Vanlige spørsmål om Dropbox Passwords

Dropbox Passwords er tilgjengelig for kunder med Dropbox Basic-, Plus-, Family-, Professional-, Standard-, Advanced- og Enterprise-abonnement. Hvis du er med i et team som har en forhandlet avtale eller en HIPAA BAA, må du kanskje underskrive et tillegg for å bruke Dropbox Passwords.
Dropbox Passwords er en nettleserutvidelse og mobilapp fra Dropbox. I denne artikkelen finner du svar på vanlige spørsmål om Dropbox Passwords.

Avsnitt i denne artikkelen:

Hvor mange kontopålogginger og betalingskort kan jeg lagre med Dropbox Passwords?

Antallet kontopåloggings-ID-er og betalingskort du kan lagre, og antallet enheter du kan bruke Dropbox Passwords på, avhenger av hvilket abonnement du har. Sjekk hvilket abonnement du har.

 • Hvis du har Dropbox Basic, kan du lagre så mange pålogginger og betalingskort du trenger og bruke Dropbox-passord på opptil tre enheter.
 • Hvis du bruker Dropbox Plus, Professional, Family, Standard, Advanced eller Enterprise, kan du lagre så mange pålogginger og betalingskort du trenger, og bruke Dropbox Passwords på så mange enheter du trenger.
  • Obs! Hvis du kobler en privatkonto til teamets Dropbox Standard-, Advanced- eller Enterprise-konto, vil din privatkonto også kunne lagre så mange pålogginger og betalingskort du trenger, på så mange enheter du trenger.

Hvordan kobler jeg flere enheter til Dropbox Passwords?

For å koble til en ny enhet må du laste ned appen eller installere nettleserutvidelsen på den nye enheten og logge på. Dropbox Passwords vil sende et varsel til alle enheter som allerede er koblet til for å bekrefte den nye enheten du prøver å koble til. 

 • Hvis du ikke mottar et varsel automatisk på de tilkoblede enhetene dine, åpner du Dropbox Passwords-appen eller -nettleserutvidelsen. Du blir bedt om å bekrefte den nye enheten.
 • Hvis du ikke har noen tilkoblet enhet, vil Dropbox Passwords be deg om å skrive inn gjenopprettingsordene du mottok under konfigureringen, i den opprinnelige rekkefølgen. Finn ut mer om gjenopprettingsord nedenfor.
 • Hvis du bruker Dropbox Basic og allerede har koblet til tre enheter, må du oppgradere abonnementet for å koble til flere enheter. Hver tilkoblede mobilapp eller nettleserutvidelse telles med blant enhetene dine.

Hvordan kobler jeg enheter fra Dropbox Passwords?

Vil du koble en enhet fra Dropbox Passwords, må du følge instruksjonene for å logge av en enhet eksternt.

Hvordan slår jeg på autofyll?

Du kan slå på autofyll i Dropbox Passwords for å fylle inn brukernavn og passord for kontoen din automatisk på nettsteder og apper. Slik gjør du det:

I nettleserutvidelsen:

 1. Åpne Dropbox Passwords-nettleserutvidelsen.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk Oppsett.
 5. Kryss av i boksen ved siden av Fyll brukernavnene og passordene mine automatisk inn når jeg logger på et nettsted.
  • Klikk på rullegardinknappen og velg Alltid, Be om å lagre eller Aldri lagre for å styre når Dropbox Passwords lagrer brukernavnene og passordene dine.

I mobilappen:

 1. Åpne Dropbox Passwords-mobilappen.
 2. Trykk på tannhjulikonet.
 3. Trykk på Slå på autofyll.
 4. Trykk på Gå til Innstillinger (Android) eller følg instruksjonene (iPhone/iPad).

Hvordan bruker jeg autolås?

Du kan velge at Dropbox Passwords-nettleserutvidelsen eller -mobilappen skal låses automatisk. I mobilappen bruker Dropbox Passwords enhetens nåværende, standard sikkerhetsfunksjon til å låse opp enheten din. Avhengig av enheten og innstillingene kan det være en PIN-kode, et passord, ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk-ID eller andre numeriske eller biometriske sikkerhetsfunksjoner.

Slik slår du på autolås i mobilappen:

 1. Åpne Dropbox Passwords-mobilappen.
 2. Trykk på tannhjulikonet.
 3. Slå på Bruk autolås.

Appen låses automatisk etter 5 minutters inaktivitet og når enheten låses.

Slik slår du på automatisk låsing i nettleserutvidelsen:

 1. Åpne Dropbox Passwords-nettleserutvidelsen.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Personvern-fanen.
 5. Under Lås automatisk klikker du på Legg til passordfrase.
 6. Skriv inn en passordfrase.
 7. Klikk Lagre.
 8. Klikk på OK for å bekrefte at autolås er slått på.
  • For å autolåse appen etter en bestemt tidsperiode, klikker du på rullegardinlisten ved siden av Lås etter og velger 30 minutter, 1 time, 2 timer, 12 timer, 24 timer eller Aldri. Appen autolåses etter 12 timer som standard hvis du ikke velger et alternativ.
  • Hvis du bruker Dropbox Passwords på Chrome eller Microsoft Edge, kan du også merke av i boksen for å slå på Lås når datamaskinen min går i hvilemodus. Appen vil da alltid låses når datamaskinen går i hvilemodus, uavhengig av autolås-perioden du valgte.

Hva brukes gjenopprettingsord til?

Når du konfigurerer Dropbox Passwords for første gang, blir du bedt om å ta vare på et sett med 12 gjenopprettingsord.

For å legge til et ekstra lag med sikkerhet bruker Dropbox Passwords enheter du allerede har koblet til, til å bekrefte nye enheter du vil koble til. Hvis du ikke har tilgang til noen tidligere tilkoblet enhet, vil Dropbox Passwords be om gjenopprettingsordene i den opprinnelige rekkefølgen. Hvis du ikke har dem, kan du ikke logge på nye enheter, og du mister tilgangen til Dropbox Passwords-kontoen din.

Hvordan viser og lagrer jeg gjenopprettingsordene mine?

Du kan vise og lagre gjenopprettingsordene dine når som helst på en tilkoblet enhet.

Slik viser og lagrer du gjenopprettingsordene dine:

 1. Åpne Dropbox Passwords-nettleserutvidelsen.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Personvern-fanen.
 5. Klikk på Se og lagre ordene dine.
 6. Klikk Lagre PDF for å lagre ordene eller Lukk for å lukke vinduet.

Hva skjer med Dropbox Passwords-kontoen min hvis jeg endrer Dropbox-abonnementet mitt?

Hvis du nedgraderer kontoen din til Dropbox Basic, beholder du tilgangen til Dropbox Passwords-kontoen din. Du vil imidlertid ikke kunne bruke Dropbox-passord på flere enheter hvis du allerede har koblet til tre eller flere.

Hvis du oppgraderer eller nedgraderer kontoen din til/fra Dropbox Plus, Professional og Family, beholder du tilgang til Dropbox Passwords-kontoen din, og den forblir nøyaktig den samme.

Hvis du oppgraderer til en Dropbox-team-konto som ikke har Dropbox Passwords slått på, vil du fremdeles kunne eksportere brukernavnene og passordene til kontoene du har lagret i Dropbox Passwords, men du mister tilgangen til Dropbox Passwords-funksjoner, blant annet:

 • Muligheten til å se, redigere, legge til eller fjerne brukernavn og passord
 • Synkronisering på tvers av enheter
 • Autofyll på nettsteder og i mobilapper
 • Muligheten til å slette all informasjon som er lagret i Dropbox Passwords-kontoen din
  • Obs! Brukernavn og passord slettes ikke ved å eksporteres

Hvis du endrer kontoen tilbake til Dropbox Plus, Professional eller Family, kan du aktivere Dropbox Passwords-kontoen din på nytt med gjenopprettingsordene dine eller en enhet du tidligere koblet til. Når du gjør dette, vil kontoen din bli aktiv igjen, og all informasjonen du har lagret på kontoen din, vil fortsatt være der.

Hvordan sletter jeg Dropbox Passwords-kontoen min?

For å slette Dropbox Passwords-kontoen din må du slette Dropbox-kontoen din, fordi de to kontoene er koblet sammen. Hvis du ikke vil slette begge kontoene, kan du fjerne all kontoinformasjonen du har lagret i Dropbox Passwords (deriblant brukernavn, passord, URL-adresser til nettsteder og notater) i stedet.

Hvordan tilbakestiller jeg Dropbox Passwords-kontoen min?

Hvis du tilbakestiller Dropbox Passwords-kontoen din, blir all kontoinformasjonen du har lagret i Dropbox Passwords (deriblant brukernavn, passord, URL-adresser til nettsteder og notater) slettet permanent fra alle enheter. De tilkoblede enhetene kobles fra, noe som betyr at appen fortsatt vil være installert, men du må bekrefte enheten på nytt for å koble den til og logge på igjen.

Slik tilbakestiller du kontoen din i nettleserutvidelsen:

 1. Åpne Dropbox Passwords-nettleserutvidelsen.
 2. Klikk på avataren din (profilbildet eller initialene).
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Konto-fanen.
 5. Klikk på Tilbakestill.
 6. Klikk på Fortsett.
 7. Hvis du vil eksportere kontoene dine før du tilbakestiller, klikker du på Eksporter. Ellers klikker du på Hopp over.
 8. Skriv inn passordfrasen din for Dropbox Passwords.
 9. Klikk på Fortsett.
 10. Klikk på Tilbakestill.

Slik tilbakestiller du i mobilappen:

 1. Åpne Dropbox Passwords-mobilappen.
 2. Trykk på tannhjulikonet.
 3. Trykk på Tilbakestill konto.
 4. Trykk på Tilbakestill for å bekrefte at du vil fjerne alle kontoene dine.

Hvis du vil slette Dropbox Passwords-kontoen i stedet, må du slette Dropbox-kontoen, siden de to kontoene er koblet sammen med samme e-post og passord.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!