Dropbox upphovsrättspolicy

Uppdaterat Nov 06, 2023

Viktigt meddelande om upphovsrättsskyddat material

Du ska endast använda delade mappar, offentliga länkar och fotogallerier för filer som du har laglig rätt att dela med andra (t.ex. dokument, foton, programvara, musik och videor som du har skapat själv). Du har inte rätt att dela filer såvida du inte äger upphovsrätten till dem eller har fått tillstånd av upphovsrättsinnehavaren att dela dem. När du köper eller lagligen förvärvar video, musik, e-böcker eller programvara ger detta inte dig rätt att dela det materialet med tredje parter över internet.

Är du osäker på om du har laglig rätt att dela vissa filer ska du inte dela dem. Genom att använda den delade mappen, offentliga mappen eller fotogallerifunktionen bekräftar du att filer som läggs i dessa mappar inte bryter mot Dropbox villkor för tjänsten och att du äger alla upphovsrätter till dem eller har fått tillstånd av upphovsrättsinnehavaren att dela dem. Dropbox har antagit en policy att avsluta konton för användare som upprepade gånger gör intrång på upphovsrätt eller vars konton är föremål för flera anklagelser om överträdelser. Om du upprepade gånger delar filer som gör intrång på andras upphovsrätter kommer ditt konto att avslutas.

Mer information om Dropbox upphovsrättspolicy och hur man gör en anmälan om upphovsrättsintrång finns på Dropbox DMCA-sida, eller så kan du skicka en anmälan här.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Svar från community

Andra sätt att få hjälp