Co to znaczy, że określony produkt Dropbox jest dostępny w wersji „alfa” lub „beta”?

W Dropbox nieustannie tworzymy i badamy nowe produkty. Niektóre z nich wciąż znajdują się w fazie rozwoju, ale wydają się nam bardzo obiecujące, dlatego chcemy dać użytkownikom szansę ich wypróbowania. W odniesieniu do tych produktów stosujemy różne określenia, takie jak „wcześniejszy dostęp”, „alfa”, „beta”, „podgląd”  lub inne słowa oraz wyrażenia o podobnym znaczeniu.

Zazwyczaj produkty te nie zostały jeszcze poddane tym samym testom niezawodności, dostępności i bezpieczeństwa co inne produkty Dropbox. Ponadto ich funkcje wciąż ulegają zmianom. Jeśli jeden z tych produktów nie zachwyci użytkowników w oczekiwanym przez nas stopniu, możemy nawet całkowicie zaprzestać jego oferowania. Dlatego prosimy użytkowników, aby z rozwagą decydowali o tym, kiedy i czy w ogóle używają któregokolwiek z tych produktów.

Na koniec chcemy zaznaczyć, że produkty te są objęte dodatkowymi warunkami korzystania z usługi. Jeśli masz konto Dropbox Business, korzystanie z tych produktów podlega następującym warunkom:

  • Usługi beta. Użycie według uznania klienta. Niezależnie od innych postanowień zawartych w niniejszej Umowie: (a) Klient może zdecydować o korzystaniu z Usług beta według własnego uznania; (b) Usługi beta mogą nie być obsługiwane i mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia Użytkownika; (c) Usługi beta mogą nie być tak niezawodne ani dostępne jak Usługi; (d) Usługi beta nie są objęte takimi samymi środkami bezpieczeństwa i kontroli jak Usługi; oraz (e) DROPBOX NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ LUB POZOSTAJĄCEJ W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI BETA — NALEŻY Z NICH KORZYSTAĆ NA WŁASNE RYZYKO.
  • Opinia. Dropbox oferuje Usługi beta w celu uzyskania opinii użytkowników. W zamian za korzystanie z Usług beta Klient zgadza się, że Dropbox może skontaktować się z Klientem i jego Użytkownikami końcowymi w celu uzyskania opinii dotyczących Usług beta. Klient zgadza się: (i) niniejszym przekazać Dropbox wszelkie prawa, tytuł do wszelkich opinii i udział w nich; oraz (ii) zapewnić Dropbox wszelką uzasadnioną pomoc niezbędną do udokumentowania i zachowania praw Dropbox w informacjach zwrotnych. Opinia ta może zawierać ustne lub pisemne komentarze, sugestie, raporty o błędach i analizy. 
  • Poufność. Usługi beta są poufne do czasu ich oficjalnego uruchomienia przez Dropbox. Klient podejmie uzasadnione środki w celu zachowania poufności informacji dotyczących Usług beta, w tym co najmniej tych środków, które Klient podejmuje w celu ochrony swoich poufnych informacji o podobnym charakterze. Klient nie ujawni informacji dotyczących Usług beta żadnym innym podmiotom zewnętrznym i zachowa poufność nowych funkcji i funkcjonalności do czasu oficjalnego uruchomienia przez Dropbox. Klient może ujawniać informacje dotyczące Usług beta w zakresie wymaganym przez prawo lub przepisy, jeśli Klient przekaże Dropbox zawiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem na piśmie, w dozwolonym zakresie, aby Dropbox mógł probować uniemożliwić lub ograniczyć ujawnienie.

Jeśli masz konto Dropbox dla klientów indywidualnych, korzystanie z tych produktów podlega następującym dodatkowym warunkom:

  • Usługi beta. Co pewien czas publikujemy produkty i funkcje, które nadal testujemy i oceniamy („Usługi beta”). Usługi beta są oznaczone jako „alfa”, „beta”, „podgląd”, „wczesny dostęp” lub „ewaluacja” (lub przy pomocy słów lub zwrotów o zbliżonym znaczeniu) i mogą one nie być tak niezawodne jak pozostałe usługi Dropbox. Usługi beta są udostępniane, abyśmy mogli zbierać opinie użytkowników; korzystając z naszych Usług beta, Użytkownik zgadza się, że możemy się z nim kontaktować w celu zebrania takich opinii.
  • Usługi beta są poufne do czasu ich oficjalnego uruchomienia. Jeśli Użytkownik korzysta z jakichkolwiek Usług beta, zgadza się nie ujawniać żadnych informacji o tych Usługach nikomu innemu bez naszej zgody.
Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.