Hva betyr det at et Dropbox-produkt er i «alfa» eller «beta»?

Oppdatert Oct 02, 2023

Hos Dropbox lager og utforsker vi til enhver tid nye produkter. Noen av disse produktene er fortsatt under utvikling, men virker veldig lovende, så vi ønsker å gi deg muligheten til å prøve dem. Vi bruker flere forskjellige navn når vi refererer til disse produktene, blant annet «tidlig tilgang», «alfa», «beta», «forhåndsvisning» eller ord og fraser med lignende betydning.

Disse produktene har vanligvis ikke gjennomgått de samme testene for pålitelighet, tilgjengelighet og sikkerhet som andre Dropbox-produkter. I tillegg kan det hende at funksjonene de inneholder, fortsatt kommer til å endres. Hvis et av disse produktene ikke gleder brukerne i den grad vi forventer at det skal, kan det hende vi slutter å tilby det helt. På grunn av dette, ber vi at du tenker deg godt om før du bestemmer deg for å bruke et av disse produktene.

Til slutt må det nevnes at disse produktene er underlagt noen tilleggsvilkår. Hvis du har en Dropbox-teamkonto, gjelder følgende vilkår for bruken av disse produktene:

  • Betatjenester. Kunder bruker betatjenester etter eget skjønn. Til tross for hva som måtte stå i avtalen: (a) kunden kan velge å bruke betatjenester etter eget skjønn, (b) betatjenester støttes kanskje ikke og kan endres når som helst uten varsel, (c) betatjenester vil ikke alltid være like pålitelige eller tilgjengelige som tjenestene, (d) betatjenester er ikke underlagt samme sikkerhetstiltak og tilsyn som tjenestene, og (e) DROPBOX VIL IKKE HA NOE ANSVAR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BETATJENESTER – BRUK PÅ EGET ANSVAR.
  • Tilbakemelding. Dropbox tilbyr betatjenester for å få tilbakemeldinger fra brukerne. I bytte mot bruken av betatjenester, godtar kunden at Dropbox kan kontakte kunden og deres sluttbrukere for å få tilbakemelding angående betatjenestene. Kunden samtykker i: (i) at Dropbox får all rettigheter og anses som eier av av enhver tilbakemelding; og (ii) at Dropbox får rimelig assistanse som er nødvendig for å dokumentere og opprettholde Dropboxs rettigheter til tilbakemeldingene. Denne tilbakemeldingen kan omfatte muntlige eller skriftlige kommentarer, forslag, feilrapporter og analyser. 
  • Taushetsplikt. Betatjenester er konfidensielle til de offisielt lanseres av Dropbox. Kunden vil ta rimelige forholdsregler for å holde informasjon angående betatjenestene hemmelig. Disse tiltakene omfatter i det minste de tiltakene kunden setter inn for å beskytte sin egen konfidensielle informasjon av lignende art. Kunden vil ikke avsløre informasjon om betatjenestene til noen tredjepart, og vil holde nye funksjoner og funksjonalitet hemmelig helt til de offisielt lanseres av Dropbox. Kunden kan avsløre informasjon angående betatjenestene i den utstrekning det kreves av lover eller regler, så fremt kunden gir Dropbox rimelig skriftlig varsel, i den grad det er tillatt, slik at Dropbox kan søke å forhindre eller begrense avsløringen.

Hvis du bruker en individuell Dropbox-konto, gjelder følgende ekstra vilkår for bruken av disse produktene:

  • Betatjenester. Vi utgir noen ganger produkter og funksjoner som fortsatt er under testing og evaluering («betatjenester»). Betatjenester er merket «alfa», «beta», «forhåndsvisning», «tidlig tilgang» eller «evaluering» (eller med ord eller fraser som har lignende mening) og er kanskje ikke så pålitelige som de andre tjenestene til Dropbox. Betatjenester blir gjort tilgjengelig slik at vi kan samle inn tilbakemeldinger fra brukerne, og ved å bruke våre betatjenester samtykker du i at vi kan kontakte deg for å samle inn slik tilbakemelding.
  • Betatjenester er konfidensielle frem til offisiell lansering. Hvis du bruker noen betatjenester, godtar du ikke å avsløre noe informasjon om disse tjenestene til noen andre uten vår tillatelse.
Var denne artikkelen nyttig?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre.

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen var til hjelp.

Takk for tilbakemeldingen!

Andre måter å få hjelp på