Skydda ditt Dropbox-konto så här om det har komprometterats

Uppdaterat Jan 16, 2024
person icon

Informationen i den här artikeln gäller för alla Dropbox-användare om inget annat anges.

Det finns flera saker du kan göra för att skydda Dropbox-kontot. Har du tappat bort datorn eller den har blivit stulen, eller om du oroar dig för hur säkra dina data är, så kan du göra följande saker om ditt konto har komprometterats. 

Ändra lösenordet

Du kan ändra lösenordet på sidan för kontoinställningar på Dropbox-kontot. Välj ett starkt lösenord som du inte använder till andra tjänster.

Läs mer om att välja ett starkt lösenord.

Konfigurera tvåstegsverifiering

Tvåstegsverifiering är ett mycket effektivt sätt att skydda ditt konto från oauktoriserad åtkomst.När du loggar in på Dropbox måste du ange den kod som skickats till din telefon eller till en mobil autentiseringsapp.

Läs mer om hur man konfigurerar tvåstegsverifiering.

Slå upp en enhets senaste kända IP-adress

Den senaste kända IP-adressen för en dator eller mobil enhet registreras när Dropbox ansluter till internet på den enheten. IP-adressen kan användas till att identifiera den ungefärliga platsen där enheten anslöts genom en internetleverantör.

Du kan se den här informationen under fliken Säkerhet i dina kontoinställningar.För muspekaren över ikonen ”i” och visa den senast registrerade IP-adressen.Vi visar för närvarande landet för den senast kända IP-adressen, men söktjänster för IP-adresser ger mer detaljerad information.

Logga ut från enheter, webbsessioner och appar på distans

Du kan logga ut från enheter, webbsessioner och appar på distans.Det här hjälper till att förhindra obehörig ändring av kontot.

  • Genom att logga ut från en dator eller mobil enhet slutar du registrera alla nya IP-adresser från den enheten och du stänger också av synkroniseringen till och från den enheten.
  • Om du loggat in på Dropbox med en webbläsare och tar bort en webbsession loggas du ut och måste ange lösenordet för att logga in på nytt.
  • Är en tredjepartsapp kopplad till ditt konto innebär utloggning att du inte längre kan använda appen för åtkomst till Dropbox-kontot.Du måste ange lösenordet på nytt för att kunna logga in till appen.

Läs hur du loggar ut från enheter, webbsessioner och appar på distans

Fjärradera Dropbox-filer från en enhet

Om du har en betald Dropbox-plan kan du fjärrradera Dropbox-filer från en enhet när du loggar ut från en enhet på distans.

Läs om hur du fjärraderar Dropbox-filer från en enhet

Dropbox-teamadministratörer och teammedlemmar

Teamadministratörer i Dropbox kan logga in på teammedlemmarnas konton med funktionen Logga in som användare för att göra följande:

  • Visa teammedlemmens mappstruktur
  • Dela filer och mappar med andra
  • Visa, öppna och ladda ner filer
  • Be teamadministratören om hjälp om du är medlem i ett Dropbox-team och är orolig för att ditt konto har komprometterats.

Mer information om hur man hittar sin teamadministratör.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp