Så här kontrollerar du om filerna och mapparna synkas

Dropbox-klienten behöver uppdateras (eller ”synkas”) varje gång som du lägger till eller uppdaterar filer i Dropbox-kontot.

Den här artikeln förklarar hur du:

 • Kontrollerar om filerna synkas.
 • Kontrollerar synkningsstatusen för filerna och mapparna.
 • Ändrar i vilken ordning som filerna synkas.

Du kan även lära dig att pausa och återuppta synkning.

Använder du inte Dropbox än? Se hur Dropbox gör det enkelt att synka filer.

Så här kontrollerar du om filerna och mapparna synkas

Så här kontrollerar du synkningsstatus för alla filer och mappar:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i meddelandecentret (Windows eller menyfältet (Mac).
 2. Du hittar synkningsstatusen längst ner i fönstret som visas. Du kan se:
  • Registrering: Den här statusen innebär att filerna och mapparna förbereds för synkning med Dropbox-kontot. I det läget kommer ändringar till filer och mappar inte att återspeglas.
  • Synkar [filnamn]: Den här statusen innebär att en specifik fil synkar med Dropbox-kontot.
  • Synkar [x] filer: Den här statusen innebär att ett antal filer synkas med Dropbox-kontot.
  • Synkning pausad [x]: Den här statusen innebär att du har pausat synkningen. Synkning kan pausas i 30 minuter, 1 timme, Till imorgon eller På obestämd tid. Statusen visar tidsstämpeln tills när den är pausad.
  • Dina filer är uppdaterade: Den här statusen innebär att filerna har synkats till Dropbox-kontot och är aktuella.

Obs! Användare med Dropbox Backup kan se annorlunda formuleringar för vissa synkningsstatusar.

Så här kontrollerar du synkningsstatus för en viss fil eller mapp

Så här kontrollerar du synkningsstatus för en viss fil eller mapp:

 1. Öppna Dropbox-mappen i Utforskaren (Windows) eller Finder (Mac).
 2. Leta reda på filen eller mappen som du vill kontrollera.
  • Obs! Du kan använda sökfältet längst upp till höger för att hitta filen eller mappen.
 3. Titta på synkningsikonen bredvid filen eller mappen. Läs om de olika synkningsikonerna och vad de betyder.

Så här ändrar du i vilken ordning som filerna och mapparna synkas

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i meddelandecentret (Windows) eller menyfältet (Mac)
 2. Klicka på fliken Synkningshistorik nära överkanten.
  • Användare med Dropbox Backup ser istället Synkning och säkerhetskopiering.
 3. Om filer och mappar synkas visas de i den ordning som de kommer att synkas i härnäst.
 4. Håll markören över filen du vill prioritera.
 5. Klicka på Synka nästa.
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!