Co to znaczy, że określony produkt Dropbox jest dostępny w wersji „alfa” lub „beta”?

Zaktualizowano Oct 04, 2023

W Dropbox nieustannie tworzymy i badamy nowe produkty. Niektóre z nich wciąż znajdują się w fazie rozwoju, ale wydają się nam bardzo obiecujące, dlatego chcemy dać użytkownikom szansę ich wypróbowania. W odniesieniu do tych produktów stosujemy różne określenia, takie jak „wcześniejszy dostęp”, „alfa”, „beta”, „podgląd”  lub inne słowa oraz wyrażenia o podobnym znaczeniu.

Zazwyczaj produkty te nie zostały jeszcze poddane tym samym testom niezawodności, dostępności i bezpieczeństwa co inne produkty Dropbox. Ponadto ich funkcje wciąż ulegają zmianom. Jeśli jeden z tych produktów nie zachwyci użytkowników w oczekiwanym przez nas stopniu, możemy nawet całkowicie zaprzestać jego oferowania. Dlatego prosimy użytkowników, aby z rozwagą decydowali o tym, kiedy i czy w ogóle używają któregokolwiek z tych produktów.

Na koniec chcemy zaznaczyć, że produkty te są objęte dodatkowymi warunkami korzystania z usługi. Jeśli masz konto zespołu Dropbox, korzystanie z tych produktów podlega następującym warunkom:

  • Usługi beta. Użycie według uznania klienta. Niezależnie od innych postanowień zawartych w niniejszej Umowie: (a) Klient może zdecydować o korzystaniu z Usług beta według własnego uznania; (b) Usługi beta mogą nie być obsługiwane i mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia Użytkownika; (c) Usługi beta mogą nie być tak niezawodne ani dostępne jak Usługi; (d) Usługi beta nie są objęte takimi samymi środkami bezpieczeństwa i kontroli jak Usługi; oraz (e) DROPBOX NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ LUB POZOSTAJĄCEJ W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI BETA — NALEŻY Z NICH KORZYSTAĆ NA WŁASNE RYZYKO.
  • Opinia. Dropbox oferuje Usługi beta w celu uzyskania opinii użytkowników. W zamian za korzystanie z Usług beta Klient zgadza się, że Dropbox może skontaktować się z Klientem i jego Użytkownikami końcowymi w celu uzyskania opinii dotyczących Usług beta. Klient zgadza się: (i) niniejszym przekazać Dropbox wszelkie prawa, tytuł do wszelkich opinii i udział w nich; oraz (ii) zapewnić Dropbox wszelką uzasadnioną pomoc niezbędną do udokumentowania i zachowania praw Dropbox w informacjach zwrotnych. Opinia ta może zawierać ustne lub pisemne komentarze, sugestie, raporty o błędach i analizy. 
  • Poufność. Usługi beta są poufne do czasu ich oficjalnego uruchomienia przez Dropbox. Klient podejmie uzasadnione środki w celu zachowania poufności informacji dotyczących Usług beta, w tym co najmniej tych środków, które Klient podejmuje w celu ochrony swoich poufnych informacji o podobnym charakterze. Klient nie ujawni informacji dotyczących Usług beta żadnym innym podmiotom zewnętrznym i zachowa poufność nowych funkcji i funkcjonalności do czasu oficjalnego uruchomienia przez Dropbox. Klient może ujawniać informacje dotyczące Usług beta w zakresie wymaganym przez prawo lub przepisy, jeśli Klient przekaże Dropbox zawiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem na piśmie, w dozwolonym zakresie, aby Dropbox mógł probować uniemożliwić lub ograniczyć ujawnienie.

Jeśli masz konto Dropbox dla klientów indywidualnych, korzystanie z tych produktów podlega następującym dodatkowym warunkom:

  • Usługi beta. Co pewien czas publikujemy produkty i funkcje, które nadal testujemy i oceniamy („Usługi beta”). Usługi beta są oznaczone jako „alfa”, „beta”, „podgląd”, „wczesny dostęp” lub „ewaluacja” (lub przy pomocy słów lub zwrotów o zbliżonym znaczeniu) i mogą one nie być tak niezawodne jak pozostałe usługi Dropbox. Usługi beta są udostępniane, abyśmy mogli zbierać opinie użytkowników; korzystając z naszych Usług beta, Użytkownik zgadza się, że możemy się z nim kontaktować w celu zebrania takich opinii.
  • Usługi beta są poufne do czasu ich oficjalnego uruchomienia. Jeśli Użytkownik korzysta z jakichkolwiek Usług beta, zgadza się nie ujawniać żadnych informacji o tych Usługach nikomu innemu bez naszej zgody.
Czy ten artykuł był pomocny?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, jak możemy się poprawić.

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł.

Dziękujemy za przesłanie opinii.