Så här slår du på och av tvåstegsverifiering

Uppdaterat Sep 08, 2023

Tvåstegsverifiering (kallas också tvåfaktorsautentisering eller 2FA) är en starkt rekommenderad säkerhetsfunktion som ger ett extra säkerhetslager för Dropbox-kontot. När det aktiverats kräver Dropbox en sexsiffrig säkerhetskod (utöver lösenord) när du loggar in på ditt konto eller kopplar en ny dator, telefon eller surfplatta. 

Tvåstegsverifiering fungerar korrekt om du har en mobil enhet som kan ta emot sms eller köra en kompatibel mobil verifieringsapp.

Använder du redan tvåstegsverifiering och är utelåst? Lär dig hur då återfår åtkomsten till kontot.

Så här aktiverar du tvåstegsverifiering

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Välj fliken Säkerhet .
 5. Växla Tvåstegsverifiering till .
  • Om du ser Hanteras med samlad inloggning under fliken Säkerhet, använder teamet samlad inloggning (SSO). Detta innebär att du kanske inte kan använda tvåstegsverifiering med Dropbox. Kontakta din administratör för mer information.
 6. Klicka på Kom igång.
 7. Ange lösenordet igen. 
 8. Välj om du vill få din säkerhetskod via sms eller mobilapp, och följ instruktionerna för ditt val nedan.

Om du väljer att få dina säkerhetskoder via sms måste du ha en telefon som kan ta emot sms (operatörens taxa gäller). Ett sms som innehåller en säkerhetskod skickas till din telefon varje gång du loggar in på Dropbox.

För att få din kod via sms:

 1. Välj Använd sms under konfigurationen av tvåstegsverifieringen.
 2. Ange telefonnumret som sms ska skickas till.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Du får en säkerhetskod via sms. Ange koden i fältet på dropbox.com
 5. Klicka på Nästa.
highlight icon

Obs! Från och med 9 mars 2023 stöds inte konfigurering av nya enheter genom att ta emot säkerhetskoder via sms för landskoden +92.

Om du väljer att få dina säkerhetskoder via en verifieringsapplikation måste du först ladda ner appen. Verifieringsapplikationen du väljer måste generera en unik tidskänslig säkerhetskod. De flesta verifieringsappar genererar säkerhetskoder även när mobilnät/datatjänst inte finns tillgänglig – praktiskt när du reser eller där täckningen är dålig. Alla appar som har stöd för TOTP-protokollet (Time-based One-Time Password) ska fungera, inklusive dessa:

Om använder en verifieringsapp för att ta emot verifieringskoder rekommenderar vi att du lägger till ett primärt telefonnummer och ett reservtelefonnummer.

Så här hämtar du din kod via mobilappen:

 1. Välj Använd mobilapp under konfigurationen av tvåstegsverifieringen.
 2. Du kan antingen
  • Skanna streckkoden (om appen stöder det): Öppna den app du vill använda och välj att lägga till ett nytt konto. Då kan du använda telefonens kamera till att skanna streckkoden på dropbox.com.
  • Ange din hemliga nyckel manuellt: Du får en hemlig nyckel på dropbox.com som du kan skriva in i appen. Använd stegen i appen för att lägga till ett nytt konto med en hemlig nyckel.
 3. Klicka på Nästa.
 4. När din verifieringsapp har konfigurerats anger du säkerhetskoden den genererar för att verifiera konfigurationen och aktivera tvåstegsverifiering.
 5. Klicka på Nästa.
highlight icon

Obs! Om du använder ett Unix- eller Linux-skal kan du tryggt generera en säkerhetskod på datorn från kommandoraden med OATH-verktyget.

Så här ändrar du telefonnumret för tvåstegsverifiering

 1. Logga in på dropbox.com på en webbläsare.
 2. Klicka på avataren (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Välj fliken Säkerhet .
 5. Klicka på Redigera intill telefonnumret.
  • Du ombeds att ange ditt lösenord för att fortsätta

Så här lägger du till en reservmetod för tvåstegsverifiering

När du har aktiverat tvåstegsverifiering kan du lägga till ett reservtelefonnummer som också kan ta emot sms. Om du någonsin tappar bort din primära telefon eller inte kan använda verifieringsappen kan du skicka en säkerhetskod till reservtelefonnumret i stället.

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Välj Inställningar.
 4. Välj fliken Säkerhet .
 5. Under Tvåstegsverifiering klickar du på Lägg till bredvid Reservmetod.
 6. Ange lösenord.
 7. Ange telefonnumret till din reservenhet.

Så här använder du en reservkod för tvåstegsverifiering

När du aktiverar tvåstegsverifiering får du tio reservkoder. Varje åttasiffrig kod kan användas en gång för att komma in på ditt Dropbox-konto i nödsituationer. 

Så här hittar du dina reservkoder

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Välj Inställningar.
 4. Välj fliken Säkerhet .
 5. Under tvåstegsverifiering klickar du på Visa bredvid Återställningskoder.
 6. Ange lösenord.
 7. Använd eller spara koderna som visas.

Så här använder du en reservkod

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Har du problem med att få en kod?
 3. Klicka på Ange reservkod för nödfall.
 4. Ange en av dina reservkoder för nödfall.
 5. Klicka på Retur.
highlight icon

Anmärkningar:

 • Var noggrann så att du anger reservkoden korrekt. Till exempel kan siffran 1 se ut som bokstaven L, och en nolla kan se ut som bokstaven O.
 • Om du har använt din sista reservkod blir du ombedd att generera nya reservkoder.
 • Vi rekommenderar också att du ändrar lösenord om du har tappat bort telefonen.

Så här använder du en säkerhetsnyckel för tvåstegsverifiering

Du kan använda en säkerhetsnyckel för tvåstegsverifiering i stället för en sexsiffrig säkerhetskod. En säkerhetsnyckel är en liten USB- eller NFC-enhet (Near Field Communication) som följer någon av de öppna standarderna:

 • ‘FIDO Universal 2nd Factor (U2F)'
 • 'Web Authentication (WebAuthn)', även kallad 'FIDO2’

Till skillnad från verifiering med sms eller mobilapp kräver en säkerhetsnyckel inte något separat batteri eller nätverksanslutning. Viktigast av allt är att säkerhetsnycklar använder verifierad kommunikation för att skydda mot nätfiske.

Så här konfigurerar du en säkerhetsnyckel för ditt Dropbox-konto

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Välj Inställningar.
 4. Välj fliken Säkerhet .
 5. Under Tvåstegsverifiering klickar du på Lägg till bredvid Säkerhetsnycklar. Om du inte hittar avsnittet följer du anvisningarna för ”Aktivera tvåstegsverifiering” innan du går vidare.
 6. Ange lösenord.
 7. Infoga säkerhetsnyckeln i en USB-port och klicka sedan på Starta konfiguration

Var använder jag säkerhetsnyckeln?

När du har en säkerhetsnyckel går den att aktivera för både ditt privata och jobbrelaterade Dropbox-konto. Den går även att använda med andra WebAuthn- och U2F-kompatibla tjänster, som Google-appar.

För närvarande stöds säkerhetsnycklar endast på vissa enheter och webbläsare. Du måste först konfigurera tvåstegsverifiering för ditt Dropbox-konto och välja att ta emot koder per SMS eller med en mobilapp. Det här steget säkerställer att du har en reservmetod om en enhet inte stöder din säkerhetsnyckel.

Dropbox har enbart stöd för säkerhetsnyckel vid inloggning på dropbox.com med webbläsarna Chrome eller Firefox. Det går för närvarande inte att logga in på klienten eller mobilappen med säkerhetsnyckel. Du kan dock fortfarande använda tvåstegsverifiering med sms eller mobilapp på enheter och plattformar som saknar stöd för U2F eller WebAuthn, eller om du inte har säkerhetsnyckeln tillgänglig.

highlight icon

Obs!Det finns olika sätt att aktivera säkerhetsnycklar. Din nyckel kan kräva en knapptryckning för att aktivera registrering. Om du har problem med att slutföra registrering av säkerhetsnyckeln ska du kontrollera att den är U2F- eller WebAuthn-kompatibel. Se även tillverkarens anvisningar för enheten.

Så här inaktiverar du tvåstegsverifiering

Du kan när som helst inaktivera tvåstegsverifiering för Dropbox-kontot Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger. 
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på fliken Säkerhet .
 5. Växla Tvåstegsverifiering till Av.
Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!