Często zadawane pytania dotyczące Dropbox Passwords

Funkcja Dropbox Passwords jest dostępna dla klientów korzystających z Dropbox Basic, Plus, Family, Professional, Standard, Advanced i Enterprise. Jesteś należysz do zespołu z wynegocjowaną umową lub umową o partnerstwie biznesowym dotyczącą ustawy HIPAA, konieczne może być podpisanie aneksu, aby korzystać z Dropbox Passwords.
Dropbox Passwords to rozszerzenie przeglądarki oraz aplikacja mobilna stworzone przez Dropbox. Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania o Dropbox Passwords.

Sekcje tego artykułu:

Ile loginów do kont i kart płatniczych mogę przechowywać za pomocą haseł Dropbox?

Liczba loginów do kont i kart płatniczych, które możesz przechowywać, oraz liczba urządzeń, na których używasz Dropbox Passwords, zależy od posiadanej taryfy. Sprawdź, jaką masz taryfę.

 • Użytkownicy Dropbox korzystający z taryfy Basic mogą przechowywać dowolną liczbę loginów i kart płatniczych oraz używać Dropbox Passwords na maksymalnie trzech urządzeniach.
 • Użytkownicy Dropbox korzystający z taryfy Plus, Professional, Family, Standard, Advanced lub Enterprise mogą przechowywać nieograniczoną liczbę loginów do kont oraz kart płatniczych i używać Dropbox Passwords na nieograniczonej liczbie urządzeń.
  • Uwaga: jeśli połączysz konto osobiste z kontem Dropbox Standard, Advanced lub Enterprise Twojego zespołu, na koncie osobistym będzie można również przechowywać tyle loginów i kart płatniczych, ile potrzebujesz, na dowolnej liczbie urządzeń.

Łączenie większej liczby urządzeń z Dropbox Passwords

Aby połączyć nowe urządzenie, pobierz na nim aplikację lub zainstaluj rozszerzenie przeglądarki i zaloguj się. Dropbox Passwords wyśle powiadomienie do wszystkich już połączonych urządzeń, aby potwierdzić próbę połączenia nowego urządzenia. 

 • Jeśli nie otrzymasz automatycznie potwierdzenia na swoich połączonych urządzeniach, otwórz aplikację lub rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords. Pojawi się prośba o potwierdzenie nowego urządzenia.
 • Jeśli nie masz połączonego urządzenia, Dropbox Passwords poprosi o wpisanie w odpowiedniej kolejności słów odzyskiwania otrzymanych przez Ciebie podczas konfiguracji. Poniżej dowiesz się więcej o słowach odzyskiwania.
 • Jeśli jesteś użytkownikiem konta Dropbox Basic i masz już trzy połączone urządzenia, musisz zmienić taryfę na wyższą, aby połączyć ich więcej. Każde połączone rozszerzenie przeglądarki lub aplikacja mobilna wlicza się do limitu urządzeń.

Odłączanie urządzeń od Dropbox Passwords

W celu odłączenia urządzenia od Dropbox Passwords postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zdalnie wylogować się z urządzenia.

Włączanie autouzupełniania

Możesz włączyć autouzupełnianie w Dropbox Passwords, aby automatycznie uzupełniać nazwy użytkowników i hasła na stronach internetowych i w aplikacjach. Aby to zrobić:

W rozszerzeniu przeglądarki:

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Preferencje.
 4. Kliknij Setup (Konfiguracja).
 5. Zaznacz pole Automatycznie uzupełniaj moje nazwy użytkownika i hasła podczas logowania do witryn internetowych.
  • Kliknij menu rozwijane i wybierz Zawsze, Zapytaj, czy zapisać lub Nigdy nie zapisuj, aby zarządzać zapisywaniem Twoich nazw użytkowników i haseł w Dropbox Passwords.

W aplikacji mobilnej:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox Passwords.
 2. Stuknij ikonę koła zębatego.
 3. Kliknij Włącz autouzupełnianie.
 4. Kliknij Przejdź do ustawień (Android) lub postępuj według instrukcji (iPhone/iPad).

Korzystanie z automatycznej blokady

Możesz ustawić automatyczną blokadę mobilnej aplikacji lub rozszerzenia przeglądarki Dropbox Passwords. W aplikacji mobilnej Dropbox Passwords wykorzystuje aktualnie wybraną funkcję zabezpieczenia do odblokowania urządzenia. W zależności od urządzenia i ustawień, może to być PIN, kod dostępu, rozpoznawanie twarzy, identyfikacja za pomocą odcisku palca lub inne funkcje numeryczne lub biometryczne.

Aby włączyć automatyczną blokadę w aplikacji mobilnej:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox Passwords.
 2. Stuknij ikonę koła zębatego.
 3. Włącz opcję Użyj automatycznej blokady.

Aplikacja będzie się blokować automatycznie po pięciu minutach braku aktywności lub za każdym razem, gdy urządzenie jest zablokowane.

Aby włączyć automatyczną blokadę w rozszerzeniu przeglądarki:

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Preferencje.
 4. Kliknij kartę Prywatność.
 5. Pod pozycją Automatyczna blokada kliknij Dodaj hasło.
 6. Podaj hasło.
 7. Kliknij Zapisz.
 8. Kliknij OK, aby potwierdzić, że automatyczna blokada jest włączona.
  • Aby ustawić automatyczne blokowanie aplikacji po określonym czasie, kliknij menu obok opcji Zablokuj po i wybierz 30 minut, 1 godzina, 2 godziny, 12 godzin, 24 godziny lub Nigdy. Jeśli nie wybierzesz żadnej opcji, aplikacja domyślnie blokuje się automatycznie po 12 godzinach.
  • Jeśli korzystasz z Dropbox Passwords na Chrome lub Microsoft Edge, możesz także zaznaczyć pole wyboru Zablokuj, gdy mój komputer przejdzie w stan uśpienia. Blokada będzie wówczas następowała automatycznie, gdy komputer przejdzie w stan uśpienia — niezależnie od wybranego czasu automatycznego blokowania.

Słowa odzyskiwania

Gdy po raz pierwszy skonfigurujesz Dropbox Passwords, pojawi się prośba o zapisanie 12 słów odzyskiwania.

Aby zapewnić dodatkowy poziom bezpieczeństwa, Dropbox Passwords wykorzystuje już połączone urządzenia do potwierdzenia nowych urządzeń przy ich łączeniu. Jeśli nie masz dostępu do uprzednio połączonych urządzeń, Dropbox Passwords poprosi o podanie słów odzyskiwania w ich początkowej kolejności. Jeśli ich nie masz, nie możesz zalogować się do nowych urządzeń i utracisz dostęp do konta Dropbox Passwords.

Wyświetlanie i zapisywanie słów odzyskiwania

Możesz w dowolnej chwili wyświetlać lub zapisywać słowa odzyskiwania z połączonego urządzenia.

Aby wyświetlić lub zapisać słowa odzyskiwania:

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Preferencje.
 4. Kliknij kartę Prywatność.
 5. Kliknij Wyświetl i zapisz moje słowa.
 6. Kliknij Zapisz PDF, aby zapisać swoje słowa, lub Zamknij, aby zamknąć okno.

Konto Dropbox Passwords po zmianie subskrypcji Dropbox

Jeśli obniżysz taryfę konta na Dropbox Basic, zachowasz dostęp do konta Dropbox Passwords. Jednak nie będzie możliwe korzystanie z Dropbox Passwords na dodatkowych urządzeniach, jeśli połączono już ponad trzy.

Jeśli zmienisz taryfę na wyższą lub niższą wersji Plus, Professional i Family, zachowasz dostęp do swojego konta Dropbox Passwords i funkcja pozostanie w niezmienionym stanie.

Jeśli zmienisz taryfę swojego konta na konto zespołu Dropbox, które nie ma włączonej funkcji Dropbox Passwords, nadal będzie można wyeksportować nazwy użytkownika konta i hasła zapisane na koncie Dropbox Passwords, ale utracisz dostęp do Dropbox Passwords, w tym:

 • Możliwość wyświetlania, edycji, dodawania i usuwania nazw użytkowników i haseł
 • Synchronizacja między urządzeniami
 • Autouzupełnianie w witrynach i aplikacjach mobilnych
 • Możliwość usuwania wszelkich danych zapisanych na koncie Dropbox Passwords
  • Uwaga: Eksport nazw użytkowników i haseł nie powoduje ich usunięcia

Jeśli zmienisz konto z powrotem na Dropbox Plus, Professional lub Family, możesz ponownie aktywować konto Dropbox Passwords tylko na urządzeniu, które było wcześniej połączone, lub za pomocą słów odzyskiwania. Gdy to zrobisz, Twoje konto stanie się ponownie aktywne, a wszystkie informacje zapisane na koncie nadal tam będą.

Usuwanie konta Dropbox Passwords

Aby usunąć konto Dropbox Passwords, musisz usunąć konto Dropbox, ponieważ te dwa konta są połączone. Jeśli nie chcesz usuwać obu kont, możesz zamiast tego usunąć wszystkie informacje o koncie zapisane w Dropbox Passwords (łącznie z nazwami użytkowników, hasłami, adresami URL witryn i notatkami).

Resetowanie konta Dropbox Passwords

Jeśli zresetujesz swoje konto Dropbox Passwords, wszystkie dane konta zapisane w Dropbox Passwords (łącznie z nazwami użytkowników, hasłami, adresami URL witryn i notatkami) zostaną trwale usunięte ze wszystkich urządzeń. Połączone urządzenia zostaną odłączone, co oznacza, że aplikacja będzie nadal zainstalowana, ale wymagane będzie ponowne potwierdzenie urządzenia, aby można je było połączyć i zalogować.

Aby zresetować konto w rozszerzeniu przeglądarki:

 1. Otwórz rozszerzenie przeglądarki Dropbox Passwords.
 2. Kliknij swojego awatara (zdjęcie profilowe lub inicjały).
 3. Kliknij Preferencje.
 4. Kliknij kartę Konto.
 5. Kliknij Resetuj.
 6. Kliknij Kontynuuj.
 7. Jeśli chcesz eksportować konta przed zresetowaniem, kliknij Eksportuj. W przeciwnym razie kliknij Pomiń.
 8. Wprowadź swoje hasło do Dropbox Passwords.
 9. Kliknij Kontynuuj.
 10. Kliknij Resetuj.

Aby zresetować w aplikacji mobilnej:

 1. Otwórz aplikację mobilną Dropbox Passwords.
 2. Stuknij ikonę koła zębatego.
 3. kliknij Resetuj konto.
 4. Stuknij Resetuj, aby potwierdzić, że chcesz usunąć wszystkie swoje konta.

Aby zamiast tego usunąć konto Dropbox Passwords, musisz usunąć konto Dropbox, ponieważ te dwa konta są połączone adresem e-mail i hasłem.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.