Pausa och återuppta synkning av filer

Uppdaterat Oct 13, 2023

Om dina Dropbox-filer synkas betyder det att de hålls uppdaterade på alla platser där du kommer åt dina Dropbox-filer.

Om du till exempel ändrar en fil i Dropbox för mobila enheter kan du se den här ändringen när du öppnar samma fil från dropbox.com, Dropbox för mobila enheter och Dropbox-mappen på datorn.

Du kan pausa synkningen i 30 minuter, en timme, till imorgon, eller på obestämd tid. När synkningen är pausad uppdateras inte ändringar i dina filer automatiskt i Dropbox-mappen på datorn.

Så här pausar du synkning

highlighter icon

Obs! Du kan inte pausa synkningen från dropbox.com eller Dropbox för mobila enheter.

Om du tillfälligt vill sluta synka dina Dropbox-filer:

  1. Klicka på Dropbox-ikonen i meddelandecentret (Windows) eller menyfältet (Mac).
  2. Klicka på texten längst ner i fönstret som visas. Den beskriver synkningsstatusen med en nedåtpil bredvid. En lista visas med alternativ för att pausa synkningen i 30 minuteren timmetill imorgon eller på obestämd tid.
  3. Klicka för att välja hur länge du vill att synkroniseringen ska pausas. Ett meddelande med tiden när synkningen återupptas visas.
highlighter icon

Obs! Medan synkronisering är pausad kan du fortfarande få meddelanden om ändringar som gjorts i dina filer. Ändringarna kommer dock inte att synas i Dropbox-mappen på datorn.

Så här återupptar du synkningen

Om du väljer att pausa synkningen i 30 minuter, en timme eller till imorgon så kommer synkningen att återupptas automatiskt efter den tiden. Men du kan också återuppta synkningen manuellt genom att följa instruktionerna nedan.

Om du vill återuppta synkning av dina Dropbox-filer:

  1. Klicka på Dropbox-ikonen i meddelandecentret (Windows) eller menyfältet (Mac).
  2. Klicka på texten längst ner i fönstret som visas. Den beskriver synkningsstatusen eller berättar när filerna ska börja synkas igen.
    • Exempel: Filsynkning och säkerhetskopiering pausad till 15:22.

3. Klicka på Återuppta.

FAQ om att pausa synkning

Vad innebär synkning?

Om du gör ändringar i dina Dropbox-filer så synkar Dropbox ändringarna mellan din dator och överallt där du kommer åt dina filer i Dropbox. Det här innebär att alla ändringar du gör i en fil eller mapp uppdateras automatiskt på dropbox.com, Dropbox-mappen på datorn, Dropbox för mobila enheter och andra enheter du loggar in på med ditt Dropbox-konto. 

Vilka fördelar finns det med att pausa synkningen?

Det kan finnas tillfällen då du vill skjuta upp synkningen till ett senare tillfälle. Det kan vara bra när du inte vill synka stora filer på grund av begränsad WiFi-bandbredd. Vid sådana tillfällen kan du pausa synkningen för att skjuta upp den till en tid som passar dig.

Hur vet jag om synkningen är pausad?

När synkningen är pausad visas en pausknapp på Dropbox-ikonen i meddelandecentret (Windows) eller menyfältet (Mac). Läs mer om synkningsikoner på Windows, Linux och macOS.

Frigör pausad synkning lagringsutrymme på datorns hårddisk?

När synkningen är pausad kan du lägga till filer i dina mappar på dropbox.com och i mobilappen, men de nya filerna tar inte upp något lagringsutrymme på datorns hårddisk. Filer som redan finns på hårddisken tas inte bort. 

Om din prioritet är att frigöra lagringsutrymme på hårddisken har Dropbox några alternativ som är utformade för just det.

Läs om hur Dropbox kan hjälpa dig att spara lagringsutrymme på datorns hårddisk.

Vad händer när synkningen är pausad?

När synkningen är pausad visas inte ändringar i dina filer eller mappar på dropbox.com eller Dropbox för mobila enheter i Dropbox-mappen på datorn förrän synkningen återupptas. På samma sätt visas inte ändringar i dina filer från Dropbox-mappen på datorn på dropbox.com eller Dropbox för mobila enheter förrän synkningen återupptas.
 

Anmärkningar:

  • Om du pausar synkningen och sedan gör ändringar i en delad mapp visas ändringarna inte för andra användare.
  • Om du har flera konton anslutna till datorn och pausar synkningen för ett konto pausar det också synkningen för andra Dropbox-konton som du är inloggad på.

Vad händer när synkningen återupptas?

När du återupptar synkningen kommer alla ändringar som gjorts i dina filer och mappar att synas överallt där du kommer åt dina filer i Dropbox.

Obs! 
Du kan prioritera att vissa filer synkas först.

Kan jag sluta synka specifika mappar?

Ja, du kan använda selektiv synkning för att sluta synka specifika mappar till Dropbox-mappen på datorn. Det sparar lagringsutrymme på hårddisken eftersom mapparna bara synkas på dropbox.com och Dropbox för mobila enheter. Läs mer om selektiv synkning.

Du kan också tala om för Dropbox att ignorera vissa filer.

Kan jag sluta synka alla filer permanent?

Ja. När du pausar synkningen kan du välja att pausa på obestämd tid. Det tar inte bort filer som redan har synkats.

Kan jag ångra synkning?

Det finns inget sätt att ångra en specifik synkningshändelse. Men du kan också använda versionshistorik för att återställa tidigare versioner av filer. 

Om du har en betald Dropbox-plan kan du använda Dropbox Rewind för göra så en mapp återgår till en tidigare version.

Hur kan jag kontrollera att mina filer synkas?

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp