Monitorowanie naruszeń bezpieczeństwa Dropbox Passwords

Funkcja Dropbox Passwords jest dostępna dla klientów korzystających z Dropbox Basic, Plus, Family, Professional, Standard, Advanced i Enterprise. Jesteś należysz do zespołu z wynegocjowaną umową lub umową o partnerstwie biznesowym dotyczącą ustawy HIPAA, konieczne może być podpisanie aneksu, aby korzystać z Dropbox Passwords.

Monitorowanie kont w Dropbox Passwords pomaga zapewnić ich bezpieczeństwo. Gdy zdecydujesz się na monitorowanie naruszeń bezpieczeństwa, będziesz otrzymywać powiadomienia, jeśli konto powiązane z Twoim adresem e-mail zostanie narażone na niebezpieczeństwo i istnieje zwiększone ryzyko, że uzyska do niego dostęp ktoś niepożądany.

Na pulpicie bezpieczeństwa Dropbox Passwords możesz sprawdzić, które z Twoich kont (jeśli w ogóle) zostały naruszone. Możesz również zobaczyć inne ważne szczegóły, takie jak: naruszona strona internetowa, data naruszenia, liczba osób, których dotyczy problem, oraz jakie dane potencjalnie wyciekły podczas naruszenia. Nastąpi też przekierowanie do witryny naruszonego konta w celu zmiany hasła. 

Uwaga: Dropbox Passwords korzysta z szyfrowania z wykorzystaniem wiedzy zerowej. Oznacza to, że nie możemy zobaczyć danych uwierzytelniających przechowywanych na Twoim koncie.

Jeszcze nie korzystasz z Dropbox Passwords? Zobacz, jak Dropbox pomaga Ci przechowywać i synchronizować hasła.

Konfiguracja monitorowania naruszeń

W dowolnym momencie możesz włączyć lub wyłączyć monitorowanie naruszeń.

Aby włączyć monitorowanie naruszeń:

 1. Upewnij się, że Twoje loginy do kont zostały dodane do Dropbox Passwords
 2. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords.
 3. Kliknij swoje inicjały w prawym górnym rogu. Pojawi się menu rozwijane.
 4. W menu kliknij Pulpit bezpieczeństwa.
 5. Kliknij Rozpocznij monitorowanie. Pojawi się komunikat z potwierdzeniem. 
 6. Kliknij OK.  

Uwaga: monitorowane mogą być tylko zweryfikowane adresy e-mail. Aby zweryfikować adres e-mail, przejdź do pulpitu bezpieczeństwa, kliknij Zweryfikuj obok adresu e-mail, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Adresy e-mail, które zostały już zweryfikowane, są oznaczone jako Potwierdzone.

Aby wyłączyć/zatrzymać monitorowanie naruszeń dla wszystkich kont:

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords.
 2. Kliknij swoje inicjały w prawym górnym rogu. Pojawi się menu rozwijane.
 3. W menu kliknij Pulpit bezpieczeństwa.
 4. Kliknij Zatrzymaj monitorowanie po prawej stronie.
 5. Kliknij Zatrzymaj monitorowanie.

Pojawi się komunikat z potwierdzeniem.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.