Vad innebär det att en Dropbox-produkt är i alfa eller beta?

Uppdaterat Oct 04, 2023

Vi på Dropbox skapar och utforskar hela tiden nya produkter. Några av produkterna håller fortfarande på att utvecklas, men verkar vara mycket lovande, så vi vill ge dig chansen att prova dem. Vi använder flera olika namn för att hänvisa till dessa produkter, inklusive "tidig åtkomst", "alfa", "beta", "förhandsvisning" eller ord och fraser med liknande innebörd.

Dessa produkter har vanligtvis inte utsatts för samma testning av tillförlitlighet, tillgänglighet och säkerhet som andra Dropbox-produkter. Funktionerna de innehåller ändras också fortfarande. Om användarna inte gillar någon av produkterna så mycket som vi förväntar oss kan vi till och med upphöra att erbjuda den helt och hållet. På grund av detta ber vi att du är försiktig när du beslutar dig för när och om du använder en av dessa produkter.

Slutligen lyder dessa produkter under ytterligare servicevillkor. Om du har ett Dropbox-teamkonto gäller följande villkor för din användning av produkterna:

  • Betatjänster. Används efter kundens gottfinnande. Trots sådant som talar emot detta i detta avtal: (a) Kunden kan välja att använda Betatjänster efter eget gottfinnande; (b) Betatjänster kanske inte stöds och kan komma att ändras när som helst utan föregående varning; (c) Betatjänster är kanske inte lika tillförlitliga eller tillgängliga som tjänsterna; (d) för Betatjänster har inte samma säkerhetsåtgärder och granskning vidtagits som för tjänsterna; och (e) DROPBOX HAR INGEN ANSVARSSKYLDIGHET SOM UPPKOMMER FRÅN ELLER SAMMANHÄNGER MED BETATJÄNSTER – ANVÄND PÅ EGEN RISK.
  • Feedback. Dropbox erbjuder betatjänster för att få feedback från användare. I utbyte mot att använda betatjänster går kunden med på att Dropbox kan kontakta kunden och dess slutanvändare för att få feedback om betatjänsterna. Kunden godkänner att: (i) och utför härmed att tilldela Dropbox alla rättigheter, äganderätt och intresse för feedback och (ii) ge Dropbox rimlig hjälp som behövs för att dokumentera och upprätthålla Dropbox rättigheter till feedback. Denna feedback kan inkludera muntliga eller skriftliga kommentarer, förslag, felrapporter och analys. 
  • Konfidentiellt. Betatjänster är konfidentiella tills de officiellt lanserats av Dropbox. Kunden ska vidta rimliga åtgärder för att hålla information om betatjänsterna konfidentiell, inklusive åtminstone de åtgärder som kunden vidtar för att skydda egen konfidentiell information av liknande natur. Kunden kommer inte att avslöja information om betatjänsterna till tredje parter och kommer att hålla nya funktioner och funktionalitet konfidentiell tills de officiellt lanserats av Dropbox. Kunden kan avslöja information om betatjänsterna i den omfattning som lagstiftningen kräver det om kunden ger Dropbox rimligt och skriftligt förbehåll, i den omfattning som tillåts, så att Dropbox kan försöka förhindra eller begränsa avslöjandet.

Om du använder ett individuellt Dropbox-konto gäller dessutom följande villkor för användning av produkterna:

  • Betatjänster. Ibland släpper vi produkter och funktioner som vi fortfarande testar och utvärderar (”Betatjänster”). Betatjänster är märkta  ”alfa”, ”beta”, ”förhandsvisning”, ”tidig åtkomst”, eller ”utvärdering” (eller med ord eller fraser som har liknande betydelser) och kanske inte är lika tillförlitliga som Dropbox andra tjänster. Betatjänster görs tillgängliga så att vi kan samla in användares feedback och genom att använda våra betatjänster godkänner du att vi kan kontakta dig för att samla in sådan feedback.
  • Betatjänsterna är konfidentiella tills den officiella lanseringen. Om du använder några betatjänster går du med på att inte avslöja någon information om tjänsterna åt någon annan utan vår tillåtelse.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp