Så här använder du Dropbox för att spara hårddiskutrymme

Om du är administratör för ett Dropbox-teamkonto och du vill hantera ditt teams standardinställningar för enbart online kan du besöka den här artikeln istället.

Du kan synka dina filer på tre olika platser med Dropbox.

 1. I Dropbox-mappen på datorn
 2. På dropbox.com i en webbläsare
 3. I Dropbox för mobila enheter

Du kan ställa in filer till antingen: 

 • Enbart online: En fil som är enbart online lagras online och tar inte upp lagringsutrymme på din dator eller mobilenhet.
 • Tillgänglig offline: Om en fil är tillgänglig offline kan du öppna den från Dropbox-mappen på datorn eller från din mobilenhet utan internet. De här filerna tar upp lagringsutrymme på din enhet.

Anmärkningar:

 • Dropbox Basic-användare kan bara göra filer enbart online om de har uppdaterat till den senaste versionen av Dropbox för macOS i File Provider. Om du använder Dropbox Basic och vill spara lagringsutrymme på enheten kan du använda selektiv synkning. Eller så kan du uppgradera ditt konto.
 • Systemkraven för att använda filer som är enbart online är:
  • Windows: 7 eller senare
  • Mac: OS 10.12 eller senare

Avsnitt i den här artiklen:

Så här gör du filer till enbart online

Du kan göra filer till enbart online från Dropbox-mappen på datorn eller i Dropbox för mobila enheter. Filer som är enbart online tar inte upp lagringsutrymme på datorns hårddisk.

Obs! När du öppnar en fil som är enbart online i Dropbox-mappen på datorn laddar Dropbox automatiskt ner filen till din dator så att du kan komma åt den. Det innebär att filen lagras på din hårddisk. Du kan när som helst ändra den till endast online igen genom att följa anvisningarna nedan.

Så här gör du filer till enbart online i Dropbox-klienten:

Windows

 1. Öppna Utforskaren.
 2. Öppna Dropbox-mappen.
 3. Gå till filen eller mappen du vill ställa in som enbart online.
 4. Högerklicka på filen eller mappen.
 5. Klicka på Gör till enbart online.
  • Om du istället vill lagra filen eller mappen på hårddisken klickar du på Gör tillgänglig offline.

Mac

 1. Öppna Finder.
 2. Öppna Dropbox-mappen.
 3. Gå till filen eller mappen du vill ställa in som enbart online.
 4. Högerklicka på filen eller mappen.
 5. Klicka på Gör till enbart online.
  • Om du istället vill lagra filen eller mappen på hårddisken klickar du på Gör tillgänglig offline.

 

Så här gör du filer till enbart online i Dropbox för mobila enheter:

Android

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Gå till filen eller mappen du vill ställa in som enbart online.
 3. Tryck på ”” (vertikal ellips) för fler alternativ.
 4. Växla Gör tillgänglig offline till av. 

Växlingssymbolen blir grå. Det innebär att filen eller mappen enbart är online.

iOS

 1. Öppna Dropbox mobilapp.
 2. Gå till filen eller mappen du vill ställa in som enbart online.
 3. Tryck på ”” (vertikal ellips) för fler alternativ.
 4. Växla Gör tillgänglig offline till av. 

Växlingssymbolen blir grå. Det innebär att filen eller mappen enbart är online.

Så här gör du filer till enbart online som standard

För att göra alla filer som du lägger till i Dropbox-mappen på datorn till enbart online som standard:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i meddelandecentret (Windows) eller menyfältet (Mac).
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Preferenser.
 4. Klicka på fliken Synka.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Standard för nya filer.
 6. Välj Enbart online.

Den här inställningen innebär att alla framtida filer och mappar som du lägger till i Dropbox-mappen på datorn kommer att vara enbart online. Nya filer kommer inte att ta upp lagringsutrymme på din dator. Det här påverkar inte befintliga filer och mappar.

FAQ om enbart online

Vad innebär enbart online?

När du ställer in en fil till enbart online lagras den online och tar inte upp lagringsutrymme på datorn eller mobilenheten. Enbart online-filer tar upp lagringsutrymme på dropbox.com.

Vad innebär tillgänglig offline?

Om en fil eller mapp är tillgänglig offline kan du öppna den från Dropbox-mappen på datorn eller Dropbox för mobila enheter även när du inte är ansluten till internet. Det innebär att den tar upp lagringsutrymme på din dator eller mobilenhet och dropbox.com. Om du inte vill att en fil eller mapp ska ta upp lagringsutrymme på enheten kan du ställa in den som enbart online.

Hur vet jag om en fil är enbart online eller tillgänglig offline?

Om du använder Windows letar du efter synkningssymbolen som beskrivs i den här artikeln.

Om du använder Mac letar du efter synkningssymbolen som beskrivs i den här artikeln.

Obs! Om du inte har ställt in en fil eller mapp till enbart online så är alla dina filer och mappar i Dropbox-mappen på din dator tillgängliga offline. 

Varför kan jag inte öppna en fil som är enbart online från Dropbox-mappen på datorn?

Du måste vara ansluten till internet för att öppna filer som är enbart online från Dropbox-mappen på datorn. 

Varför kan jag fortfarande se filer som är enbart online i Dropbox-mappen på datorn?

Du ser en fil eller mapp som är enbart online i Dropbox-mappen på datorn, men det är bara en platshållare.

Hur kan jag se hur mycket lagringsutrymme varje fil eller mapp använder?

Högerklicka på filen eller mappen och klicka sedan på Hämta info. Informationen visas bredvid Storlek.

Varför använder filer som är enbart online lagringsutrymme på min hårddisk?

Enbart online-filer tar upp en liten mängd lagringsutrymme på hårddisken eftersom platshållaren kräver utrymme för att spara filnamnet och genvägen till dropbox.com. Men detta tar upp mycket mindre lagringsutrymme än själva filen skulle göra.

Om du använder filer som är enbart online med macOS 10.13 till 12.2 kanske du märker att filer som är enbart online använder lagringsutrymme när du försöker hantera lagringsutrymme i dina Mac-inställningar.

Anledningen är att storleken på en fil beräknas utifrån något som heter logisk storlek istället för fysisk storlek.

Ändra dina Dropbox-inställningar så att enbart online-filer har noll i både logisk och fysisk storlek om du vill kunna se vilka filer som verkligen använder lagringsutrymme. Gör så här:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Slå på Uppdatera för filer som är enbart online på Mac.
  • Obs! Det kan ta en stund att uppdatera inställningen. Om du inte ser att uppdateringen är gjord efter några minuter stänger du Dropbox-klienten och öppna den igen.

Läs mer om hur du sparar lagringsutrymme med Dropbox

Så här använder du selektiv synkning

Så här raderar du filer eller mappar från Dropbox

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!