Så här använder du Dropbox för att spara hårddiskutrymme

Uppdaterat May 03, 2024
person icon

Om du är administratör för ett Dropbox-teamkonto och vill hantera teamets diskutrymme kan du läsa om hur du hanterar teamets standardinställningar för enbart online.

Du kan synkronisera dina filer på tre olika platser med Dropbox:

I Dropbox-mappen på datorn.

I en webbläsare på dropbox.com.

I Dropbox för mobila enheter på din Android-enhet, iPhone eller surfplatta.
 

Du kan ställa in filer till antingen: 

 • Enbart online: En fil som är enbart online lagras i molnet och tar inte upp lagringsutrymme på din dator eller mobilenhet.
 • Tillgänglig offline: Om en fil är tillgänglig offline kan du öppna den från Dropbox-mapparna på din dator eller från din mobilenhet utan att behöva tillgång till internet. Dessa filer tar upp lagringsutrymme på din enhet.
highlighter icon

Anmärkningar:

 • Du kan också spara lagringsutrymme på din enhet genom att använda selektiv synkronisering.
 • Systemkraven för att använda filer som är enbart online är:
  • Windows: 7 och högre.
  • Mac: OS 10.12 och senare.

Hur du gör så att filer och mappar sparas endast online

I Dropbox-klienten finns det två sätt att göra filer till enbart online. 

 • Du kan hantera filer direkt i Dropbox-mappen och individuellt markera dem som enbart online.
 • Du kan använda verktyget Hantera hårddiskens lagringsutrymme, som gör det möjligt för dig att sortera filer som ska markeras som enbart online. 

Du kan även göra filer till enbart online i Dropbox för mobila enheter. Filer som är enbart online tar inte upp lagringsutrymme på datorns lokala hårddisk. 

highlighter icon

Obs: När du öppnar en enbart online-fil från Dropbox-mapparna på din dator laddas den ner automatiskt och blir tillgänglig offline. Det betyder att du måste ha tillräckligt med lagringsutrymme för att filen ska laddas ner innan du kan öppna den. Du kan ändra tillbaka till enbart online genom att följa instruktionerna nedan.

Så här ändrar du filer eller mappar manuellt till enbart online i Dropbox-klienten:
 1. Öppna Utforskaren.
 2. Öppna Dropbox-mappen.
 3. Gå till filen eller mappen du vill ställa in som enbart online.
 4. Högerklicka på filen eller mappen.
 5. Klicka på Gör till enbart online.
  • Om du istället vill lagra filen eller mappen på hårddisken klickar du på Gör tillgänglig offline.
 1. Öppna Finder.
 2. Öppna Dropbox-mappen.
 3. Gå till filen eller mappen du vill ställa in som enbart online.
 4. Högerklicka på filen eller mappen.
 5. Klicka på Gör till enbart online.
  • Om du istället vill lagra filen eller mappen på hårddisken klickar du på Gör tillgänglig offline.
    

Så här gör du filer till enbart online med hjälp av verktyget Hantera hårddiskens lagringsutrymme:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet (Windows) eller menyfältet (Mac).
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer).
 3. Klicka på Hantera hårddiskens lagringsutrymme för att öppna verktyget.
  • Du kan visa och sortera filer efter storlek och datum då de senast ändrades.
    
 4. Markera rutorna bredvid filerna som du vill lagra enbart online.
 5. Klicka på Flytta till enbart online.

Ett bekräftelsemeddelande visas som anger hur mycket lagringsutrymme på hårddisken som du har frigjort. Dessutom kommer filen som är inställd på enbart online att tas bort från den föreslagna fillistan i verktyget Hantera hårddiskens lagringsutrymme

Så här gör du filer till enbart online i Dropbox för mobila enheter:
 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Gå till filen eller mappen du vill ställa in som enbart online.
 3. Tryck på ”” (vertikal ellips) för fler alternativ.
 4. Växla Gör tillgänglig offline till av. 

Växlingssymbolen blir grå. Det innebär att filen eller mappen enbart är online.

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Gå till filen eller mappen du vill ställa in som enbart online.
 3. Tryck på ”” (vertikal ellips) för fler alternativ.
 4. Växla Gör tillgänglig offline till av. 

Växlingssymbolen blir grå. Det innebär att filen eller mappen enbart är online.

Gör filer enbart online som standard

För att göra alla filer som du lägger till i Dropbox-mappen på datorn till enbart online som standard:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i ditt meddelandecenter (Windows) eller menyraden (Mac).
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Klicka på fliken Synka.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Standard för nya filer.
 6. Välj Enbart online.

Alla framtida filer och mappar som läggs till direkt i rotmappen på din Dropbox kommer att bli enbart online. Nya filer som läggs till i rotmappen tar inte upp lagringsutrymme på din dator när de väl har lagts till. Dessa villkor gäller inte retroaktivt för befintliga filer eller mappar.

highlighter icon

Obs! Om du skapar ett dokument direkt på datorn och flyttar det till din Dropbox-mapp kommer det fortfarande att vara tillgängligt offline om du inte manuellt ställer in det så att det är enbart online.

Vanliga frågor om enbart online

Vad innebär enbart online?

När du ställer in en fil på enbart online lagras den online och tar inte upp lagringsutrymme på din dator eller mobila enhet. Enbart online-filer tar upp lagringsutrymme på dropbox.com.

Vad innebär tillgänglig offline?

Om en fil eller mapp är tillgänglig offline kan du öppna den från Dropbox-mappen på datorn eller Dropbox för mobila enheter även när du inte är ansluten till internet. Det innebär att den tar upp lagringsutrymme på din dator eller mobilenhet och dropbox.com. Om du inte vill att en fil eller mapp ska ta upp lagringsutrymme på enheten kan du ställa in den som enbart online.

Hur vet jag om en fil är enbart online eller tillgänglig offline?

Om du använder Windows letar du efter synkningssymbolen som beskrivs i den här artikeln.

 

Om du använder Mac letar du efter synkningssymbolen som beskrivs i den här artikeln.

 

Not: Om du inte har ställt in en fil eller Folders till enbart online är alla filer och Folders i Dropbox Folders på datorn tillgängliga offline. Läs om hur du gör dina filer och mappar tillgängliga offline.

Varför kan jag inte öppna en fil som är enbart online från Dropbox-mappen på datorn?

Du måste vara ansluten till internet för att öppna filer som är enbart online från Dropbox-mappen på datorn. 

Varför kan jag fortfarande se filer som är enbart online i Dropbox-mappen på datorn?

Du ser en fil eller mapp som är enbart online i Dropbox-mappen på datorn, men det är bara en platshållare.

Hur kan jag se hur mycket lagringsutrymme varje fil eller mapp använder?

Högerklicka på filen eller mappen och klicka sedan på Hämta info. Informationen visas bredvid Storlek.

Varför använder filer som är enbart online lagringsutrymme på min hårddisk?

Enbart online-filer tar upp en liten mängd lagringsutrymme på hårddisken eftersom platshållaren kräver utrymme för att spara filnamnet och genvägen till dropbox.com. Men detta tar upp mycket mindre lagringsutrymme än själva filen skulle göra.

 

Om du använder filer som är enbart online med macOS 10.13 till 12.2 kanske du märker att filer som är enbart online använder lagringsutrymme när du försöker hantera lagringsutrymme i dina Mac-inställningar.

 

Anledningen är att storleken på en fil beräknas utifrån något som heter logisk storlek istället för fysisk storlek.

 

Ändra dina Dropbox-inställningar så att enbart online-filer har noll i både logisk och fysisk storlek om du vill kunna se vilka filer som verkligen använder lagringsutrymme. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Slå på Uppdatera för filer som är enbart online på Mac.
  • Obs! Det kan ta en stund att uppdatera inställningen. Om du inte ser att uppdateringen är gjord efter några minuter stänger du Dropbox-klienten och öppna den igen.

Vad händer om jag tar bort en enbart online-fil?

Om du raderar en enbart online-fil raderas den överallt där du använder Dropbox.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp