Wat betekent het als een Dropbox-product beschikbaar is als alfa- of bètaversie?

Bijgewerkt Oct 04, 2023

Bij Dropbox werken we voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe producten. Sommige van deze producten zijn al veelbelovend, hoewel ze nog niet helemaal af zijn. Daarom willen we je vast de kans geven ze uit te proberen. We gebruiken verschillende termen voor dergelijke producten, zoals 'vroege toegang', 'alfa', 'bèta', 'voorproefje' of vergelijkbare uitdrukkingen.

Deze producten zijn meestal nog niet zo grondig getest op betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging als andere Dropbox-producten. Bovendien kunnen de functies die ze bevatten nog veranderen. Als gebruikers niet zo enthousiast zijn over een van deze producten als we hadden verwacht, stoppen we misschien helemaal met het aanbieden van dat product. Daarom vragen we je om voorzichtig te zijn wanneer je overweegt een van deze producten te gebruiken.

Ten slotte gelden er aanvullende servicevoorwaarden voor deze producten. Als je een Dropbox-teamaccount hebt, gelden de volgende voorwaarden voor het gebruik van deze producten:

  • Bètaservices. Te gebruiken naar eigen inzicht van de Klant. Ongeacht andersluidende bepalingen in de Overeenkomst, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: (a) de Klant besluit zelf of hij wel of niet gebruik wil maken van Bètaservices; (b) Bètaservices worden mogelijk niet ondersteund en kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd; (c) Bètaservices zijn mogelijk minder betrouwbaar en minder goed beschikbaar dan de Services; (d) Bètaservices zijn niet onderworpen aan dezelfde beveiligingsmaatregelen en controles waaraan de Services zijn onderworpen; en (e) DROPBOX AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET BÈTASERVICES. HET GEBRUIK ERVAN IS OP EIGEN RISICO.
  • Feedback. Dropbox biedt Bètaservices aan om feedback van gebruikers te ontvangen. In ruil voor het gebruik van de Bètaservices gaat de Klant ermee akkoord dat Dropbox contact kan opnemen met de Klant en zijn eindgebruikers voor feedback over de Bètaservices. De Klant gaat ermee akkoord om: i) hierbij aan Dropbox alle rechten, eigendom en belangen in verband met de feedback te verlenen en ii) alle assistentie te verlenen die redelijkerwijs nodig is om onze rechten in verband met de feedback te documenteren en te handhaven. Deze feedback kan bestaan uit mondelinge of schriftelijke opmerkingen, suggesties, foutmeldingen en analyses. 
  • Vertrouwelijk. Bètaservices zijn vertrouwelijk totdat ze officieel door Dropbox worden gelanceerd. De Klant zal redelijke maatregelen nemen om informatie over de Bètaservices vertrouwelijk te houden, waaronder op zijn minst die maatregelen die de Klant neemt om zijn eigen soortgelijke vertrouwelijke informatie te beschermen. De klant geeft geen informatie over Bètaservices aan derden en gaat vertrouwelijk om met nieuwe functies en functionaliteit totdat ze officieel door Dropbox zijn gelanceerd. De Klant mag informatie over de Bètaservices verstrekken voor zover verplicht door wetten of regelgeving, mits de Klant Dropbox hiervan tijdig en vooraf in kennis heeft gesteld (voor zover dit is toegestaan), zodat Dropbox het nodige kan doen om de openbaarmaking tegen te houden of te beperken.

Als je een individueel Dropbox-account gebruikt, gelden de volgende aanvullende voorwaarden voor je gebruik van deze producten:

  • Bètaservices. We kunnen functies of producten aanbieden die nog worden getest en beoordeeld (de zogenoemde Bètaservices). Bètaservices worden aangeduid als  alfa, bèta, voorproefje, vroege toegang of evaluatie (of woorden of uitdrukkingen van gelijke strekking) en zijn mogelijk niet zo betrouwbaar als de andere services van Dropbox. Bètaservices worden aangeboden om feedback van gebruikers te verzamelen. Door onze Bètaservices te gebruiken, ga je ermee akkoord dat we mogelijk contact met je opnemen om feedback te vragen.
  • Bètaservices zijn vertrouwelijk totdat ze officieel worden gelanceerd. Door de Bètaservices te gebruiken, ga je ermee akkoord geen informatie over die services aan anderen bekend te maken zonder onze toestemming.
Was dit artikel nuttig?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het kunnen verbeteren.

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen.

Bedankt voor je feedback.

Andere manieren om hulp te krijgen