Sätt att skydda Dropbox-kontot

Utför följande åtgärder om datorn eller den mobila enheten blir stulen eller tappas bort eller om du är oroad över kontots säkerhet:

Avsnitt i den här artiklen:

Ändra lösenordet

Du kan ändra lösenordet på sidan för kontoinställningar på Dropbox-kontot. Välj ett starkt lösenord som du inte använder till andra tjänster.

Läs mer om att välja ett starkt lösenord.

Konfigurera tvåstegsverifiering

Tvåstegsverifiering är ett mycket effektivt sätt att skydda ditt konto från oauktoriserad åtkomst. När du loggar in på Dropbox måste du ange den kod som skickats till din telefon eller till en mobil autentiseringsapp. Ta reda på hur du konfigurerar tvåstegsverifiering.

Slå upp en enhets senaste kända IP-adress

Den senaste kända IP-adressen för en dator eller mobil enhet registreras när Dropbox ansluter till internet på den enheten. IP-adressen kan användas till att identifiera den ungefärliga platsen där enheten anslöts genom en internetleverantör. Du kan se den här informationen under fliken Säkerhet i dina kontoinställningar.

För muspekaren över ikonen "i" och visa den senast registrerade IP-adressen. Vi visar för närvarande landet för den senast kända IP-adressen, men söktjänster för IP-adresser ger mer detaljerad information.

Koppla bort enheter, webbsessioner eller appar

Under fliken Säkerhetkan du också vid behov ta bort kopplade enheter, webbsessioner och appar genom att klicka på motsvarande X. Det här hjälper till att förhindra obehöriga ändringar i Dropbox-kontot.

  • Genom att koppla bort en dator eller mobil enhet registreras inte längre nya IP-adresser från den enheten och du stänger även av synkning till och från enheten.
  • Om du loggade in på Dropbox med en webbläsare och tar bort en webbsession loggas du ut och måste ange lösenordet för att logga in på nytt.
  • Om en tredjepartsapp är kopplad till kontot och innebär bortkoppling att appen inte längre har åtkomst till Dropbox-kontot (du måste ange lösenordet för att koppla den på nytt).

Fjärradera Dropbox-mappen från en enhet

Om du använder Dropbox Plus eller Dropbox Business kan du använda fjärradering för att radera din Dropbox-mapp från en enhet när du kopplar bort den. Läs mer om att använda fjärradering.

Teamadministratörer och teammedlemmar i Dropbox Business

Administratörer för Dropbox Business-team kan logga in på teammedlemmars konton genom att använda funktionen Logga in som användare.Teamadministratörer kan logga in på teammedlemmars konton och göra följande:

  • Visa teammedlemmens mappstruktur
  • Dela filer och mappar med andra
  • Visa, öppna och ladda ner filer
  • Radera filer eller återställa borttagna filer

Om du är medlem i ett Dropbox Business-team och tror att ditt konto har avslöjats därför att du ser att någon av åtgärderna ovan har utförts i ditt konto ska du först fråga din teamadministratör.

Relaterade ämnen:

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community