Så här ändrar du mejladressen för ditt Dropbox-konto

Uppdaterat Nov 07, 2023

Mejladressen som är kopplad till ditt Dropbox-konto är den adress du använder för att logga in på Dropbox och ta emot viktiga Dropbox-relaterade mejl.

Ändra mejladressen till ditt Dropbox-konto:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Sök efter mejladressen under fliken Allmänt.
 5. Klicka på Redigera bredvid din mejladress.
  • Om du ser Verifiera mejladress istället för Redigera måste du verifiera din mejladress innan du kan ändra den.
  • Om du ser en informationsikon (i inuti en cirkel) i stället för Redigera behöver du kontakta din administratör för att ändra mejladressen.
 6. Ange din nya e-postadress, bekräfta e-postadressen, och Dropbox-lösenordet.
 7. Klicka på Uppdatera e-postadress
  • Vi skickar ett verifieringsmejl till din nya mejladress.
 8. Öppna mejlet och klicka på Verifiera din mejladress.

Administratörer: Ändra en teammedlems mejladress

Är du Dropbox-teamadministratör kan du ändra mejladressen för en teammedlems Dropbox-konto. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com med autentiseringsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Medlemmar.
 4. Klicka på teammedlemmens namn vars mejladress du vill ändra.
 5. Bredvid den nuvarande mejladressen klickar du på Ändra och anger den nya mejladressen. 

Vi skickar ett mejl till medlemmens ursprungliga mejladress för att låta hen veta att en administratör för teamet har ändrat Dropbox-mejladressen.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp