Verktyget för säkerhetskontroll

Dropbox har ett verktyg för säkerhetskontroll som hjälper dig att skydda ditt konto och dina data. Det hjälper dig att göra följande:

 • Kontrollera mejladressen till ditt konto
 • Kontrollera datorerna, mobilerna och surfplattorna som du använder till att nå Dropbox.
 • Kontrollera tredjepartsappar som du kopplat till ditt konto
 • Ändra lösenordet och gör det starkare
 • Kontrollera tvåstegsverifiering (om du har aktiverat det för ditt konto)

Om du fick ett mejl om kontoåtkomst från en obekant enhet ska du gå till slutet av denna artikel.

Vilka är stegen i säkerhetskontrollen?

Kontrollera din mejl

Steget Kontrollera din mejladress uppmanar dig att granska mejladressen till ditt Dropbox-konto.

Dropbox använder din mejladress som ditt unika användarnamn. Om du förlorar åtkomst till denna mejladress kan du inte återställa ditt Dropbox-lösenord och du kanske förlorar åtkomst till Dropbox-kontot.

 1. Om den angivna mejladressen fortfarande är giltig klickar du på Ja (har du inte verifierat mejladressen än ombeds du i stället att skicka ett verifieringsmejl).
 2. Är den angivna mejladressen inte giltig längre klickar du på Ändra.
 • Obs! För teammedlemmar med Dropbox Business är det bara teamadministratören som får ändra kontots mejladress

Jag förlorade åtkomst till min mejladress och kan inte ändra lösenordet. Hur gör jag?

 

Granska enheter och webbläsare

StegetKontrollera enheter och webbläsare uppmanar dig att Kontrollera alla platser där du har loggat in på ditt Dropbox-konto. Listan visar nuvarande eller tidigare sessioner med Dropbox-klienten, den mobila appen eller webbläsaren.

 1. Om du ser en okänd enhet eller webbsession, eller en du inte längre använder: klicka på X intill den.
 2. Du loggas då ut från Dropbox på den enheten eller webbläsaren.
 3. Om du loggar ut från en okänd enhet eller webbsession bör du därefter skydda ditt konto genom att byta lösenord.

Vad händer när jag loggar ut från en enhet på distans?

Granska kopplade appar

Steget Kontrollera kopplade appar uppmanar dig att kontrollera eventuella tredjepartsappar som du kopplat till ditt Dropbox-konto. Dessa appar kan vara specifika för din organisation eller allmänt använd programvara som Microsoft Office Online.

 1. Om du ser en okänd app eller en du inte längre använder: klicka på X intill den.
 2. Den kopplade appen kopplas då bort från ditt Dropbox-konto.
 3. Om du kopplar bort en app du inte känner igen bör du dessutom skydda ditt konto genom att ändra lösenordet.

Vilken information får en tredjepartsapp åtkomst till när jag kopplar den till Dropbox?

  

Förbättra lösenordet

Steget Förbättra ditt lösenord uppmanar dig att kontrollera – och förbättra – lösenordsstyrkan för ditt Dropbox-konto. Starka och unika lösenord är bland de mest effektiva skydden för ditt konto och dina personliga data.

Flera faktorer påverkar lösenordsstyrkan. Några av dessa faktorer: är lösenordet unikt (olika lösenord används för olika tjänster), dess längd samt användning av speciella tecken, ord eller fraser.

 1. Vill du förbättra lösenordets styrka: ange ditt nuvarande lösenord, ange ett nytt lösenord och bekräfta det.
 2. Klicka på Spara.

Hur skapar jag ett starkt lösenord för Dropbox?

 

Kontrollera inställningarna för tvåstegsverifiering

Obs! Detta steg visas bara om du redan har tvåstegsverifiering aktiverat för ditt konto.

I steget Kontrollera dina inställningar för tvåstegsverifiering ombeds du att se över dina inställningar för tvåstegsverifiering. Du kan kontrollera verifieringsapplikationer, telefonnummer eller säkerhetsnycklar samt bekräfta att du fortfarande har åtkomst till dem. Om du förlorar åtkomst till någon av dessa metoder för tvåstegsverifiering kan det hända att du förlorar åtkomst till ditt Dropbox-konto.

Vi vill påminna dig om att tvåstegsverifiering är en rekommenderad säkerhetsåtgärd. Med tvåstegsverifiering behöver du både ditt lösenord och en unik engångskod eller säkerhetsnyckel innan du kan nå ditt Dropbox-konto. Denna kod skickas via sms eller genom en tredjepartsapp.

 1. Klicka på Säkerhetsinställningar om du vill ändra de nuvarande inställningarna för tvåstegsverifiering.

Vad är tvåstegsverifiering och hur aktiverar jag den?

Jag fick en mejlavisering om en ny inloggning på mitt konto

När du går till Dropbox på en ny enhet skickar vi en avisering till mejladressen för kontot. Detta mejl anger namnet på datorn, mobilen, surfplattan eller webbläsaren som loggat in samt tiden för inloggningen. Det är god praxis att läsa dessa mejl noggrant.

Om du loggade in på denna nya enhet eller webbläsare behövs inga ytterligare åtgärder. Om inloggningen är från en enhet eller webbläsare som du inte känner igen kan det hända att ditt konto har utsatts för risk.

 1. Om ditt konto har utsatts för risk – eller om du inte är säker – ska du klicka på Nej intill Var detta du?
 2. Du omdirigeras till verktyget för säkerhetskontroll och ombeds att ändra ditt lösenord.

Bekräfta att du gick till Dropbox från en ny enhet eller webbläsare.

Jag fick en avisering om en ändring i mejladressen eller lösenordet för mitt konto, men jag har inte ändrat dem.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!