniem.

Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności