Hantera Dropbox kontoinställningar

Den här artikeln handlar om att hantera inställningar för hela kontot på dropbox.com. Kontoinställningar inkluderar inte enhetsspecifika inställningar för Dropbox-klienten.

Läs om hur du ändrar klientinställningarna.

Dropbox kontoinställningar hanteras online och gäller alla webbläsare och enheter du använder med Dropbox. Dina alternativ varierar beroende på plan, men inkluderar följande:

  • Profil och inställningar
  • Planer och fakturering
  • Lösenord, enheter och säkerhet
  • Meddelanden, anslutna appar och planspecifika funktioner

Så här får du åtkomst till dina kontoinställningar

Öppna Dropbox kontoinställningar:

  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
  3. Klicka på Inställningar. Genom att klicka på flikarna utmed överkanten på sidan får du åtkomst till fler inställningstyper. Läs mer om de olika flikarna och inställningarna nedan. 

Obs! Vissa typer av administratörer kan hantera inställningar för hela teamet i adminkonsolen.

Avsnitt i den här artiklen:

Allmänt

Grundläggande
Lägg till eller uppdatera profilbild, namn och mejladress. Om du har planen Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise finns även alternativ för att lägga till en sekundär mejladress och länka personliga och jobbrelaterade konton.

Information om var du arbetar
Om du har Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise kan du lägga till din jobbtitel och namnet samt storleken på organisationen.

Inställningar
Gör inställningar för språk, datum och tid och välj om du vill ha tidiga versioner av Dropbox-funktioner. Det går även att rensa manuellt tillagda kontakter, aktivera Dropbox systemtillägg, och använd enbart online-filer och -mappar

Funktioner
Om du har planen Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise finns även alternativ för att aktivera vissa funktioner, som Dropbox Passwords och Dropbox Vault.

Radera konto
Om du har planen Dropbox Standard, Advanced eller Enterprise kan du radera ditt Dropbox-konto. När du raderar ditt Dropbox-konto raderas alla dina data från dropbox.com och dina enheter kopplas bort från Dropbox. Det går inte att ångra radering av Dropbox-kontot.


Obs! Om du är medlem i ett Dropbox-team måste du kontakta administratören för att radera kontot.

Plan

Visa aktuell plan och tillgängliga uppgraderingsalternativ. Det går även att kontrollera tillgängligt lagringsutrymme – och om du har planen Basic, Plus, Family eller Professional kan du se hur du kan tjäna kostnadsfritt extrautrymme.

Fakturering

Om du har planen Dropbox Plus eller Professional eller ansvarar för en Family-plan går det att hantera betalningsmetod, faktureringsfrekvens och visa fakturor och kvitton. Vissa typer av administratörer har åtkomst till faktureringsinformation i adminkonsolen, beroende på administratörsroll.

Family

Om du är medlem i en Dropbox Family-plan går det att visa en lista över alla medlemmar i planen. Ansvariga för Family-planen får även bjuda in och ta bort planens medlemmar.

Säkerhet

Säkerhetskontroll
Kör verktyg för säkerhetskontroll för att granska mejladress, anslutna appar, enheter och lösenord. Om du har aktiverat tvåstegsverifiering (se nedan) går det även att kontrollera verifieringsapplikationer, telefonnummer eller säkerhetsnycklar kopplade till ditt konto.

Lösenord
Ändra lösenordet regelbundet för att skydda kontot. Om du glömmer lösenordet går det att återställa på sidan Glömt lösenord? eller genom att klicka på Glömt ditt lösenord? när du loggar in på dropbox.com

Tvåstegsverifiering
Konfigurera och hantera tvåstegsverifiering för att ge kontot ett extra säkerhetslager. Tvåstegsverifiering kräver att du anger en säkerhetsnyckel eller kod förutom lösenordet när du loggar in på Dropbox. När du har aktiverat tvåstegsverifiering enligt stegen finns möjlighet att ändra verifieringsmetoder, åtkomst till återställningskoder, lägga till en fysisk säkerhetsnyckel och återkalla betrodd status från kopplade enheter.


Obs! Om du är medlem i ett Dropbox-team kan administratören kräva tvåstegsverifiering.

Webbläsare
Ta reda på vilka webbläsare som för närvarande är inloggade på Dropbox-kontot, varifrån och när de var aktiva senast. Logga ut från de senaste sessionerna genom att klicka på X intill aktivitetens tidpunkt.

Enheter
Visa vilka enheter som är kopplade till ditt Dropbox-konto, var de befinner sig och när de var aktiva senast. Klicka på X intill en enhet för att ta bort kopplingen från ditt konto om du inte längre använder den. När du kopplar från en enhet, loggas du ut från Dropbox-kontot på den enheten och filer och mappar på den synkas inte med ändringar i dropbox.com eller i andra kopplade enheter. 

Paper mobila enheter
Koppla bort alla enheter som är inloggade på appen Dropbox Paper. Paper-dokument och -mappar lagras online, därför påverkar inte frånkoppling av enheter hur de uppdateras. Du måste logga in i appen Paper på nytt när du vill använda den.

Mobila kontakter
Om du har gett Dropbox mobilapp för iOS eller Android åtkomst till dina kontakter kan du ta bort dem från de föreslagna kontakterna i kontot. 

Meddelanden

Välj vilka mejl du vill få från Dropbox. Du kan välja eller välja bort meddelanden om fil- och kontoaktivitet samt om nyheter och uppdateringar från Dropbox.
Obs! Dessa inställningar gäller endast för mejl. Läs om hur du hanterar meddelanden på en stationär eller mobil enhet eller hur du stänger av kommentarsmeddelanden för vissa filer.

Anslutna appar

Hantera appar från tredje part som du har anslutit till Dropbox-kontot samt appar du har tillåtit att öppna och redigera material i Dropbox-kontot. Är du medlem i ett Dropbox-team kan administratören hantera en del appar för hela teamet. 

Standardappar

Välj hur du vill öppna vissa filtyper i Dropbox-kontot, till exempel Microsoft Office-filer och Paper-dokument.

Varumärkning

Om du är kund med Dropbox Professional, eller medlem i ett Dropbox-team, kan du använda varumärkesprofilerad delning för att visa varumärkets logotyp och namn när du delar filer och mappar med klienter.

Delningar

Du kan konfigurera standarden för hur du delar filer och mappar. Läs om hur du hanterar standarddelningsinställningar. 

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!