Så här åtgärdar du att Dropbox inte synkas och andra problem

Uppdaterat Mar 11, 2024
person icon

Den här artikeln beskriver en funktion som är tillgänglig för alla kunder på Dropbox.

Den här artikeln omfattar lösningar för Dropbox-synkningsproblem och felsökningssteg. Prova stegen nedan om:

 • Uppdateringar i filer inte synkas med personer som du delar med
 • Uppdateringar i filer inte återspeglas i ditt konto på dropbox.com
 • Nya filer som lagts till av andra eller enheter inte synkas till din enhet
 • Antalet filer som synkas verkar ha ”fastnat”
 • Fel visas för vissa filer

Läs mer om hur Dropbox synkar dina filer.

highlight icon

Obs! Om din enhet har opålitlig internetanslutning eller om en fil är mycket stor kan det ta längre tid för Dropbox att synka. Du kan vänta ett par minuter på att Dropbox kommer ikapp. Om det inte fungerar provar du stegen nedan. 

Dropbox har fastnat och synkar för alltid, väntar på att synka eller startar inte

Om Dropbox-klienten har fastnat i synkning, väntar på att synka eller synkning inte startar kan det bero på nätverksinställningarna eller brandväggen:

Fel om lågt lagringsutrymme på en dator eller hårddisk

Dropbox har ett par olika verktyg som hjälper till att hantera lagringsutrymmet på en enhet.

Om du vill ta bort filer från din hårddisk utan att radera dem från Dropbox-kontot kan du göra dessa filer till enbart online eller använda selektiv synkning för att välja vilken Dropbox-mapp som ska synka till din hårddisk.

Om du vill ta bort filer från Dropbox-klienten och resten av Dropbox-kontot kan du antingen:

 • Radera filen från Dropbox-mappen eller dropbox.com.
 • Flytta filen från Dropbox-mappen och till en lokal mapp på din hårddisk.

Det går inte att flytta, öppna eller radera en fil eller mapp från Dropbox-mappen

Om du inte kan göra ändringar i en fil eller mapp i Dropbox-mappen så måste du först kontrollera om filen är synlig och kan redigeras på dropbox.com.

Vissa program inför begränsningar som kan förhindra andra program (som Dropbox) från att komma åt dina filer när det programmet har filerna öppna. Det är för att förhindra konflikter mellan dem. 

Om du ser fel om just den filen när du har sparat den eller avslutat programmet du använder, eller om den aldrig slutar synka, så kan du behöva starta om din dator ifall ett program som är i bakgrunden eller har kraschat kommer åt filerna på ett sätt som förhindrar Dropbox från att synka dina ändringar.

Om du inte kan visa eller redigera filen på dropbox.com kanske filen inte är korrekt synkad. Prova dessa felsökningssteg nedan för att lösa problem med Dropbox-klientens synkning. Börja med att kontrollera anslutningen:

Filer är markerade med ”uppdaterad” men är inte det

Om antingen dropbox.com eller klienten visar filerna som uppdaterade men ändringar du har gjort inte visas betyder det vanligtvis en av två saker:

 1. Klienten har ännu inte laddat upp ändringarna till kontot på dropbox.com.
 2. Klienten har ännu inte laddat ner ändringarna som gjorts på kontot på dropbox.com.

Vanligtvis uppdateras detta automatiskt och allt du behöver göra är att vänta på att filerna slutar synka. Om klienten inte verkar synka provar du följande felsökningssteg:

Läs om hur du ändrar inställningarna för filer som är enbart online.

Filen kunde inte synkroniseras på grund av ett maskinvaruproblem eller filkorruption

Om Dropbox stöter på fel när du försöker läsa eller skriva en fil kan det bero på problem med datorns operativsystem eller hårdvara. Du kan använda diskdiagnostik och reparationsverktyg för att identifiera och reparera fel:

 • Windows: Använd Felkontroll (chkdsk). 
 • macOS: Använd Skivverktyg.

Så letar du efter diskfel

warning icon

Viktigt:

 • Du måste ha administratörsbehörighet för att köra chkdsk.
 • Det rekommenderas att du inte avbryter chkdsk
 • Tiden det tar att köra chkdsk beror på storleken och hastigheten på din enhet, mängden lagrade data och förekomsten av potentiella fel.

Så kör du verktyget Felkontroll (chkdsk) i Windows

 1. Skriv ”cmd” eller ”kommandotolk” i aktivitetsfältets sökfält. 
 2. Högerklicka på Kommandotolken i Start-menyn.
 3. Klicka på Kör som administratör
 4. Sök efter problem genom att skriva ”chkdsk” och trycka på Enter.
 5. Reparera problem genom att skriva ”chkdsk /r” och trycka på Enter.
warning icon

Viktigt:

 • Du måste ha administratörsbehörighet för att köra Skivverktyg.
 • Det rekommenderas att du inte avbryter Skivverktyg
 • Tiden det tar att köra Skivverktyg beror på storleken och hastigheten på din enhet, mängden lagrade data och förekomsten av potentiella fel.

Så kör du Skivverktyg i macOS

 1. Klicka på Launchpad i Dock och skriv ”Skivverktyg” i sökfältet.
 2. Klicka på ikonen Skivverktyg (stetoskop på en hårddisk). 
 3. Välj en volym i det vänstra sidofältet och klicka på Skivkontroll
 4. Sök efter problem genom att klicka på Kör. 
 5. Reparera problem genom att klicka på Reparera skiva, verifiera skiva.
highlight icon

Obs: Om skivkontrollen rapporterar ett fel, dubbelkolla din hårdvara och överväg att byta ut den. Du kan också prova att ersätta den korrupta filen. Försök att öppna den korrupta filen för att se om allt ser korrekt ut. Om tidigare redigeringar av den lokala filen lyckades synkroniseras till dropbox.com kan du försöka ersätta den lokala filen genom att ladda ner dess onlineversion. Läs om hur du återställer äldre versioner av filer.

Mappen kunde inte synkroniseras eftersom den blockerades av antivirusprogram

Om skrivbordssynkronisering blockeras på grund av att ditt antivirusprogram identifierar ett hot kan du prova följande alternativ:

 • Ta bort filen. 
 • Sätt filen i karantän. 
  • Om du låter ditt antivirusprogram flytta den infekterade filen till en säker plats på din hårddisk isoleras filen från resten av ditt system.
 • Tillåt att filen laddas ner normalt.
warning icon

Viktigt: Var försiktig när du åsidosätter din virusskanner. Tillåt bara att filen laddas ner normalt om du är säker på att den flaggade filen inte är ett hot.

Om scenarierna ovan inte är samma som ditt problem kan du prova felsökningsstegen nedan.

Felsökningssteg

Hitta Dropbox

Kontrollera din internetanslutning

 • Kontrollera att din enhet är ansluten till internet.
  • Du kan utföra hastighetstest för att lära dig mer om din anslutning.
 • Om din enhet använder data ansluter du till wifi istället.

Öppna åter eller uppdatera Dropbox

 • Om du befinner dig på Dropbox-webbplatsen uppdaterar du eller laddar om dropbox.com.
 • Om du använder Dropbox-klienten eller den mobila applikationen stänger du och startar om appen.

Uppdatera Dropbox

Beroende på enhetens inställningar kan din enhet kanske inte uppdatera Dropbox automatiskt.

Avinstallera och installera om Dropbox-klienten

Se till att Dropbox stödjer din enhet

Läs vår artikel om systemkrav för att se till att din enhet och operativsystemet stöds av Dropbox. Om det inte gör det uppdaterar du din enhet eller ditt operativsystem, eller använder en annan enhet som stöds.

På Mac: ge Dropbox full diskåtkomst

Om du använder MacOS 12 eller tidigare följer du dessa steg för att ge Dropbox fullständig skivåtkomst.

highlight icon

Obs! Se till du är inloggad på dropbox.com innan du börjar.

 1. På din dator klickar du på Apple-menyn (äppelikonen) högst upp till vänster på skärmen.
 2. Klicka på Systeminställningar
 3. Klicka på Säkerhet och integritet eller Integritet och säkerhet, beroende på ditt operativsystem.  
 4. Klicka på fliken Sekretess
 5. Längst ner i det vänstra hörnet klickar du på låsikonen bredvid Klicka på låset om du vill göra ändringar
 6. Ange ditt Mac-användarnamn och lösenord. 
 7. I menyn till vänster bläddrar du ner och klickar på Full diskåtkomst
 8. Markera rutan bredvid Dropbox
 9. Klicka på Senare.
 10. I menyn till vänster klickar du på Hjälpmedel
 11. Markera rutan bredvid Dropbox
 12. Klicka på låsikonen igen. 
 13. Avsluta och starta om Dropbox-klienten igen.
Om du använder MacOS 13 eller tidigare följer du dessa steg för att ge Dropbox fullständig skivåtkomst.
highlight icon

Obs! Se till du är inloggad på dropbox.com innan du börjar.

 1. På din dator klickar du på Apple-menyn (äppelikonen) högst upp till vänster på skärmen.
 2. Klicka på Systeminställningar … 
 3. Klicka på Sekretess och säkerhet.
 4. I menyn Integritet bläddrar du ner och klickar på Full diskåtkomst
 5. Växla Dropbox till på.
 6. Ange ditt Mac-användarnamn och lösenord.
 7. Klicka på Senare.
 8. Klicka på < bredvid Full diskåtkomst för att gå tillbaka till menyn Integritet.
 9. Bläddra ner och klicka på Hjälpmedel.
 10. Växla Dropbox till på.
 11. Ange ditt Mac-användarnamn och lösenord.

Kontrollera datumet och tiden på din enhet

Om din enhet har fel datum och tid kan Dropbox ha problem med att synka dina filer.

Kontrollera dina konton

Du kan logga in på flera konton på samma enhet, så om du saknar en fil som bör ha synkats kontrollerar du att du är på rätt konto.

Så här loggar du in eller ut från Dropbox.

Kontrollera din synkningsstatus

Om dina filer och mappar skiljer sig åt mellan enheter kan du kontrollera synkningsstatus. Du kan även se till att selektiv synkning inte har tagit bort mappar från din enhet.

Håll Dropbox-klienten öppen

 • Om du lagt till en fil till Dropbox-mappen på din dator måste du hålla Dropbox-klienten öppen för att synka den till resten av ditt Dropbox-konto.
 • När dina filer har synkat mellan dina enheter kan du stänga Dropbox-klienten på din dator.

Stäng dina andra program

Om Dropbox-filer är öppna i ett annat program som till exempel Microsoft Word kanske din fil inte synkas korrekt. Stäng alla program förutom Dropbox och stäng och öppna sedan filen på Dropbox igen.

Kontrollera dina filnamn

Vissa specialtecken som “*” (asterisk) eller “/” (snedstreck) är inte kompatibla med alla enheter. Ta bort specialtecken från filnamn.

Läs mer om hur du namnger filer och mappar.

Kontrollera att du har sparat filen till Dropbox

Sök efter filen på din dator med sökfältet i aktivitetsfältet (Windows) eller Spotlight i menyfältet (Mac). Om den inte finns i Dropbox eller en kopplad app synkas den inte med Dropbox.

Läs om hur du manuellt lägger till filer till Dropbox.

Kontrollera om du har gått med i en delad mapp

Om du redigerar en fil som finns i en delad mapp, men mappen inte finns på ditt konto, kommer ändringarna du gjort till en fil inte att visas i mappen.

Läs om hur du går med i en delad mapp.

Se till att andra inte har ändrat eller flyttat din fil

Logga in på dropbox.com och kontrollera att ingen har flyttat, raderat eller bytt namn på din fil eller mapp.

Läs om hur du återställer filer som saknas.

Kontrollera antalet och storleken på filerna som är lagrade i ditt Dropbox-konto

Antalet filer du kan lagra i ditt Dropbox-konto begränsas av ditt tillgängliga lagringsutrymme. Om du har slut på lagringsutrymme i ditt konto kan du överväga att uppgradera din plan eller radera filer eller mappar.

Filer som laddas upp via klienten eller mobila applikationer måste vara 2 TB eller mindre och filer som laddas upp till dropbox.com måste vara 50 GB eller mindre.

Alla filer som laddas upp till Dropbox-kontot måste vara mindre än storleken på det lagringsutrymme du har. Om ditt konto till exempel har ett lagringsutrymme på 2 GB går det att ladda upp en fil på 2 GB eller flera filer med en sammanlagd storlek på 2 GB. Om du överskrider lagringsutrymmet slutar Dropbox att synka.

highlight icon

Obs! Filer som laddas upp via API får inte vara större än 350 GB.

Kontrollera dina inställningar för brandvägg, säkerhet och antivirus

Dina inställningar för brandvägg, antivirus eller säkerhet kan förhindra filer från att synka till Dropbox.

Läs mer om hur du ger Dropbox full åtkomst.

Kontrollera dina nätverksbegränsningar

Om du ser ett problem som “kan inte upprätta säker anslutning“ kan ditt nätverk ha särskilda säkerhetsbegränsningar.

Du kan behöva ange proxyserverinformation, ansluta till ett lokalt nätverk (LAN) eller manuellt ställa in nätverket att tillåta domänen ”*.dropbox”.

Läs mer om vilka domäner Dropbox använder.

Om ingen av dessa löser problemet kontrollerar du med en administratör.

Kontrollera dina filtyper

Dropbox kan inte synka vissa typer av filer. Det kan handla om följande:

 • Filer med vissa suffix, som filer som slutar med:
  • desktop.ini
  • thumbs.db
  • .ds_store
  • icon\r
  • .dropbox
  • .dropbox.attr
 • Temporära filer:
  • Dessa skapas av program som PowerPoint och Word och börjar ofta med ~$ (ett tilde- och dollartecken) eller .~ (en punkt och tilde).
 • Vissa typer av filer och metadata som: 
 • Misstänkta filer:
  • Om du får ett felmeddelande som säger att behörigheter har nekats eller att din fil har avvisats av servern kan Dropbox ha flaggat filen som upphovsbrott, DMCA-överträdelse eller sabotageprogram.
  • Kontakta support om du misstänker att det är problemet.

Felsök din externa hårddisk

 • Om filerna du vill synka finns på en extern hårddisk ser du till att den externa hårddisken är ansluten och känns igen av datorn.
 • Om din hårddisk är ansluten och känns igen men dina filer inte synkar till Dropbox flyttar du tillfälligt tillbaka Dropbox-mappen till din dator för att se om den externa hårddisken orsakar problemet.
highlight icon

Obs! Att lagra Dropbox-mappen på en extern enhet stöds inte längre på datorer som kör den uppdaterade versionen av Dropbox för macOS på Filer Provider.

Se till att dina program synkar ändringar automatiskt

Vissa program som inte är från Dropbox sparar ändringar automatiskt. Om du dock redigerar en fil i ett program som inte sparar ändringar automatiskt behöver du spara dina ändringar manuellt genom att lägga till filen igen.

Läs om hur du lägger till filer till Dropbox.

Kontrollera att filen inte är skrivskyddad eller låst

Om din fil är skrivskyddad eller låst av ett program som inte är från Dropbox kan du inte synka filen till Dropbox. 

Om filen har en låsikon betyder det att den är låst med Dropbox. Läs om hur du låser upp dina filer.

Uppdatera eller installera om andra program än Dropbox

Om du använder andra program än Dropbox för att redigera dina filer kontrollerar du att programmet är uppdaterat. Du kan även avinstallera och installera om det och sedan kontrollera att filen synkas till Dropbox.

Få mer hjälp

Om felsökningsstegen ovan inte har löst synkningsproblemet kontaktar du Dropbox support för mer hjälp.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre.

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln var till nytta.

Tack för din feedback!

Andra sätt att få hjälp