Använda Dropbox webbplats

när du loggar in på dropbox.com har du åtkomst till alla filer och mappar på ditt Dropbox-konto. Du har även åtkomst till fil- och mappaktivitet, meddelanden, inställningar för onlinekonton och olika verktyg och funktioner, beroende på vilken plan du har. 

Högst upp på sidan ser du alternativ för att söka i innehåll, åtkomsthjälp och tillkännagivanden samt hantering av kontoinställningar. Använd sidomenyn till vänster för att snabbt flytta mellan filer och mappar.

Sökning, appar, meddelanden och inställningar

Längst upp på sidan hittar du följande:

Vänster sidomeny

Du hittar alla dina filer och mappar i vänstra sidomenyn. Vilka alternativ du ser kan bero på din kontotyp.

Start

Klicka på Start för att få snabb åtkomst till dina Föreslagna, Senaste och Stjärnmärkta filer och mappar. Ovanför fillistan kan du skapa nya filer och mappar, och ladda upp material från din dator.

Alla filer

Klicka på Alla filer för att få åtkomst till alla filer och mappar du har lagt till i ditt Dropbox-konto, inklusive material som är enbart online och som hanteras med selektiv synkning. Bläddra eller sortera dina filer och mappar och dela dem snabbt, förhandsgranska eller öppna dem. 

Klicka på högerpilen ”>” bredvid Alla filer för att expandera listan med alla dina mappar i den vänstra sidomenyn och snabbt organisera filerna.

När du klickar på Alla filer i den vänstra sidomenyn kan du göra följande från mitten av sidan:

 • Markera kryssrutan bredvid namnet på en fil eller mapp, eller håll muspekaren över den för att dela eller öppna den. Klicka på ikonen med tre punkter ”” för att se andra åtgärder.
 • Klicka på namnet på en mapp för att öppna den och se dess översikt och innehåll.
 • Klicka på namnet på en fil för att öppna förhandsgranskningen och se kommentarer, filaktivitet och andra alternativ.

Klicka på Ladda upp eller + Skapa för att lägga till och skapa filer och mappar. 

Klicka på Organisera om du vill använda Organisera flera filer, Ställ in namnkonventioner, Hitta dubbletter eller Lägg till automatiseringar.

Lämna in filer genom att klicka på ”...” (ellips) till höger om knappenOrganisera

För att se tidigare versioner av en fil eller mapp går du till versionshistorik.

Obs! Kunder med Dropbox Plus, Family, Professional, Standard, Advanced och Enterprise kan också få tillgång till Dropbox Rewind för att ångra ett större antal ändringar och återställa mappar eller hela konton till ett tidigare tillstånd.

Foton

Klicka på Foton för att visa, komma åt och snabbt hämta dina foton och videofiler på en plats. Foton och videor som du laddar upp i Dropbox-kontot visas automatiskt här.

Obs!  Foto -sidan är enbart tillgänglig för kunder med planerna Dropbox Basic, Plus, Family och Professional.

Delat

Få snabb åtkomst till alla filer och mappar som har delats med dig eller som du har delat med andra

 • Klicka på fliken Senaste längst upp på sidan för att se delat material efter datum.
 • Klicka på fliken Mappar eller Filer för att se delat material efter typ.
 • Klicka på fliken Länkar om du vill se filer och mappar som har delats med en länk.

Du kan skapa nya delade mappar genom att klicka på Delat i den vänstra sidomenyn och sedan på Skapa delad mapp ovanför listan över filer.

Filinlämningar

Hantera filinlämningar och kontrollera hur många avsändare som har svarat och hur många filer som lagts till.

 • Klicka på fliken Öppnade för att se filinlämningar som inte är färdiga. Klicka på "skicka mejl"-ikonen (pappersflygplan) bredvid filinlämningar för att dela den via mejl. Eller klicka på länkikonen (kedja) för att kopiera och dela en länk.
 • Klicka på fliken Stängda filinlämningar om du vill se filinlämningar som har gått ut eller som du stängt. Klicka på ikonen med tre punkter (…) bredvid namnet på en filinlämning om du vill öppna den på nytt.

Du kan skapa en ny filinlämning genom att klicka på Filinlämningar i sidomenyn och sedan klicka på Ny inlämning ovanför listan över filinlämningar.

Borttagna filer

Öppna filer och mappar du har raderat från ditt konto genom att klicka på Raderade filer i den vänstra sidomenyn. Du kan filtrera raderade filer efter datum, användare, enhet och mapp. 

 • Klicka på namnet på en fil eller mapp för att återskapa den. Om flera filer raderats samma dag kan du välja i en lista över filer som ska återskapas.

Obs! Hur länge Dropbox lagrar raderade filer beror på vilken plan du har. Läs mer om versionshistorik.

Adminkonsol

Administratör på teamnivå kan hantera medlemmar och inställningar från adminkonsolen. Vilka alternativ du ser i vänstra sidomenyn beror på kontotyp och administratörsroll.

 • Insikter: Se viktig statistik om teamets aktiviteter samt genvägar till vanliga administratörsåtgärder.
 • Medlemmar: Lägg till och hantera enskilda medlemmar i teamet.
 • Aktivitet: Övervaka och rapportera om teamets arbetsflöde.
 • Material: Hantera ditt teams delade mappar och teammappar.
 • Grupper: Övervaka och hantera både användarhanterade och företagshanterade grupper.
 • Säkerhet: Hantera säkerhetspolicyer för ditt team, inklusive säkerhetsvarningar, extern delning och lösenord.
 • Fakturering: Hantera din plan, visa fakturor, ändra faktureringsfrekvens eller uppdatera betalningsmetod.
 • Klassificerat: Hantera ditt teams policy för hemligstämpling.
 • Inställningar: Ändra inställningar för hela teamet, från medlemmar och säkerhet till delning, appar och tilläggsfunktioner.
 • Hjälp: Få tillgång till självbetjäningsresurser och kontakta Dropbox-support.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!